فهرست ناوبری برگه ها

اخبار و قوانین نظام وظیفه و خدمت سربازی

معافیت تحصیلی

۱- از چه تاریخی مشمولان وارد سن مشمولیت می شوند؟

تمام افراد ذکور ایرانی که به سن ۱۸ سالگی تمام می رسند از اول ماه تولد شمول قانون وظیفه عمومی می گردند .

۲-حداکثر زمان معرفی مشمولانی که قبل از سن مشمولیت فارغ التحصیل ، ترک تحصیل یا اخراج می شوند چه مدت می باشد؟

حداکثر مدت معرفی ایشان ۶ ماه پس از رسیدن به ۱۸ سالگی تمام است .

مثال: دانش آموز متولد ۱۸/۲/۷۳ که قبل از ۱/۲/۹۱ فارغ التحصیل ، انصراف ، ترک تحصیل یا اخراج از تحصیل شده باشد حد اکثر
تا۱/۸/۹۱ فرصت معرفی خود را دارد.

۳- حداکثر زمان معرفی مشمولانی که پس از سن مشمولیت ، فارغ التحصیل، انصراف، ترک تحصیل یا اخراج می شوند چه مدت می باشد؟

از تاریخ فراغت ، اخراج یا ترک تحصیل یکسال فرصت دارند تا خود را معرفی نمایند.

مثال: دانش آموز متولد ۱۸/۲/۷۳ که در تیرماه ۱۳۹۱ فارغ التحصیل، انصراف ، ترک تحصیل ویااخراجی محسوب شوند تاپایان تیر ماه ۹۲
مهلت معرفی خواهد داشت.

۴ – دانش آموزانی که از مهر۹۱ در پایه اول مقطع متوسطه شروع به تحصیل می نمایند تا چه زمانی مجاز به تحصیل خواهند بود؟
اینگونه مشمولان حداکثر تاپایان ۲۰ سالگی مجازند برابر ضوابط وزارت آموزش و پرورش ادامه تحصیل دهند ، رشته های تحصیلی
تاثیری در این مدت زمان نخواهند داشت.

۵- دانش آموزی که قبل از ۲۲/۸/۹۰ (قبل از اجرای قانون جدید وظیفه عمومی) در مقطع متوسطه شروع به تحصیل کرده اند
تاچه زمانی مجاز به تحصیل خواهند بود؟

چنانچه در رشته ی کاردانش یا فنی حرفه ای به تحصیل اشتغال دارند حداکثر تا پایان ۲۲سالگی ورشته های مختلف پیش دانشگاهی
حداکثر تا ۲۴ سالگی مجاز به تحصیل خواهند بود.

۶- آیا دانش آموزانی که درورود به سن مشمولیت در مقطع راهنمایی به تحصیل اشتغال دارند حق ادامه تحصیل خواهند داشت ؟
بله درصورت پیوستگی تحصیلی حداکثر تاپایان ۲۰ سالگی میتوانند تحصیل نمایند.

۷- آیا دانش آموزان درمهلت یکساله معرفی پس از فراغت ،اخراج، انصراف یا ترک تحصیل می توانند ادامه تحصیل دهند؟
اینگونه مشمولان می توانند بدون صدور معافیت تاپایان مهلت یکساله وپس از معرفی تاموعد اعزام خود ادامه تحصیل بدهند
مثال : دانش آموزمتولد ۱۵/۸/۷۰ که در مهر ۹۱ درپایه دوم کاردانش شروع به تحصیل نماید می تواند خود را به وظیفه عمومی معرفی نماید چنانچه
مشمول مذکور تا ۱۵/۸/۹۲ فارغ التحصیل نشده می تواند بدون صدور معافیت تحصیلی حداکثر تا۱۵/۸/۹۳به تحصیل ادامه دهد وپس از این تاریخ ۱۵/۸/۹۳
درصورت عدم معرفی وارد غیبت خواهد شد.

۸- آیا به مشمولانی که به صورت داوطلب آزاد تحصیل می کنند معافیت تحصیلی تعلق می گیرد؟
خیر اینگونه مشمولان حق استفاده از معافیت تحصیلی را نخواهند داشت وشروع به تحصیل داوطلب آزاد به عنوان انصراف از تحصیل تلقی می گردد.

– ۹- متولدین سه ماه اول سال ۷۱ در سال های قبل که در خرداد ماه سال ۹۰ فارغ التحصیل شده اند تاچه زمان مهلت معرفی خود به وظیفه
عمومی را داشته اند ؟

دانش آموزان تا۱۸/۸/۹۰ (قبل از اجرای قانون جدید وظیفه عمومی )فرصت معرفی داشته اند درصورت عدم معرفی از تاریخ ۱۹/۸/۹۰ واردغیبت شده اند .

۱۰- متولدین سه ماهه دوم سال ۷۱ در سال قبل که درخرداد ماه سال ۹۰ فارغ التحصیل شده اند تا چه زمان فرجه معرفی خود به وظیفه
عمومی را دارند؟
اینگونه دانش آموزان با توجه به اینکه فرصت معرفی ایشان ۱۸/۹/۹۰ بود ( بعد از اجرای قانون جدید وظیفه عمومی) فلذا از یک سال مهلت تعیین

۱۴- آیا مشمولان می توانند بدون شرکت در آزمون سراسری در دانشگاه ها ادامه تحصیل دهند؟

برابر ماده ۳۵ قانون خدمت وظیفه عمومی ، مشمولان دیپلمه غیر غایب با داشتن برگ آماده به خدمت یا برگ معافیت موقت از خدمت دوره ضرورت و با شرکت در آزمون ورودی یکی از دانشگاهها یا موسسات آموزشی داخل کشور و قبولی در آن مجاز به تحصیل در دانشگاه می باشند.

۱۵- آیا مشمولان فا رغ التحصیل مقطع کاردانی به بالا در صورت داشتن غیبت مجاز به ادامه تحصیل در مقطع بالاتر میباشند؟

خیر ، این دسته از افراد مجاز به ادامه تحصیل در مقطع بالاتر نمیباشند

۱۶- آیا به متعهدین خدمت (شرکت ملی نفتکش، کشتیرانی و سازمان هواپیمائی) بعد از اخراج معافیت تحصیلی تعلق میگیرد؟

همانند سایر مشمولان با آنان رفتار می‌شود.

۱۷- آیا مشمولان استخدام شده از طریق پذیرش آزمون در دانشگاه های نظامی و انتظامی نیروهای مسلح پس از اخراج از معافیت تحصیلی برخوردار می شوند؟

خیر، این دسته از افراد در صورت اخراج از دوره آموزش مجاز به ادامه تحصیل نمی باشند.

۱۸- شرایط درخواست معافیت تحصیلی جهت مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری در خارج از کشور چیست؟

۱- مشمول فارغ التحصیل مقطع کارشناسی یا کارشناسی ارشد باشد

۲- مشمول غیبت نداشته باشد

۳- دانشجوی انصرافی و اخراجی نباشد

۴- اخذ پذیرش از دانشگاه خارج از کشور

۵- تایید وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری و در خواست صدور معافیت تحصیلی از سازمان وظیفه عمومی ناجا

۶- سپردن ودیعه

۷- اخذ مجوز از سازمان وظیفه عمومی و صدور معافیت تحصیلی

۱۹- میزان و نوع ودیعه جهت مشمولانی که قصد تحصیل در خارج از کشور را دارند چگونه می باشد ؟

مبلغ ودیعه ۰۰۰/۰۰۰/۱۵۰ ریال است که به صورت نقدی یا ضمانت نامه بانکی و یا وثیقه ملکی اخذ می شود

۲۰- آیا تحصیل همزمان با خدمت دوره ضرورت در دانشگاه پیام نور مجاز است ؟

خیر ،منع قانونی دارد.

۲۱- آیا تحصیل همزمان در دو دانشگاه مجاز است؟

خیر ، مگر دانشجویان نخبه و در چارچوب ضوابط مربوط به تحصیل نخبگان.

۲۲- شرایط ادامه تحصیل در مقطع دکتری تخصصی رشته های پزشکی و دامپزشکی و دندانپزشکی چگونه می باشد؟

ادامه تحصیل در مقطع دکترای تخصصی رشته های پزشکی و دامپزشکی و دندان پزشکی صرفاً با تایید ستاد کل و با عضویت در هیات علمی امکان پذیر می باشد.

