فهرست ناوبری برگه ها

اخبار و قوانین نظام وظیفه و خدمت سربازی

معافیت تحصیلی

۱- از چه تاریخی مشمولان وارد سن مشمولیت می شوند؟

تمام افراد ذکور ایرانی که به سن ۱۸ سالگی تمام می رسند از اول ماه تولد شمول قانون وظیفه عمومی می گردند .

۲-حداکثر زمان معرفی مشمولانی که قبل از سن مشمولیت فارغ التحصیل ، ترک تحصیل یا اخراج می شوند چه مدت می باشد؟

حداکثر مدت معرفی ایشان ۶ ماه پس از رسیدن به ۱۸ سالگی تمام است .

مثال: دانش آموز متولد ۱۸/۲/۷۳ که قبل از ۱/۲/۹۱ فارغ التحصیل ، انصراف ، ترک تحصیل یا اخراج از تحصیل شده باشد حد اکثر
تا۱/۸/۹۱ فرصت معرفی خود را دارد.

۳- حداکثر زمان معرفی مشمولانی که پس از سن مشمولیت ، فارغ التحصیل، انصراف، ترک تحصیل یا اخراج می شوند چه مدت می باشد؟

از تاریخ فراغت ، اخراج یا ترک تحصیل یکسال فرصت دارند تا خود را معرفی نمایند.

مثال: دانش آموز متولد ۱۸/۲/۷۳ که در تیرماه ۱۳۹۱ فارغ التحصیل، انصراف ، ترک تحصیل ویااخراجی محسوب شوند تاپایان تیر ماه ۹۲
مهلت معرفی خواهد داشت.

۴ – دانش آموزانی که از مهر۹۱ در پایه اول مقطع متوسطه شروع به تحصیل می نمایند تا چه زمانی مجاز به تحصیل خواهند بود؟
اینگونه مشمولان حداکثر تاپایان ۲۰ سالگی مجازند برابر ضوابط وزارت آموزش و پرورش ادامه تحصیل دهند ، رشته های تحصیلی
تاثیری در این مدت زمان نخواهند داشت.

۵- دانش آموزی که قبل از ۲۲/۸/۹۰ (قبل از اجرای قانون جدید وظیفه عمومی) در مقطع متوسطه شروع به تحصیل کرده اند
تاچه زمانی مجاز به تحصیل خواهند بود؟

چنانچه در رشته ی کاردانش یا فنی حرفه ای به تحصیل اشتغال دارند حداکثر تا پایان ۲۲سالگی ورشته های مختلف پیش دانشگاهی
حداکثر تا ۲۴ سالگی مجاز به تحصیل خواهند بود.

۶- آیا دانش آموزانی که درورود به سن مشمولیت در مقطع راهنمایی به تحصیل اشتغال دارند حق ادامه تحصیل خواهند داشت ؟
بله درصورت پیوستگی تحصیلی حداکثر تاپایان ۲۰ سالگی میتوانند تحصیل نمایند.

۷- آیا دانش آموزان درمهلت یکساله معرفی پس از فراغت ،اخراج، انصراف یا ترک تحصیل می توانند ادامه تحصیل دهند؟
اینگونه مشمولان می توانند بدون صدور معافیت تاپایان مهلت یکساله وپس از معرفی تاموعد اعزام خود ادامه تحصیل بدهند
مثال : دانش آموزمتولد ۱۵/۸/۷۰ که در مهر ۹۱ درپایه دوم کاردانش شروع به تحصیل نماید می تواند خود را به وظیفه عمومی معرفی نماید چنانچه
مشمول مذکور تا ۱۵/۸/۹۲ فارغ التحصیل نشده می تواند بدون صدور معافیت تحصیلی حداکثر تا۱۵/۸/۹۳به تحصیل ادامه دهد وپس از این تاریخ ۱۵/۸/۹۳
درصورت عدم معرفی وارد غیبت خواهد شد.

۸- آیا به مشمولانی که به صورت داوطلب آزاد تحصیل می کنند معافیت تحصیلی تعلق می گیرد؟
خیر اینگونه مشمولان حق استفاده از معافیت تحصیلی را نخواهند داشت وشروع به تحصیل داوطلب آزاد به عنوان انصراف از تحصیل تلقی می گردد.

