فهرست ناوبری برگه ها

اخبار و قوانین نظام وظیفه و خدمت سربازی

معافیت جدید برای خانواده های تحت پوشش کمیته امداد یا بهزیستی

ارسال شده توسط در تاریخ اردیبهشت ۲۴, ۱۳۹۱ در اخبار | ۳ دیدگاه

برابر مقررات قانون جدید وظیفه عمومی ،تنها پسر خانواده های تحت پوشش کمیته امداد یا بهزیستی که دارای سه فرزند دختر می باشنداز خدمت دوره...

ادامه مطلب
11