۲۳- معافیت تحصیلی چند بار در هر مقطع تحصیلی به مشمول تعلق میگیرد؟

معافیت تحصیلی به مشمول برای هر مقطع صرفاً یکبار تعلق می گیرد .

۲۴- به مشمولانی که به طور غیر مجاز از کشور خارج می شوند آیا معافیت تحصیلی تعلق میگیرد؟

خیر ، معافیت تحصیلی صرفاً برای مشمولانی که به طریق قانونی از کشور خارج می شوند تعلق می گیرد.

۲۵- مشمولانی که در خارج از کشور از معافیت تحصیلی برخوردارند پس از اخراج یا فراغت یا ترک تحصیل طی چه مدت بایستی خود را به سازمان وظیفه عمومی معرفی نمایند؟

این افراد حداکثر تا یکسال فرصت دارند خود را به سازمان وظیفه عمومی معرفی کنند.

۲۶- طلاب حوزه علمیه پس از اخراج یا انصراف چه مدت مهلت معرفی به وظیفه عمومی را دارند؟

چهار ماه برای معرفی خود فرصت دارند.

۲۷- مشمولان حوزه علمیه حداکثر تا چه سنی بایستی دوره مقدمات را به اتمام برسانند؟

حداکثر تا ۲۴ سالگی مجاز به تحصیل در دوره مقدمات می باشند.

۲۸- آیا دانشجویان انصرافی و اخراجی مجاز به شرکت مجدد در آزمون دانشگاه‌ها و ادامه تحصیل می‌باشند؟

چنانچه دانشجو تا قبل از اتمام سال اعزام، از ادامه تحصیل انصراف دهد و یا از دانشگاه اخراج شود، به شرط عدم ورود به غیبت، منعی برای شروع مجدد به تحصیل ندارد.

۳۷۹ دیدگاه

 1. سلام.
  من فارغ التحصیل یکی از دانشگاه های قزوین هستم.۲-۳ هفته پیش معافیت تحصیلی بنده از سوی دانشگاه به تاریخ ۳۱/۰۶/۹۰ ملغی اعلام گردید.اما به منظور معرفی خود جهت دریافت برگه اعزام به خدمت با مشکل مواجه شده ام.اطلاعات مورد نیاز برای اعزام در پایگاه نظام وظیفه ثبت نمی گردد.لطفا مرا راهنمایی نمایید که آیا مشکل مربوط به لغو معافیت تحصیلی من می باشد یا خیر.

 2. سلام.
  من فارغ التحصیل یکی از دانشگاه های قزوین هستم.۲-۳ هفته پیش معافیت تحصیلی بنده از سوی دانشگاه به تاریخ ۳۱/۰۶/۹۰ ملغی اعلام گردید.اما به منظور معرفی خود جهت دریافت برگه اعزام به خدمت با مشکل مواجه شده ام.اطلاعات مورد نیاز برای اعزام در پایگاه نظام وظیفه ثبت نمی گردد.لطفا مرا راهنمایی نمایید که آیا مشکل مربوط به لغو معافیت تحصیلی من می باشد یا خیر.

  • فکر میکنم مشکل شما به همان مورد مربوط باشد

 3. اخرین مهلت ثبت نام سربازی متولدین۱۳۷۲

  • سلام : من متولد نیمه دوم سال ۷۲ یعنی آذر ماه و در ماه خرداد ۹۱ فارغالتحصیل شدم آیا میتوانم سال ۹۲ به کنکور شرکت کنم در صورتی که ۹۱ کنکور قبول نشده ام آیا وقت دارم سال بعد دفترچه اعزام به خدمت را ارسال کنم


   • ناشناس:

    سلام : من متولد نیمه دوم سال ۷۲ یعنی آذر ماه و در ماه خرداد ۹۱ فارغالتحصیل شدم آیا میتوانم سال ۹۲ به کنکور شرکت کنم در صورتی که ۹۱ کنکور قبول نشده ام آیا وقت دارم سال بعد دفترچه اعزام به خدمت را ارسال کنم


    ناشناس:

    سلام : من متولد نیمه دوم سال ۷۲ یعنی آذر ماه و در ماه خرداد ۹۱ فارغالتحصیل شدم آیا میتوانم سال ۹۲ به کنکور شرکت کنم در صورتی که ۹۱ کنکور قبول نشده ام آیا وقت دارم سال بعد دفترچه اعزام به خدمت را ارسال کنم


    • ناشناس:

     اخرین مهلت ثبت نام سربازی متولدین۱۳۷۲


    • ناشناس:

     سلام : من متولد نیمه دوم سال ۷۲ یعنی آذر ماه و در ماه خرداد ۹۱ فارغالتحصیل شدم آیا میتوانم سال ۹۲ به کنکور شرکت کنم در صورتی که ۹۱ کنکور قبول نشده ام آیا وقت دارم سال بعد دفترچه اعزام به خدمت را ارسال کنم


     • علی نیا:

      متولدآبان۱۳۷۲ هستم امسال پیش دانشگاهی تمام کرده امآیامیتوانم بمانم سال دیگر درکنکور۹۲شرکت کنم؟


      علیرضا:

      سلام
      من در تاریخ ۲۲/۱۱/۱۳۷۲ متولد شدم.
      امسال پیش دانشگاهیو تموم کردم کنکور هم دادم اما به دلایلی نتونستم نتیجه خوبی بگیرم .حالا میخواهم برای بار دوم در کنکور ۹۲ قبل سربازی شرکت کنم آیا این اجازه رو دارم ؟ میشه کاری کرد که تاریخ ازام حتی شده یه روز بعد کنکور بیفته که بتونم کنکورو راحت تموم کنم ؟و اگر تمام این راه ها نشد میتونم مثلا در دانشگاه آزاد ثبت نام کنم سپس مرخصی بگیرم و در کنکور سراسری و آزاد ۹۲ شرکت کنم ؟ممنون میشم اگه یه راه حل به من نشون بدیدبا تشکر


      ناشناس:

      ناشناس:سلام : من متولد نیمه دوم سال ۷۲ یعنی آذر ماه و در ماه خرداد ۹۱ فارغالتحصیل شدم آیا میتوانم سال ۹۲ به کنکور شرکت کنم در صورتی که ۹۱ کنکور قبول نشده ام آیا وقت دارم سال بعد دفترچه اعزام به خدمت را ارسال کنم

     • بله شما از تاریخ فارغ التحصیلیتون تا یک سال معافیت تحصیلی دارید با خیال راحت برا کنکورت بخون تازه اگرم غیبت بخوری و دانشگاه قبول بشی میتونی از دانشگاه نامه ببری به پلیس+۱۰ برات معافیت تحصیلی صادر بشه


     • میلاد:

      سلاممن ۴۵ روز خدمت کردم(دورانی که خدمت ۱۸ ماه بود )دانشگاه قبول شدم بعد از فراعت از تحصیل ایا بنده باید ۱۸ ماه خدمت کنم یا ۲۱ ماه .

     • سلاممن۱۳ ماه خدمت کردم(دورانی که خدمت ۱۸ ماه بود )دانشگاه قبول شدم بعد از فراعت از تحصیل ایا بنده باید ۱۸ ماه خدمت کنم یا ۲۱ ماه .