- ۹- متولدین سه ماه اول سال ۷۱ در سال های قبل که در خرداد ماه سال ۹۰ فارغ التحصیل شده اند تاچه زمان مهلت معرفی خود به وظیفه
عمومی را داشته اند ؟

دانش آموزان تا۱۸/۸/۹۰ (قبل از اجرای قانون جدید وظیفه عمومی )فرصت معرفی داشته اند درصورت عدم معرفی از تاریخ ۱۹/۸/۹۰ واردغیبت شده اند .

۱۰- متولدین سه ماهه دوم سال ۷۱ در سال قبل که درخرداد ماه سال ۹۰ فارغ التحصیل شده اند تا چه زمان فرجه معرفی خود به وظیفه
عمومی را دارند؟
اینگونه دانش آموزان با توجه به اینکه فرصت معرفی ایشان ۱۸/۹/۹۰ بود ( بعد از اجرای قانون جدید وظیفه عمومی) فلذا از یک سال مهلت تعیین

۱۴- آیا مشمولان می توانند بدون شرکت در آزمون سراسری در دانشگاه ها ادامه تحصیل دهند؟

برابر ماده ۳۵ قانون خدمت وظیفه عمومی ، مشمولان دیپلمه غیر غایب با داشتن برگ آماده به خدمت یا برگ معافیت موقت از خدمت دوره ضرورت و با شرکت در آزمون ورودی یکی از دانشگاهها یا موسسات آموزشی داخل کشور و قبولی در آن مجاز به تحصیل در دانشگاه می باشند.

۱۵- آیا مشمولان فا رغ التحصیل مقطع کاردانی به بالا در صورت داشتن غیبت مجاز به ادامه تحصیل در مقطع بالاتر میباشند؟

خیر ، این دسته از افراد مجاز به ادامه تحصیل در مقطع بالاتر نمیباشند

۱۶- آیا به متعهدین خدمت (شرکت ملی نفتکش، کشتیرانی و سازمان هواپیمائی) بعد از اخراج معافیت تحصیلی تعلق میگیرد؟

همانند سایر مشمولان با آنان رفتار می‌شود.

۱۷- آیا مشمولان استخدام شده از طریق پذیرش آزمون در دانشگاه های نظامی و انتظامی نیروهای مسلح پس از اخراج از معافیت تحصیلی برخوردار می شوند؟

خیر، این دسته از افراد در صورت اخراج از دوره آموزش مجاز به ادامه تحصیل نمی باشند.

۱۸- شرایط درخواست معافیت تحصیلی جهت مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری در خارج از کشور چیست؟

۱- مشمول فارغ التحصیل مقطع کارشناسی یا کارشناسی ارشد باشد

۲- مشمول غیبت نداشته باشد

۳- دانشجوی انصرافی و اخراجی نباشد

۴- اخذ پذیرش از دانشگاه خارج از کشور

۵- تایید وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری و در خواست صدور معافیت تحصیلی از سازمان وظیفه عمومی ناجا

۶- سپردن ودیعه

۷- اخذ مجوز از سازمان وظیفه عمومی و صدور معافیت تحصیلی

۱۹- میزان و نوع ودیعه جهت مشمولانی که قصد تحصیل در خارج از کشور را دارند چگونه می باشد ؟

مبلغ ودیعه ۰۰۰/۰۰۰/۱۵۰ ریال است که به صورت نقدی یا ضمانت نامه بانکی و یا وثیقه ملکی اخذ می شود

۲۰- آیا تحصیل همزمان با خدمت دوره ضرورت در دانشگاه پیام نور مجاز است ؟

خیر ،منع قانونی دارد.

۲۱- آیا تحصیل همزمان در دو دانشگاه مجاز است؟

خیر ، مگر دانشجویان نخبه و در چارچوب ضوابط مربوط به تحصیل نخبگان.

۲۲- شرایط ادامه تحصیل در مقطع دکتری تخصصی رشته های پزشکی و دامپزشکی و دندانپزشکی چگونه می باشد؟

ادامه تحصیل در مقطع دکترای تخصصی رشته های پزشکی و دامپزشکی و دندان پزشکی صرفاً با تایید ستاد کل و با عضویت در هیات علمی امکان پذیر می باشد.

۲۳- معافیت تحصیلی چند بار در هر مقطع تحصیلی به مشمول تعلق میگیرد؟

معافیت تحصیلی به مشمول برای هر مقطع صرفاً یکبار تعلق می گیرد .