     • اخه من قبل از سن مشمولیت فارغ التحصیل می شم ربطی نداره ؟

      ممنون که جواب دادید


    • ناشناس:


     ناشناس:

     سلام : من متولد نیمه دوم سال ۷۲ یعنی آذر ماه و در ماه خرداد ۹۱ فارغالتحصیل شدم آیا میتوانم سال ۹۲ به کنکور شرکت کنم در صورتی که ۹۱ کنکور قبول نشده ام آیا وقت دارم سال بعد دفترچه اعزام به خدمت را ارسال کنم


     ناشناس:

     سلام : من متولد نیمه دوم سال ۷۲ یعنی آذر ماه و در ماه خرداد ۹۱ فارغالتحصیل شدم آیا میتوانم سال ۹۲ به کنکور شرکت کنم در صورتی که ۹۱ کنکور قبول نشده ام آیا وقت دارم سال بعد دفترچه اعزام به خدمت را ارسال کنم

    • با سلام.من خرداد ۹۱ از مقطع پیش دانشگاهی فارغ التحصیل شدم و متولد آبان ۷۲ هستم و قصد شرکت دوباره در آزمون سراسری ۹۲ را دارم.اما نمیدونم تو قسمت کد نظام وظیفه کد ۴ رو وارد کنم یا ۵ ؟لطفا راهنمایی ام کنید. با تشکر وسپاس

  • سلام
   لطفا بگید ۷۲ های نیمه دوم میتونن بعد از فارغ التحصیلی بدون گرفتن مرخصی در کنکور۹۳ شر کت کنند؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
   لطفا جواب بدید><
   ممنون

 4. من سال ۸۵ کاردانی قبول شدم و در سال ۸۷ کارشناسی پیوسته واز مقطع قبل انصراف داده و مشقول به تحسیل شدم منع عدامه تحصیل دارم؟ از نظام وظیفه پیگیر شدم سال ۸۸ لغو معافیت کاردانی دادن و تا به حال معافیتی ندارم نمیدونم چه کاری باید انجام بدهم


  • محمد:

   من سال ۸۵ کاردانی قبول شدم و در سال ۸۷ کارشناسی پیوسته واز مقطع قبل انصراف داده و مشغول به تحصیل شدم منع عدامه تحصیل دارم؟ از نظام وظیفه پیگیر شدم سال ۸۸ لغو معافیت کاردانی دادن و تا به حال معافیتی ندارم نمیدونم چه کاری باید انجام بدهم

 5. من ساکن خارج کشورو و در حال تحصیل برای تمدید کارت معافیت قدیم به جدید باید چه کار کنم سفارت در این رابطه بخسنامه ندارد راهنمای کنید

 6. سلام
  مثل اینکه کسی جوابگو نیست

 7. سلام
  تازه فوق لیسانس گرفتم،الان می خوام معافی پزشکی بگیرم.
  رفتم پلیس+۱۰ مدارکم پست کنم گفت که فوق لیسانس شما ثبت نشده و باید بری نظام وظیفه پیگیری کنی.
  کسی میدونه قضیه چیه؟
  مرسی

 8. سلام
  من دانشجوی کارشناسی ارشد هستم. ورودی مهر ۸۸. میشه بگید تا چه زمانی میتونم ادامه تحصیل بدم بدون اینکه اضافه خدمت بخورم؟
  یعنی حداکثر زمانی که برای معافیت تحصیلی در این مقطع در نظر گرفته شده چفدر هست؟
  با تشکر

  • … ولی حال کردم جوابتوبدم:تازمانی که مجازبهتحصیل دردانشگاه باشی از معافیت تحصیلی برخوردار خواهی بود…

 9. با سلام. من ۲برادرم سربازی کردن و کارت پایان خدمت دارن و برادر سومم هم الن سرباز است. اعزامی برادر سومم ۱۳۹۰/۰۴/۰۱ بوده و الان هم سرباز است که ۱۳ ماه را گذرانده میخواستم بپرسم که آیا من شامل میشم چون میگن برادر سوم تا پایان سال ۹۰ باید ۹ ماه را در خدمت گذرانده باشد آیا برادرم که از ۱۳۹۰/۰۴/۰۱ رفته دقیق ۹ ماه شده یا نه؟ و آخرین تاریخ اعزام برادر سوم تا چندم باید باشد تا برادر چهارم معاف شود؟ تورو خدا جوابم رو بدید

  • سلام من هم همین وضعیت رو دارم که تا بحال ۲ بار اقدام کردم و تشکیل پرونده هم کردم ولی نظام وظیفه قبول نکرده گفته که باید ۹ ماه باشه.

 10. سلام خسته نباشی من متولد ۱۳۷۴ هستم و برادرانم ۴تا رفتن سربازی و من فرزند اخر هستم ایا من معاف هستم . با تشکر /

 11. سلام.من سال ۸۸خدمت کردم به مدت ۷ماه و بعد به دلیل قبولی در دانشگاه ترخیص شدم.۱/۲/۹۱برای بار دوم اعزام شدم و الان تو خدمتم.ارتش میگه خدمت شما۲۰ماهه.نظام وظیفه میگه۲۱ماه.قسمت مشاوره سایت نظام وظیفه میگه۱۷ماه.ماه موندیم بخدا چند ماهه دیگه باید خدمت کنم.الان تو ۱۸ماه خدمت هستم با کسریام.میشه یه جوابی به من بدید.؟

 12. سوال میپرسم که جواب بدید.پس چرا جواب ندارید؟

 13. سلام من فارغ التحصیل کارشناسی ارشد از دانشگاه سراسری در تاریخ ۲۳مرداد ۱۳۹۰ میباشم دفرچمو پست کردم و تاریخ ۱ دی ۱۳۹۰ اعزام خوردم ولی بخاطر دیسک کمر نتونستم بروم سربازی و توی نظام وظیف بهم گفتن باید معافیت پزشکی بگیری و منم اقدام کردم و با مراجعه به بیمارستان امام سجاد و گرفتن عکس و.. ظاهرا طوری نوشتن که من معاف پزشکی میشوم ولی من بخاطر اینکه بیماریم بهبود پیدا کرده درخواست انصراف دادم و چون معافیت پزشکی برای من در آینده مشکل ساز میشود انصراف دادم ولی الان دفترچه اعزام که برای من آمده تاریخ اعزام ۱شهریور ۱۳۹۱ خورده و ۳ماه اظافه خدمت خوردم از طرفی دکتری هم قبول شدم که احتمال زیاد در مصاحبه هم قبول میشوم با این غیبت نه میتونم دکتری بخونم نه امریه بگیرم
  از طرف دیگر پدر اینجانب هم معلولیت جسمی حرکتی شدید دارد که دوبار در کمیسیون بهزیستی تایید شده ولی الان به .ن اجازه اقدام کردن برای این کفالت را نمیدهند و تاکید براین دارند که من باید بروم سربازی بخدا موندم چرا نمیتونم کفالت پدرمو بگیرم؟

 14. من متولد ۶۳ هستم و بهمن ۹۰ در مقطع کارشناسی ارشد فارغ التحصیل شدم. چند وقت فرصت دارم خودم را به نظام وظیفه معرفی کنم؟

 15. سلام
  من متولد شهریور ۶۴ و ورودی مهر ۸۷ در مقطع کارشناسی ارشد هستم.
  در تاریخ بهمن ۸۷ و با استفاده از یک فرجه ۴ ماهه برای تمدید مدت مجاز سنوات تحصیلی در مقطع کارشناسی ارشد، فارغ التحصیل شدم.
  در واقع از سه سال مجاز تحصیل در مقطع ارشد و یک نیم سال اضافه (با مراجعه به نظام وظیفه و تمدید سنوات) استفاده نمودم.
  حال میخواستم بپرسم با توجه به تاریخ فارالتحصیلی بنده در ۲۷ بهمن ماه ۱۳۹۰، در چه تاریخی مشمول خواهم بود؟
  یکسال بعد از این تاریخ یا شش ماه؟
  تشکر

 16. من متولد سال ۴/۱/۱۳۷۲ هستم و در شهریور امسال فارغ التحصیل میشوم و چقدر فرصت برای فرستادن دفترچه سربازی دارم د یا ۶ ماه برای معرفی کردن خود به سربازی از چه زمانی برای من شروع میشود

 17. با عرض سلام و خسته نباشید
  من فارق التحصیل ۳۱-۱۱-۹۰ هستم و مدرکم کارشناسی می باشد می خواستم ببینم تا کی وقت دارم دفترچه برای سربازی بفرستم؟

 18. با سلام خواهش می کنم یکی جواب منو بده خسته شدم از بس این سایت و تاون سایت رو نگاه کردم.
  من سال ۹۰ مدرک دیپلم گرفتم و یه سال پشت کنکور نشستم اماموفق نشدم رشته دلخواهم قبول شم.آیا میتونم یه سال دیگه مرخصی بگیرم و تاریخ اعزامم ۹۲ باشه ممنون

 19. با عرض سلام قبولی طاعات و عبادات ببخشید من سرباز هستم اعزامی ۱۹ ۸ ۹۰می خواهم بیبینم معافیت سه برادری به داداشم تعلق می گیرد یا نه در ضم داداشم هم دانشجو است با تشگر از شما منتظر جواب هشتم

 20. خیر

 21. سلام من متولد ۷/۴/۷۳هستم امسال کنکور دادم میخواستم ببینم می تونم کنکور ۹۲روشرکت کنم؟
  ممنون ولطفا سریع جوابمو بدین

  • بله


  • ehsan:

   سلام من متولد ۷/۴/۷۳هستم امسال کنکور دادم میخواستم ببینم می تونم کنکور ۹۲روشرکت کنم؟
   ممنون ولطفا سریع جوابمو بدین

 22. ممنون میدونین واقعا ازتون توقع دارم جوابای خوبی بدین!