۲۴- به مشمولانی که به طور غیر مجاز از کشور خارج می شوند آیا معافیت تحصیلی تعلق میگیرد؟

خیر ، معافیت تحصیلی صرفاً برای مشمولانی که به طریق قانونی از کشور خارج می شوند تعلق می گیرد.

۲۵- مشمولانی که در خارج از کشور از معافیت تحصیلی برخوردارند پس از اخراج یا فراغت یا ترک تحصیل طی چه مدت بایستی خود را به سازمان وظیفه عمومی معرفی نمایند؟

این افراد حداکثر تا یکسال فرصت دارند خود را به سازمان وظیفه عمومی معرفی کنند.

۲۶- طلاب حوزه علمیه پس از اخراج یا انصراف چه مدت مهلت معرفی به وظیفه عمومی را دارند؟

چهار ماه برای معرفی خود فرصت دارند.

۲۷- مشمولان حوزه علمیه حداکثر تا چه سنی بایستی دوره مقدمات را به اتمام برسانند؟

حداکثر تا ۲۴ سالگی مجاز به تحصیل در دوره مقدمات می باشند.

۲۸- آیا دانشجویان انصرافی و اخراجی مجاز به شرکت مجدد در آزمون دانشگاه‌ها و ادامه تحصیل می‌باشند؟

چنانچه دانشجو تا قبل از اتمام سال اعزام، از ادامه تحصیل انصراف دهد و یا از دانشگاه اخراج شود، به شرط عدم ورود به غیبت، منعی برای شروع مجدد به تحصیل ندارد.

۱۸۰ دیدگاه

 1. سلام
  من متولد ۱۲فروردین۷۵ هستم در حال حاضر تجدیدی های خود را پاس میکنم
  و تنها پسر خانواده ام و پدرم ۴ سال پیش فوت شده است میخواهم بدانم تکلیف من با نظام وظیفه چیست؟ آیا باید دفترچه پر کنم؟
  اگر معافیت شامل من میشود مرا راهنمایی کنید
  با تشکر

  • بله ابول جان شما معافی برو حالشو ببر.۳۰سال تو زندگیت جلو هستی.

 2. agha man alan 7 mahe khedmat kardam nemitonam daneshgah azad vase kardani sabte nam konam edame tahsill bedam bad biam khedmat dobar?

 3. سلام : من شهریور ۸۹ به خدمت اعزام شدم ۵ ماه خدمت کردم و معافیت تحصیلی گرفتم خواستم بدونم مدت خدمت من همان ۱۸ ماه است؟ ممنونم

 4. سلام
  من پارسال (سال ۱۳۹۲ ) کنکور سراسری ۹۲ شرکت کردم و انتخاب رشته کردم ودانشگاه پیام نور کاشان قبول شدم رشته مدیریت دولتی
  ولی به خاطر اینکه تا پایان شهریور نتونستم مدرک پیش دانشگاهیم رو بگیرم نتونستم دانشگاه ثبت نام کنم
  امسال تو امتحانات دی ماه تونستم امتحانات پیش دانشگاهی رو قبول بشم و مدرک پیش دانشگاهیم رو بگیرم
  الان دوباره میتونم کنکور بدم و تو دانشگاه پیام نور قبول بشم یا نه ؟ از نظر مشمولیت دوره سربازی برای دوباره کنکور دادن مشکل ندارم با توجه به اینکه هنوز یک سال از فراغت تحصیلم نمیگذره

 5. سلام من ورودی ۸۸ هستم می خواستم بدونم که معافیت تحصیلی برای من چند سال است ومقدار سنوات تحصیلی چقدر می باشد ضمنا من یک سال پشت کنکور بودم ودر دانشگاه پیام نور مشغول تحصیل هستم .

 6. ﺳﻼﻡ ﻣﻦ ﭼﻬﺎﺭ ﺗﺮﻡ ﺩاﻧﺸﮕﺎﻩ ﺩﺭﺱ ﺧﻮاﻧﺪﻡ. اﺯ ﭘﻴﺶ ﺩاﻧﺸﮕﺎﻫﻲ ﺭﻓﺘﻢ ﺣﺎﻻ ﻣﻴﺘﻮﻧﻢ اﻧﺼﺮاﻑ ﺑﺪﻡ ﺑﺮﻡ ﺩاﻧﺸﮕﺎﻩ ﺩﻳﮕﻪ

  • ۲۷/۷/۱۳۹۱سلام من مشمول به خدمت شدم ودرتاریخ معافیت موقت تحصیلی شدم می خاستم بدانم که حالا مشغول به تحصیل هستم هنوز هم معاف هستم یا خیر بابد به پلیس مراجعه کنم

 7. با سلام و تشکر از زحمات شما،من الان در مقطع کارشناسی ارشد فارغ التحصیل شدم و باید برم سربازی ، اگه حین خدمت یک رشته دیگه در مقطع کارشناسی قبول بشم معافیت تحصیلی دوباره شامل من میشه که باز هم برم و ادامه تحصیل بدم و بعد ها ادامه خدمت رو طی کنم؟

 8. plz javabamo bedin man motevalede 20.9.74 hasam va pishdaneshgahiam .aya mitonam bade konkor 93 beshinam ye sal dg ham konkor bedam plz javabamo bedin khahesh mikooonaaaam :(( …?????

 9. سلام.این پنج سال معافیت تحصیلی که برای کارشناسی پیوسته هس آیا کسی که تو هف ترم تموم میکنه یعنی حدود سه ونیم سال بازمیتونه ازفرصت باقی مانده معافیت تحصیلی یعنی یک ونیم سال استفاده بکنه یانه؟

 10. با سلام.من در بهمن ماه در رشته مهندسی برق شبانه در مقطع لیسانس فارغ التحصیل میشوم.میخواستم بدونم آیا در مهلت یک ساله فراغت از تحصیل میتوانم در رشته پزشکی کنکور بدهم و ادامه تحصیل بدهم.لطفا راهنمایی کنید با تشکر.

  • سلام،من دانشجوی مقطع کارشناسی هستم.می خواستم بدونم اگه من از دانشگاه انصراف بدم،می تونم با قرار وثیقه به یکی از دانشگاه های خارج کشور برم؟؟
   با تشکر

 11. سلام من یه هفته پیش تولدم بوده و مشمول شدم دیپلم گرفتم یه سال ترک تحصیل کردم الان میتونم ادامه تحصیل بدم؟

 12. سلام من متولد ۱.۱.۷۴ هستم ۳٠-۳-۹۲ از مقطع پیش دانشگاهی فارق التحصیل شدم و۲۵-۵-۹۲ به دانشگاه رفتم و۱٠-۸ انصراف دادم حالا میخوام دانشگاه ثبت نام کنم اما میگن غیبت داری حالا به من معافیت یک ساله تحصیلی تعلق میگیره یانه ممنون

 13. من دانشجوی انصرافی روزانه هستم ایا می توانم سال اینده دوباره در کنکور شرکت کنم از نظر سربازی مشکلی ندارد؟

 14. با سلام و خسته نباشید.
  ببخشید میخواستم بدونم کسانی که تابستان ۹۳ فارغ التحصیل مقطع کارشناسی میشن آیا یکسال دیگر هم میتونن بمونن و دوباره شرکت کنن؟؟ یا باید برن خدمت ؟؟ ممنون میشم جواب را ایمیل کنید.

  • میخواستم بدونم کسانی که تابستان ۹۳ فارغ التحصیل مقطع کارشناسی میشن آیا یکسال دیگر هم میتونن بمونن و دوباره شرکت کنن؟؟ یا باید برن خدمت ؟؟
   لطفا خواهشا جواب بدید؟؟

 15. من امسال کنکور دادم اگر انتخاب رشته انجام ندهم و برای کنکور سال بعد بمانم آیا باید سربازی بروم ؟ شرایط را توضیح دهید. ممنون اگر ممکن است ایمیل بدید.

 16. سلام.من متولد آذر ۷۰هستم
  وقتی برای دومین بار که خواستم کنکور بدم باید متولدین نیمه دوم ۷۰ دفترجه پست می کردن که من هم پست کردم
  بعدش که دانشگاه قبول شدم اومدم دانشگاه و در مقطع کارشناسی مشغول به تحصیلم
  سوال من اینه
  که من اگه دوباره کنکور بدم و در یک مقطع بالاتری قبول بشم ایا مجاز به تحصیل در رشته و مقطع جدیدم هستم؟!
  آیا از نظر نظام وظیفه مشکلی ایجاد نمیشه؟!