 23. سلام من متولد نیمه ی دوم ۷۲ هستم وتیر ماه۹۱ فارغ التحصیل شدم امسال کنکور دادم قبول نشدم میخواستم ببینم سال۹۲ میتونم کنکور بدم ؟ خیلی ممنون


  • ناشناس:

   سلام من متولد نیمه ی دوم ۷۲ هستم وتیر ماه۹۱ فارغ التحصیل شدم امسال کنکور دادم قبول نشدم میخواستم ببینم سال۹۲ میتونم کنکور بدم ؟ خیلی ممنون

 24. سلام علیکم با ارزوی قبولی عبادات در ماه مبارک رمضان من متولد ۸/۵/۱۳۷۳ هستم . من پیش دانشگاهیم را هنوز پاس نکردم چون یک درس افتادم و در ازمون سراسری قبول نشدم میخواستم ببینم میتوانم در ازمون سراسری سال ۹۲ شرکت کنم سپاس گذارم از لطفتون .

 25. متولدآبان۱۳۷۲ هستم امسال پیش دانشگاهی تمام کرده ام
  آیامیتوانم بمانم سال دیگر درکنکور۹۲شرکت کنم؟

 26. سلام من در تاریخ۱۳۷۱/۷/۱۰متولد شدم.
  قرار است مدارک قبولی یعنی دیپلمم را اگر آماده باشد.از تاریخ ۹۱/۵/۲۱به بعد به من تحویل دهند.
  قراره در تاریخ ۹۱/۶/۳ کنکور بدم .
  حالا چقدر من زمان دارم تا اقدام به ارسال دفترچه خدمت نکنم.یا آیا اگه ارسال کنم مشکلی برای کارت سبز دارم یا نه.
  **شروع کلاس کارت سبزم در مهرماه خواهد بود.***
  @@با تشکر و عرض خسته نباشید@@

 27. سلام.
  سپاس گذارم از راهنمایی هاتون

 28. سلام

  من در تاریخ ۲۲/۱۱/۱۳۷۲ متولد شدم.

  امسال پیش دانشگاهیو تموم کردم کنکور هم دادم اما به دلایلی نتونستم نتیجه خوبی بگیرم .حالا میخواهم برای بار دوم در کنکور ۹۲ قبل سربازی شرکت کنم آیا این اجازه رو دارم ؟ میشه کاری کرد که تاریخ ازام حتی شده یه روز بعد کنکور بیفته که بتونم کنکورو راحت تموم کنم ؟و اگر تمام این راه ها نشد میتونم مثلا در دانشگاه آزاد ثبت نام کنم سپس مرخصی بگیرم و در کنکور سراسری و آزاد ۹۲ شرکت کنم ؟
  ممنون میشم اگه یه راه حل به من نشون بدید
  با تشکر

 29. سلام، من ۳ ماه خدمت کردم، بعدش ارشد قبول شدم، میخواستم ببینم بعد از ارشد که برم سربازی، ۱۶ ماه حساب می شم یا ۲۱ ماه؟

 30. سلام
  من در حال خدمت تو راهورم و ارشد قبول شدم.
  می خواستم بدونم روند ترخیص من چطوریه؟
  ممنون

  • از دانشگاه که قبول شدی یه نامه میگیری بعد میبری فرماندهی جایی که خدمت می کنی بعد میری تسویه می کنی و به طور موقت از خدمت ترخیص میشی ! از من میشنوی اگه زمان طولانی داری خدمت می کنی به خدمتت ادامه و تمومش کن

 31. سلام من متولد ۱۳۶۵ هستم
  بعد از گرفتن لیسانس در تاریخ ۱ اسفند ۱۳۸۹ به خدمت اعزام شدم و تا ۱۵ شهریور ۹۰ به مدت شش ماه و پانزده روز خدمت کردم. سپس دانشگاه قبول شده و اکنون یک سالی است که در مقطع کارشناسی ارشد درس می خوانم . با توجه به تغییر مدت خدمت سربازی آیا من هم باید ۲۱ ماه خدمت کنم یا ۱۶ ماه ؟ لطفا جواب دهید. با تشکر

  • سلام حسین جان.

   یادته اون موقع چطوری ترخیص شدی؟
   من الان تو موقعیت اون موقع تو ام اما نمی دونم باید چکار کنم.

   مرسی

 32. سلام خسته نباشید..آقا این چه قانونیه توروخدا به ما که رسید همه چی
  خراب شد رو سرمون توروخدا مهلت کسری خدمت اعزامی ۹۱ رو واسه ۲ماه ۲ماه فقط اجازه بدید
  خیلی نامردیه انجوری بخدا

 33. سلام
  یکی ازدوستام درمقطع کاردانی به کارشناسی درتاریخ۳۰/۴/۹۱
  اخراج شده آیاطبق قانون جدیدک یکسال معافیت میدن میتونه کنکوربده وادامه تحصیل بده

 34. سلام..۱ سوال داشتم…
  من شهریور پارسال دیپلم گرفتم ۶ ماه بعدش دفترچه خدمتو پست کردم و تاریخ اعزامم اومد واسه ۹۱/۸/۱۸ ولی الان واسه کاردانی قبول شدم…حالا به نظرتون بهم معافیت تحصیلی میدن و میتونم ثبت نام کنم..؟ آیا مشکلی واسه ثبت نامم هست..؟

 35. سلام
  خواهش می کنم کمکم کنید
  در شرایط بدی هستم
  من متولد ۱۳۷۰/۱۱/۲۰ هستم و تا شهریور ۹۱ مشغول به تحصیل در دوره پیش دانشگاهی هستم. الان در دانشگاه آزاد قبول شده ام اما متاسفانه نتوانستم در شهریور دروس باقیمانده را پاس کنم. با توجه به این که مدت مجاز تحصیل در دوره روزانه پیش دانشگاهی برای من به اتمام رسیده (دو سال) مجبورم دی ماه به عنوان داوطلب آزاد پیش دانشگاهی ام را اخد کنم. در این صورت آیا می توانم بهمن ماه وارد دانشگاه آزاد شوم؟

  خواهش می کنم راهنمایی ام کنید

 36. با عرض سلام وخسته نباشید
  بنده اصغرثروتی متولد۷/۱۲/۱۳۶۸می باشم که درتاریخ ۲/۷/۱۳۸۷ وارددانشگاه(مقطع کارشناسی پیوسته)شده ودرتاریخ۲۹/۱۱/۱۳۹۰ ازتحصیل اینجانب به علت مشروطی بیش ازحدوکسب معدل زیر۱۰ جلوگیری به عمل امده.بنده می خواستم بدانم که آیا میتونم درکنکور سال۹۲ شرکت کنم و مجدداوارد دانشگاه بشوم؟ویادرمهرامسال (۹۱)دردانشگاه پیام نورثبت نام کنم؟اگرمی توانم چه اقداماتی دررابطه بانظام وظیفه باید انجام دهم؟(قبل ازورودبه دانشگاه برگه اعزام به خدمت داشتم که برایم معافیت تحصیلی صادرشده بود).لطفا کامل ودقیق پاسخ دهید. باتشکر فراوان

 37. آره میتونی

 38. من دانشجوی سال دوم هستم یعنی در سال تحصیلی پیش رو وارد ترم سوم مشیوم میخواستم ببینم که اگر من از دانشگاه انصراف بدهم ومجددا با قبولی در کنکور وارد دانشگاه دیگری شوم ایا مدت معافیت تحصیلی من دوباره محاسبه میشود یا خیر؟
  واینکه ایا این قانون:اگر دانشجویی انصراف از دانشگاه بدهد تا یک سال به او معافیت داده میشود صحت دارد و به تصویب رسیده است

 39. با سلام
  من متولد نیمه دوم ۱۳۷۱ هستم و کنکور ۹۰ قبول شدم و ۲ترم در دانشگاه پیام نور تحصیل کردم.
  در کنکور ۹۱ از دانشگاه سراسری مراغه قبول شدم.اگه من از پیام نور انصراف بدم و به سراسری برم دوباره میتونم معافیت تحصیلی بگیرم؟

 40. من متولد ۲۶/۱۱/۷۲ هستم تاکنون موفق به اخز دیپلم نشدام وچند تجدیدی دارم تاکی فرصت دارم برای گرفتن دفترچه بخدمت . اگر جوابم بدهید متشکره

 41. با سلام
  من در کنکور کاردانی پیوسته دانشگاه آزاد قبول شدم و دو ماه که در حال خدمت هستم ، میتونم معافیت تحصیلی بگیرم و ادامه تحصیل بدم؟

  لطفا ، خواهش میکنم به من کمک کنید.

 42. سلام من یک طلبه حوزه علمیه هستم ، سال دوم دبیرستان وارد حوزه شدم و تا پایه سوم در حوزه تحصیل کردم پس از ان از طریق تطبیق واحدهای درسی مشغول به تحصیل در مدرسه بزرگسالان شدم و پس از یک سال مدرک پیش دانشگاهی خود را گرفتم و در دانشگاه پذیرفته شدم اکنون برای ادامه تحصیل به سازمان وظیفه عمومی مراجعه کردم وبه من گفته شدکه نمی توانم در دانشگاه ثبت نام کنم ؟ لطفا مرا راهنمایی کنید خواهش می کنم .با تشکر

 43. سلام من دانش اموز از راه دور هستم تا حالا نتوستم در پیش دانشگاهی فارغ تحصیل بشم و متولد ۲۹/۱/۱۳۷۱هستم .امسال برای بار دوم نتوستم در کنکور قبول بشم میتونم برای بار سوم در کنکور ثبت نام کنم وطوریکه امسال هم بتونم به عنوان دانش اموز فبول بشم لطفا راهنمایی .با عرض تشکر


  • علی:

   سلام
   خواهش می کنم کمکم کنید
   در شرایط بدی هستم
   من متولد ۱۳۷۰/۱۱/۲۰ هستم و تا شهریور ۹۱ مشغول به تحصیل در دوره پیش دانشگاهی هستم. الان در دانشگاه آزاد قبول شده ام اما متاسفانه نتوانستم در شهریور دروس باقیمانده را پاس کنم. با توجه به این که مدت مجاز تحصیل در دوره روزانه پیش دانشگاهی برای من به اتمام رسیده (دو سال) مجبورم دی ماه به عنوان داوطلب آزاد پیش دانشگاهی ام را اخد کنم. در این صورت آیا می توانم بهمن ماه وارد دانشگاه آزاد شوم؟
   خواهش می کنم راهنمایی ام کنید

 44. سسس

 45. CHERA ENGHAD MOAFIAT TAHSILIO PICHIDE KARDID DONBALE BAHOONE HASTID KE MA NATUNIM DARS BEKHUNIM BERIM KHEDMAT KONIM VASE NEZAM,HARKODUMETUN YE JUR JAVAB MIDID HARRUZ YE GHANOONI VASE MOFIAT TAHSILI MIZARID ,MA HARRUZ BAYAD DAR ENTEZARE GHANOONAE JADIDI BASHIM KE MOMKENE BE ZARAREMUN BASHE.KASH FAGHAT MOSHKEL AZ MODIRIAT BUD !
  ….

 46. متولدآبان۱۳۷۲ هستم امسال پیش دانشگاهی تمام کرده امآیامیتوانم بمانم سال دیگر درکنکور۹۲شرکت کنم؟


 47. ذسسس:

  CHERA ENGHAD MOAFIAT TAHSILIO PICHIDE KARDID DONBALE BAHOONE HASTID KE MA NATUNIM DARS BEKHUNIM BERIM KHEDMAT KONIM VASE NEZAM,HARKODUMETUN YE JUR JAVAB MIDID HARRUZ YE GHANOONI VASE MOFIAT TAHSILI MIZARID ,MA HARRUZ BAYAD DAR ENTEZARE GHANOONAE JADIDI BASHIM KE MOMKENE BE ZARAREMUN BASHE.KASH FAGHAT MOSHKEL AZ MODIRIAT BUD !….

 48. سلام میخواستم بدونم دانشجوی اخراجی چقدروقت داره خودشومعرفی کنه

 49. سلام میخواستم بدونم دانشجوی اخراجی چقدروقت داره خودشومعرفی کنه


  • علی:

   سلام میخواستم بدونم دانشجوی اخراجی چقدروقت داره خودشومعرفی کنه


   علی:

   سلام میخواستم بدونم دانشجوی اخراجی چقدروقت داره خودشومعرفی کنه

 50. سلام من متولد ۱۳۷۲/۱۲/۵هستم که ۱۳۹۱/۴/۱ترک تحصیل کردم آیا می توانم ادامه تحصیل بدهم یا باید اعزام به خدمت شوم

 51. سلام من دانشجو پیام نور ورودی کنکور ۹۰ هستم الان یک ساله که از معافیت تحصیلی استفاده می کنم آیا می تونم تو کنکور فراگیر شرکت کنم و دانشگاه خودمو عوض کنم و از همون معافیت تحصیلی استفاده کنم؟

 52. با عرض سلام و خسته نباشید
  من دانشجوی دانشگاه ازاد بودم که انصراف دادم و به یک دانشگاه دیگه اومدم اما الان پشیمون شدم میخوام برگردم به همون دانشگاه اولی .ممنون میشم اگه من رو راهنمایی کنید
  با تشکر

 53. سلام
  من متولد نیمه اول ۶۴ هستم و در دوره دکتری فنی مهندسی در داخل ایران مشغول به تحصیل می باشم. آیا می توانم سال دیگه بعد از اتمام دوره دکتری برای تحصیل در رشته دیگر مهندسی در یکی از دانشگاههای خارجی معافیت تحصیلی بگیرم؟

 54. سلام- من فارغ التحصیل کارشناسی هستم تاریخ ۹۰/۲/۱ به خدمت رفتم کسر خدمت هم ندارم. در تاریخ ۹۱/۷/۱ خدمتم تموم شد و ارشد دانشگاه آزاد قبول شدم. رفتم واسه ثبت نام گفتند بایر ۹۱/۶/۳۱ خدمتم تموم میشد و حق ثبت نام ندارم. بعده کلی مشاجره وعاون دانشجویی قبول کرد ثبت نام کنم … میخاستم بدونم آیا احتمال داره بعدا از دانشگاه اخراج بشم یا نه؟

 55. ایا میشه همزمان در دوره روزانه ارشد دوره فراگیر پیام نور ارشد رفت.چطور می تونن بفهمن که چنین عملی انجام شده.

 56. سلامومن متولد بهمن ۱۳۷۱هستم وتو دانشگاه دولتی روزانه میخونم ترم ۳ دانشگاهم می خواستم بدونم سال ۹۲می تونم کنکور شرکت کنم

 57. سلام سنین سال ۷۲ میتونن بدون مرخصی در کنکور ۹۲ شرکت کنند؟

 58. سلام
  من متولد ۷۲ هستم و دیپلم ریاضی رو دی ماه ۹۰ گرفتم و پیش ریاضی رو امسال گذروندم اما درس شیمی ۱و۲ افتادم و دی باید امتحان بدم . می خواستم بدونم کنکور سال ۹۲ رو می تونم شرکت کنم یا باید معرفی کنم خودمو ؟؟
  باتشکر از جوابتون

 59. سلام. من متولد سه ماه اول ۷۱ هستم. و از سال ۸۸ به بعد به طور پیوسته مشغول به ادامه تحصیل به صورت داوطلب آزاد میباشم. آیا در سال تحصیلی جدید مجاز به ادامه تحصیل در مقطع سوم میباشم؟

 60. من متولد سال ۷۳/۱۲/۱۹ هستم و مدرسه به من گواهی داده که ببرم بلیس +۱۰ و انها میگن هنوز سایت معافیت تحصیلی باز نشده است ایا هنوز من میتونم ادامه تحصیل کنم یا نه

 61. سلام من متولد نیمه دوم سال ۶۹ هستم سربازی نرفتم ودر حال تحصیل در دانشگاه سراسری روزانه د سال سومر رشته برستاری(کارشناسی) ایا میتوانم در ازمون دانشگاه ازاد در رشته دندانبزشکی(دکتری) شرکت کنم و بعد از قبولی از دانشگاه انصراف بدم

 62. سلام من در حال حاضر در دانشگاه پیام نور درس می خوانم و برای رشته کاردانی فوریت پزشکی نیز قبول شدم حالا با این وضع به من معافیت تحصیلی داده میشود ممنون