 17. با سلام و عرض ادب
  من در اسفند ماه ۱۳۹۰ به خدمت سربازی اعزام شدم و پس از ۶ ماه به علت قبولی در مقطع کارشناسی ارشد معافیت تحصیلی گرفتم الان یعنی سال ۹۳ یا اگر سال ۹۴ به سربازی اعزام بشم باید ۱۸ ماه(مطابق قانون ۹۰ و قبل) باید سرباز باشم یا اینکه ۲۱ ماه باید سرباز باشم.
  لطفا جواب من رو بدید چون خیلی برام مهمه.
  با تشکر

 18. سلام من میلاد هستم دانشجویی رشته مهندسی نرم افزار کامپیوترمن داره دوسال از تحصیلم میگذره ولی به من درباره معافیت تحصیلی چیزی نگفتن حالا بعد از دوسال که میخوام فورغ تحصیل بشم امومدن به من گیر چرا نگرفتین من که نمیدونیتم اونا باید بهم میگلفتن. حالا هم نظام وظیفه رفتم میگه دوسال اضافه خدمت داری آیا این حقمه لطفا رسیدگی کنید با تشکر

 19. حسین هستم متولد ۱۳۷۵/۶/۲۹امسال پیش دانشگاهی را تمام کردم و برای ادامه تحصیل رشته پزشکی میخواهم به قبرس شمالی بروم ایا من میتوانم از نظر نظام وظیفه از کشور خارج شوم و ادامه تحصیل دهم و ایا به اداره نظام وظیفه مراجعه کنم یا به اداره گذرنامه با تشکر

 20. بنده متولد ۲۵ شهریور ماه سال ۱۳۷۰ هستم و در تاریخ ۲۳ اسفند ۹۲ در دانشگاه محل تحصیل فارغ از تحصیل شدم
  سوال بنده این است که با توجه به اینکه من تا تاریخ ۲۳ اسفند ۹۳ طبق قانون فرصت معرفی برای اعزام به خدمت مقدس وظیفه را دارم ،

  اولا : آیا بنده میتوانم طبق قانون در کنکور کارشناسی ارشد در بهمن ماه ۹۳ شرکت کنم؟
  دوما : اگر میتوانم شرکت کنم ، با توجه به اینکه نتایج اولیه در اردیبهشت ۹۴ و نتایج نهایی در شهریور ۹۴ به دست بنده میرسد ، آیا پس از مشخص شدن قبولی در دانشگاه میتوانم از خدمت دست کشیده و به ادامه تحصیل بپردازم؟
  سوما : آیا میتوانم از راهی استفاده کنم تا شش ماه خدمت قانونی خود را از فروردین ۹۴ تا شهریور ۹۴ ، برای انتظار برای قبولی در دانشگاه طبق بند زیر به تعویق بیاندازم؟

  ت: پذیرفته‌شدگان قطعی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی (داخل و خارج از کشور) که زمان ثبت نام و ادامه تحصیل آنان بعد از موعد اعزام باشد، اعزام آنها حسب مورد حداکثر تا شش ماه به تعویق می‌افتد.

  آقا به خدا لطف میکنید اگه جواب منو بدید ، نمیدونید چقد لطف میکنید!!!

 21. سلام
  من دانشجوی کارشناسی پیام نور ورودی سال ۸۷ هستم و نیم سال اول سال ۹۲_۹۳ درسم تموم شد.یعنی قبل از ۶سال سنوات تحصیلی ؛ درسم تموم شد اما برای فراغ التحصیلی و گرفتن مدرک اقدامی نکردم تا الان که نتایج ارشد آمدن و قبول شدم…سوال من اینه که برای ثبت نام کارشناسی ارشد مشکلی برام پیش نمیاد؟
  چون من هنوز مدرکم رو نگرفتم و الان هم از ۶سال سنوات رد شده
  خواهش میکنم راهنماییم کنید.