 63. سلام
  بنده متولد ۲۰/۱۰/۷۰ هستم و تا ترم تابستان در مدرسه حضوری در مقطع پیش دانشگاهی در حال تحصل بوده ام و هیچ گونه غیب نداشتم ۱ ماه قبل فرم معافعیت تحصیلی پیش دانشگاهی رو ثبت کردم و چون در دانشگاه علمی کاردانی قبول شدم به عتل اینکه در پیش دانشگاهی بودم گفتند که باید از مقط پیش دانشگاهی انصراف بدم تا برای دانشگاه مافعیت صادر کنند. ایا این انصراف در اینده برای من مشکل ساز نخواهد بود؟ و اگر با معافعیت دانشگاهم موافقت نشود برای تحصیل دوباره در پیش دانشگاهی به صورت حضوری مشکل نخواهم داشت؟ ممنون

 64. سلام
  من ۱ مهر ۹۱ انصراف دادم – میگن یکسال فرصت دارم تا خودمو معرفی کنم دانشجوی کارشناسی یودم اگر تو این یکسال دانشگاه قبول بشم می تونم دوباره از معافیت تحصیلی استفاده کنم؟

 65. سلام
  من ۴۵ روز خدمت کردم(دورانی که خدمت ۱۸ ماه بود )دانشگاه قبول شدم بعد از فراعت از تحصیل ایا بنده باید ۱۸ ماه خدمت کنم یا ۲۱ ماه .

 66. سلام من متولد سال۷۳ هستم و در غیرانتفاعی رشته کاردانی عمران میخونم.حالا میخوام انصراف بدم و بهمن در دانشگاه ازاد کارشناسی عمران ثبت نام کنم.ایا اگه معاف نباشم امکانش هست دانشگاهمو عوض کنم

 67. سلام. من در حال حاضر امریه اداره ی کار هستم و مشغول به خدمت و تازه ۲ ماه از خدمتم میگذره. میخواستم بدونم میشه واسه ارشد کنکور شرکت کنم؟

 68. سلام آقایان نظر خود را بنویسید لطفا.نه …

 69. سلام من سال سوم ذبیرستان (انسانی)بدلیل عدم موفقیت در تحصیل انصراف دادم و سربازی رفتم الان تمام کردم میتونم دوباره ادامه تحصیل بدم برم دانشگاه لطفا راهنماییم کنید ممنون

 70. سلام.من دانشجوی ترم یک هستم.قبل از ورود به دانشگاه نیز ازمعافیت تحصیلی استفاده کرده ام.الان نیز برگ معافیت دانشجویی را تکمیل کرده ام.آیا سال بعد اکه کنکور سراسری قبول شم دوباره معافیتم تمدید میشه؟؟؟

 71. سلام کسی که یک بار از معافیت تحصیلی استفاده کرده میتوانند رشته خود را عوض کند من متولد سال۱۳۷۱/۵/۱۷ هستم میشود انصراف داد من آذر۹۰ سال باید به سربازی میرفتم

 72. سلام
  بهمن ۸۹ برای خدمت به مرکز آموزش جهرم نیرو انتظامی اعزام شدم بعد از ۴۷ روز آموزش دانشگاه قبول شدم نامه ترخیص گرفتم به دانشگاه رفتم ادامه ی خدمت ومدت خدمت من چگونه است
  آیا قانون جدید شامل من می شود کد نیرو انتضامی بودم دوره تکمیلی را در این مدت گذرانده ام
  آیا می توانم از سپاه پذیرش بگیرم درصورتی که از سپاه پذیرش بگیرم مدت خدمتم (۴۷روز)در نیرو انتظامی از خدمتم کسر خواهد شد یا خیر

 73. من متولد ۱۳۷۱/۸ هستم شهریور ۹۱ دوسال پیش دانشگاهیم تموم شد ولی هنوز یه درسم مونده (رشته ریاضی) باید در داوطب آزاد امتحان بدم من تاکی فرصت برای معرفی خودم به سربازی رو دارم تو رو خدا جواب منو بدید

 74. ببینم اگر متولد ۱۰/۱۳۷۲ باشیم . از دانشگاه اخراج شیم میتونم دوباره واسه کنکور سال بعد بخونم؟
  سربازی ازت متنففففففففففففففففففرررررررررررررررم کثافت لجن با یه مشت سربازای بذدل احمق که فقط بلدن فهش بدنو مثل دیوونه ها بخندن
  همینطور نیرو انتظامی جونشون بالا بیاد نیرو استخدام کنن رسمی شن
  دیگه چرا سرباز میپذیرن؟ واسه این که بیاد این مجرما رو بکشونن تنشون به تن اونا نخوره؟ وای خدایا نگنه بیفتم اینجا
  بهتره به سوال اولم جواب بدید چیزایی که نوشتم درد دلم بود داشت میترکوندم
  لازم به ذکره منم بچه تنبلو از این احمقایی که درس نمیخونن نیستم

 75. سلام لطفابه من کمک کنید.من متولدسه ماهه دوم ۷۱هستم.من درسال۹۰کنکورسراسری قبول شدم ودر۲۲اذرسال ۹۰انصراف داده ام.ایامیتوانم درکنکور۹۲شرکت کنم؟

 76. س من دانشجو کاردانی رشته فوریت پزشکی هستم در صورت ادامه ایا معاف میشوم

 77. با عرض سلام اگر من دانشجو رشته فوریت پزشکی باشم میتوانم در مقطع کارشناسی ارشد رشته پزشکی امتحان بدهم معافیت تحصیلی بگیرم

 78. سلام.من متولد۱۶/۸/۱۳۷۰ وتا الان ۳ترم از دانشگاهم میگذرد.ازمعافیت تحصیلی نیز استفاده کرده ام.می خواستم بدونم میتونم در کنکور سراسری ۱۳۹۲ شرکت کنم یا نه؟لطفا کمکم کنید.دانشجوی پیام نورم.

 79. سلم.من دانشجوی دانشگاه پیام نور و متولد۱۶/۸/۱۳۷۰ هستم.از معافیت تحصیلی نیز استفاده کرده ام.می خواستم ببینم میتونم در کنکور سراسری ۱۳۹۲ شرکت کنم یا نه.لطفا کمکم کنید.

 80. سلام.من دانشجوی دانشگاه پیام نور و متولد ۱۶/۸/۱۳۷۰ هستم.از معافیت تحصیلی نیز استفاده کرده ام.میخواستم بدونم میتونم در کنکور سراسری ۱۳۹۲ شرکت کنم یا نه؟لطفا کمکم کنید.


 81. omid:

  سلام.من دانشجوی دانشگاه پیام نور و متولد ۱۶/۸/۱۳۷۰ هستم.از معافیت تحصیلی نیز استفاده کرده ام.میخواستم بدونم میتونم در کنکور سراسری ۱۳۹۲ شرکت کنم یا نه؟لطفا کمکم کنید.

 82. سلام
  من متولد اول فروردین ۱۳۶۶ هستم. دیپلم تجربی دارم. سال ۸۴ کنکور سراسری شرکت کردم و رشته زیست شناسی دوره روزانه قبول شدم. تا سال ۸۸ کارشناسی را تمام نموده وسال ۸۸ کارشناسی ارشد زیست شناسی دوره روزانه قبول شدم و آذر ۹۱ فارغ التحصیل شدم. تا حال از معافیت تحصیلی استفاده کرده ام. سوالم این است که آیا می توانم کنکورسراسری ۹۲ شرکت نمایم، قبل از اینکه به سربازی اعزام شوم؟ با تشکر

 83. سلام.من بهمن کارشناسی رو تموم میکنم میتونم برم سربازی بعد درصورت قبولی در ارشد از سربازی برگردم بیام برم دانشگاه.قبول میکنن؟

 84. دانشجوی فارغ التحصیل کارشناسی میتواند در کنکور سراسری شرکت کند.با توجه به این که یکبار از معافیت تحصیلی استفاده کرده وکارت پایان خدمت هم ندارد؟

 85. سلام من نیمه دوم سال ۶۶ هستم کلردانیم دو سال نیمه ور کارشناسیم سه ساله تموم کردم ۳۰/۴/ ۹۱تاریخ اتمام تحصیلم کار شناس رد کردن امروز ۱۲/۹/۹۱به خاطره نقس پرونده کار فارغ تحصیلیم انجام نمیدن منم هنوز پی تکمیل پروندم چقدر وقت دارم تا غیبت خوردن؟نمیشه یه جوری محلت گرفت از نظام وظیفه؟