 22. سلام توروخدا سریع جواب بدین. من متولد ۱۳۷۵/۶/۸ هستم شهریور ۹۲ دیپلم گرفتم اما سال۹۲ دانشگاه نرفتم ولی امسا ثبت نام کردم ولی هنوز نتایج اینترنتی دانشگاه علمی کاربردی نیومده و من ۴ روز دیگه مشمولم. چیکار باید بکنم ایا باید معافیت بگیرم؟ یا نه؟ یا بعد مشمولیت بهم چند روز وقت میدن؟ ایا اگه تو ثبت نام اینترنتی در اومدم دانشگاه چند روز بعد مشمولیت ثبت نامم میکنه؟ یا اگه معافیت میخواد بهم بگین چطور بگیرم؟ ممنون تورو خدا سریع جواب بدین

 23. سلام من برای لیسانس یکبار معافیت تحصیلی گرفتم می خواستم بدونم برا فوق لیسانس هم میتونم بگیرم ….مرسی

 24. سلام . میخواستم ببینم کسی که متولد ۶۸ هستش و تو سال ۹۴ بعد از ۷ سال کارشناسی رو با دو ترم سنوات اضافه فارغ میشه میتونه بره ارشد یا باید بره خدمت ؟

 25. سلام
  من الان در حال خدمت هستم و ۶ماه از خدمتم باقی مانده که باید برای ادامه تحصیل به دانشگاه بروم، سوال من این است که اگر در طول دوره تحصیل مثلا با استفاده از پروژه های تحقیقاتی ۷ماه کسری بگیرم میتوانم کارت پایان خدمت دریافت کنم یا حتما باید تا پایان دوره تحصیل و اعزام مجدد صبر کرد؟!

  ممنون

 26. سلام
  من فکر میکردم تا ۶ سال میتونم برای دوره کارشناسی پیوسته درس بخونم و مشمول نمیشم تا اینکه الان که ترم آخر هستم یعنی ترم ۱۲ ، دیگه دانشگاه به من اجازه ی انتخاب واحد نداده و فهمیدم مدت مجاز ۵ سال هست و مشمول حساب میشم.. فقط ۹ واحد از درسم مونده :( .. من باید چکار کنم؟ شنیدم تنها راهش اینه که تمام وقت رو توی مدرکم به پاره وقت تبدیل میکنن… آیا راه دیگه ای هست که نذارم این اتفاق بیفته؟؟؟ :(
  از طرفی من شرایط پیچیده ای دارم.. اگر قرار باشه سریع برای اعزام اقدام کنم و هنوز عقد نکرده باشم و تا اومدن برگه ی اعزام عقد کنم منو توی شهر خودم میندازن یا دیگه قبول نمیکنن؟ اگر در دوره ی سربازیم عقد کنم چی؟ آیا منو در شهر خودم میندازن؟
  کمکم کنید برای این دوتا مسئله
  ممنون

 27. سلام
  من تا یک سال دیگه از رشته صنایع غذایی فارغ التحصیل میشم.آیا میتونم بعد از فارغ التحصیلی ، در یک رشته ی دیگه در مقطع کارشناسی کنکور بدم

 28. سلام…
  من متولد ۷۳ هستم امسال بار دومم بود کنکور دادم روزانه قبول شدم و الان ثبتنام کردم اما به خاطر اینکه دور روز دیرتر برای پست کردن دفترچه اقدام کردم ۱۸۰ روز اضاف خوردم خواستم بدونم من الان نمیتونم برم دانشگاه؟؟؟؟؟
  من نزدیک۱۰۰۰۰۰تومن برا ثبتنام خرج کردم این انصاف نیس به خاطر دو روز نشه وارد دانشگاه شد

 29. سلام .من متولد ۱۳۷۴ هستم که دی ماه ۹۱ دیپلم گرفته و همون ترم پیش رو شروع کردم که تا دی ماه ۹۲ یعنی دو ترم از پیش خوندم ولی موفق به اخذ مدرک پیش نشده و ترم بعد یعنی یک ترم وقفه دارم .آیا مهر ۹۳ می توانم در مقطع کاردانی پیوسته ثبت نام کنم . لطفا بنده را را راهنمایی کنید ؟
  باتشکر

 30. با سلام می خواستم بدانم من می توانم برای کنکور ۹۴ شرکت کنم متولد۱۲ سال۷۵ هستم ورود دانشگاه قبول شدم ولی چون دیپلم ناضص هستم باید دی ماه امتحان بدم می خواستم بدانم می توانم کنکور شرکت کتم برم دانشگاه یا نه

دیدگاه شما چیست ؟

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>