 86. سلام!! من متولد بهمن ۷۲ هستم… خرداد ۹۱ پیش دانشگاهی رو قبول شدم و کنکور دادم اما چون رتبه مورد نظرمو نیاوردم خودمو واسه کنکور ۹۲ آماده میکنم.. الان من بدون هیچ گواهیی میتونم ۱ سال بمونم؟ اگه میشه بعدش کی باید خودمو معرفی کنم تا اونوقت به خاطر قبولی تو دانشگاه از سربازی ترخیص شم ؟
  من از نظام وظیفه پرسیدم گفت که ۲۵ خرداد ۹۲ باید خودمو معرفی کنم !!!درسته ؟؟ یعنی بعد معرفی باید برم سربازی تا نتیجه اصلی دانشگاه(سراسری و آزاد) بیاد و اونوقت بهم معافیت تحصیلی بدن برم دانشگاه ؟یکم توضیح بدید

 87. سلام من متولد ۷۴ هستم
  الان ترم یک کاردانی دانشکده فنی حرفه ای هستم
  میخوام بعد کاردانیم کنکور سراسری بدم و در مقطع کارشناسی پیوسته ی رشته ای غیر از رشته ی خودم تحصیل کنم
  آیا معافیت تحصیلی به من تعلق می گیرد یا نه؟ممنون
  ahmadredco46@gmail.com

 88. با عرض سلام و خسته نباشید ،
  آیا متعهدین به خدمت در آموزش و پرورش که دارای مدرک کاردانی می باشند می توانند در کنکور سراسری سال ۹۲ در رشته تجربی شرکت کنند و رشته هایی مانند : داروسازی ، دندان پزشکی ، پزشکی ( خلاصه دکترای عمومی )… قبول شوند؟ خواهشا جواب بدهید…با تشکر

 89. میشه در حین خدمت کنکور امتحان داد ودرصورت قبولی ترخیص بشیم از خدمت وبعد از پایاندوره دانشگاه ادامه خدمت را به اتمام برسانیم؟
  متشکرم


 90. محمد:

  سلام
  من ۱ مهر ۹۱ انصراف دادم – میگن یکسال فرصت دارم تا خودمو معرفی کنم دانشجوی کارشناسی یودم اگر تو این یکسال دانشگاه قبول بشم می تونم دوباره از معافیت تحصیلی استفاده کنم؟

 91. من یکدوره


 92. ناشناس:

  من متولد ۲۶/۱۱/۷۲ هستم تاکنون موفق به اخز دیپلم نشدام وچند تجدیدی دارم تاکی فرصت دارم برای گرفتن دفترچه بخدمت . اگر جوابم بدهید متشکره

 93. سلام من دانشجوی ترم۱پیام نورم وازمعافیت تحصیلی استفاده میکنم .میخواهم درکنکور۹۱نیزشرکت کنم !چگونه میتوانم معافیتم رالغوکنم؟

 94. سلام
  دانشجوی کارشناسی ارشد ورودی ۸۸ هستم. ۳ سال مجاز تحصیلم تمام شده و ترم پاییز ۹۱ را با استفاده از تمدید سنوات (برای ترم هفتم) دارم ادامه می دهم. دوستان ورودی ۸۷ توانسته بودند ترم هشتم را نیز تمدید سنوات کنند اما من شنیده ام که نظام وظیفه امسال دارد برای تمدید ترم هشتم سختگیری می کند. آیا واقعیت دارد و یا این که برای ورودیهای ۸۸ نیز(در صورت پذیرفتن دانشگاه) نظام وظیفه ترم آینده (زمستان ۹۱-بهار ۹۲) را تمدید سنوات می کند؟

 95. با عرض سلام و خسته نباشید
  من فارق التحصیل تیر ماه ۹۱هستم و مدرکم کارشناسی می باشد می خواستم ببینم تا کی وقت دارم دفترچه برای سربازی بفرستم؟
  درصورت گرفتن دفترچه چند ماه بعد اعزام می شوم؟

  • سلام یکی جوابمو بده .من دانشجوی ترم۱پیام نورم وازمعافیت تحصیلی استفاده میکنم .میخواهم درکنکور۹۱نیزشرکت کنم !چگونه میتوانم معافیتم رالغوکنم؟

 96. سلام الان من دانشگاه آزاد ترم آخر کاردانی هستم و یعنی الان ترم ۶ هستم و متولد ۷۱ آیا من میتونم بعد از تمام کردن کاردانی خودم در مقطع کارشناسی خودم ادامه تحصیل بدم آخه همین دی ماه تموم میکنم و همین بهمن ماه میخوام واسه کارشناسی ادامه تحصیل بدم اگه ممکنه زودتر جوابم رو به ایمیلم ارسال بفرمایید

 97. سلام من متولد ۱۳۷۰/۱۲/۲۳ هستم. دانشجوی ترم۳ پیام نور هستم.و از معافیت تحصیلی استفاده میکنم.ایا من میتونم در کنکور سراسری۹۲ شرکت کنم؟ تو رو خدا راهنمایی کنید از هرکی پرسیدم جواب های متفاوتی شنیدم.خیلی برام مهمه

 98. سلام من۱۳ ماه خدمت کردم(دورانی که خدمت ۱۸ ماه بود )دانشگاه قبول شدم بعد از فراعت از تحصیل ایا بنده باید ۱۸ ماه خدمت کنم یا ۲۱ ماه .
  پاسخ نقل‌قول


 99. فرشید:

  سلام من۱۳ ماه خدمت کردم(دورانی که خدمت ۱۸ ماه بود )دانشگاه قبول شدم بعد از فراعت از تحصیل ایا بنده باید ۱۸ ماه خدمت کنم یا ۲۱ ماه .پاسخ نقل‌قول

  • تا ۲۴ سالگی میتونید در مقطع متوسطه ادامه تحصیل دهید

 100. سلام.یعنی ما که قبل ازسال۹۰ اول بودیم تاچند سالگی میتونیم معاف تحصیلی بشیم؟این نوع معافیت درصورتی هست که درس افتاده داشته باشیم؟
  منظورم کلا اینه:من متولد۲۶آذر ۷۴ هستم و الآن سومم حالا اگه چهارم کنکور قبول نشدم میتونم بخونم برای سال بعد؟
  یا باید درس افتاده داشته باشم که بتونم سال بعد هم کنکور بدم؟

 101. من متولد ۱۹/۰۸/۱۳۷۲ هستم باید در چه تاریخی اقدام به اعزام به خدمت کنم ممنون جواب رو فوری بدید

 102. سلام من فارق التحصیل ۹۱ هستم ایا میتوانم در کنکور ۹۲ شرکت کنم

 103. طبق قانون جدید کسانی که در خرداد ۹۱ از پیش دانشگاهی فارغ التحصیل شدن تا خرداد ۹۲ فرصت دارن در دانشگاه پذیرفته بشن و با توجه به اینکه ثبت نام قبولی های کنکور ۹۲ در شهریور ماه انجام خواهد شد پس این افراد حق ادامه تحصیل ندارن.

 104. سلام علیکم
  ایاطلبه هاوروحانیون حوزه علمیه اهل سنت که دارای کارت معافیت تحصیلی اند پس اتمام دروس حوزوی وفارغ التحصیلی شامل معافیت سربازی میشوند

 105. سلام : من متولد نیمه دوم سال ۷۲ یعنی آبان ماه و در ماه خرداد ۹۰ فارغالتحصیل شدم آیا میتوانم سال ۹۲ به کنکور شرکت کنم در صورتی که ۹۱ کنکور قبول نشده ام آیا وقت دارم سال بعد دفترچه اعزام به خدمت را ارسال کنم

 106. سلام من متولد۱۳۷۱٫۱۲٫۱۲هستم درسال ۹۱ ذر پیام نور تحصیل می کردم به علت قبولی در دانشگاه تربیت معلم در تاریخ ۹۱٫۶٫۲۵ از دانشگاه انصراف دادم تا به تربیت معلم برم وقتی برای گرفتن معافیت رفتم گفتن معافیتت باطل شده تاریخ اعزام منم ۹۱٫۱۱٫۱۸بوده وبه من معافیت تازه دادن دانشگاه ما نیمه دوم شروع به برگزاری کلاسها کرد بنده معافیت جدیدی در تاریخ۱۳۹۱٫۱۱٫۱۵گرفتم ایا وظیفه عمومی با معافیت بنده موافقت میکند

 107. سلام من متولد ۱۳۷۴/۰۵/۲۳ هستم امسال (۱۳۹۲) دارم امتحان های پیش دانشگاهی رشته ی ریاضی فیزیک خرداد رو پاس می کنم اگه قبل از تولد ۱۸ سالگی که برابر ۱۳۹۲/۰۵/۲۳ هست دیپلم بگیرم (همه امتحان ها رو قبول شم) ولی کنکور قبول نشم می تونم واسه کنکور سال بعد (۱۳۹۳) وایسم یا باید برم خدمت ممنون می شم جوابمو بدین

 108. سلام من متولد خرداد ۷هستم درسای پیش دانشگاهیمو همش قبول میشم منتها مدرسه بزرگسال هستم ایا اگه امسال(۱۳۹۲) کنکور قبول نشم چون فارغ التحصیل بزرگسال میشم سال بعد میتونم کنکور بدم ؟

 109. سلام
  من متولد ۲ فروردین ۷۳(۰۲/۰۱/۷۳)هستم که تاریخ فارغ التحصیلی من ۳۱ خرداد ۹۰(۳۱/۰۳/۹۰) هست و تاریخ اعزامم ۱۹ مرداد ۹۲ (۱۹/۰۴/۹۲) است
  من اولین بار سال ۹۱ کنکور دادم . یک سال دیگه هم خوندم و دوباره سال ۹۲ کنکور دادم
  حالا سوال من اینه که :
  اگر من امسال پیام نور قبول شم و بعد انصراف (یا مرخصی) بدم آیا میتوانم در کنکور ۹۳ شرکت کنم؟؟؟؟
  بطور کلی چگونه میتونم ۹۳ کنکور بدم؟؟؟؟
  خواهشا التماسا جواب بدین ❓ ❓

 110. سلام،من متولد ۲۹/۱/۷۴ هستم و تیر۹۱ فارغ التحصیل شدم و هنوز ۱۹ سالم نشده،زمانیکه ۱۹ سالم شد،آیا یک سال فرصت دارم که خودم رو معرفی کنم یا خیر؟لطفا تاریخی رو که باید خودم رو معرفی کنم اعلام کنید.سپاس

 111. سلام.من دوره کاردانی راتمام کردم (۹۲/۱۰)آیامیتونم مهر سال۹۳دانشگاه ازادمقطع کارشناسی ناپیوسته شرکت کنم؟لطفا هر جه سریعتر پاسخ سوال منو برای اییمل خودم بفرستید لطفا.

 112. سلام
  مهلت یک ساله بین فارغ التحصیلی تا اقدام برای خدمت نظام وظیفه، بین کدام دو بازه زیر است؟
  تاریخ فارالتحصیلی تا ارسال دفترچه
  تاریخ فارغالتحصیلی تا دریافت برگ سبز

 113. با سلام.من دانشجوی ترم ۳ عمران دانشگاه آزاد هستم .میخواهم به سربازی بروم آیا باید ترک تحصیل کنم و بعد از ترک تحصیل به سربازی بروم؟یا بدون ترک تحصیل میشود به سربازی رفت؟با تشکر لطفا زود جواب بدهید.

 114. سلام !من الان در حال خدمت هستم ولی ۳ماه اضاف خوردمه اگه دانشگاه امتحان بدم قبول بشم میتونم برم دانشگاه؟قسمتو میدم جواب منو بدید

 115. سلام تو رو خدا جوابمو بدید

 116. بعد لیسانس با قانون ۹۱ که ۲۱ ماه خدمته رفتم خدمت و۷ ماه خدمت کردم و ارشد قبول شدم و دارم ادامه تحصیل میدم سوالم اینه
  ۱-بعد ارشد با قانون جدید که قانون سال ۹۴ خواهد بود میرم خدمت یا با هممون قانون قبلی ۹۱؟
  ۲-دباره ارتش می افتم و تو همون یگان قبلی خدمت می کنم یا دوباره تقسیم می شیم؟

 117. سلام
  من یه بار از دانشگاه پیام نور انصراف دادم و به دانشگاه آزاد رفتم و یه ترم خوانده ام وحالا در ترم بعدی در تکمیل ظرفیت پرستاری دانشگاه آزاد قبول شده ام آیا برای بار دوم می توانم از معافیت تحصیلی استفاده کنم که تغییر رشته دهم؟
  لطفا جواب را زودتر بفرستید چون دو روز دیگر وقت دارم

 118. HI and nice time.I lost my main card.Please tell me what shoud I do for solve this problem?Thanks for your attention

 119. با سلام . بنده متولد خرداد ماه سال ۷۰ می باشم. دانشجوی ورودی سال ۸۹ در مقطع کارشناسی هستم و در مهر ماه سال ۹۱ از دانشگاه انصراف داده و بهمن ماه همان سال ( ۹۱ ) دوباره در مقطع کاردانی شروع به تحصیل نمودم.
  آیا می توانم بلافاصله بعد از اتمام کاردانی در مقطع کارشناسی ثبت نام نمایم؟؟؟

 120. من متولد ۱۳۷۴/۱۲/۲۸ هستم من چند مدت کلا وخت دارم تا دانشگاه ثبت نام کنم!؟

 121. سلام
  من متولد ۱۲فروردین۷۵ هستم در حال حاضر تجدیدی های خود را پاس میکنم
  و تنها پسر خانواده ام و پدرم ۴ سال پیش فوت شده است میخواهم بدانم تکلیف من با نظام وظیفه چیست؟ آیا باید دفترچه پر کنم؟
  اگر معافیت شامل من میشود مرا راهنمایی کنید
  با تشکر

  • بله ابول جان شما معافی برو حالشو ببر.۳۰سال تو زندگیت جلو هستی.

 122. agha man alan 7 mahe khedmat kardam nemitonam daneshgah azad vase kardani sabte nam konam edame tahsill bedam bad biam khedmat dobar?

 123. سلام : من شهریور ۸۹ به خدمت اعزام شدم ۵ ماه خدمت کردم و معافیت تحصیلی گرفتم خواستم بدونم مدت خدمت من همان ۱۸ ماه است؟ ممنونم

 124. سلام
  من پارسال (سال ۱۳۹۲ ) کنکور سراسری ۹۲ شرکت کردم و انتخاب رشته کردم ودانشگاه پیام نور کاشان قبول شدم رشته مدیریت دولتی
  ولی به خاطر اینکه تا پایان شهریور نتونستم مدرک پیش دانشگاهیم رو بگیرم نتونستم دانشگاه ثبت نام کنم
  امسال تو امتحانات دی ماه تونستم امتحانات پیش دانشگاهی رو قبول بشم و مدرک پیش دانشگاهیم رو بگیرم
  الان دوباره میتونم کنکور بدم و تو دانشگاه پیام نور قبول بشم یا نه ؟ از نظر مشمولیت دوره سربازی برای دوباره کنکور دادن مشکل ندارم با توجه به اینکه هنوز یک سال از فراغت تحصیلم نمیگذره

 125. سلام من ورودی ۸۸ هستم می خواستم بدونم که معافیت تحصیلی برای من چند سال است ومقدار سنوات تحصیلی چقدر می باشد ضمنا من یک سال پشت کنکور بودم ودر دانشگاه پیام نور مشغول تحصیل هستم .

 126. ﺳﻼﻡ ﻣﻦ ﭼﻬﺎﺭ ﺗﺮﻡ ﺩاﻧﺸﮕﺎﻩ ﺩﺭﺱ ﺧﻮاﻧﺪﻡ. اﺯ ﭘﻴﺶ ﺩاﻧﺸﮕﺎﻫﻲ ﺭﻓﺘﻢ ﺣﺎﻻ ﻣﻴﺘﻮﻧﻢ اﻧﺼﺮاﻑ ﺑﺪﻡ ﺑﺮﻡ ﺩاﻧﺸﮕﺎﻩ ﺩﻳﮕﻪ

  • ۲۷/۷/۱۳۹۱سلام من مشمول به خدمت شدم ودرتاریخ معافیت موقت تحصیلی شدم می خاستم بدانم که حالا مشغول به تحصیل هستم هنوز هم معاف هستم یا خیر بابد به پلیس مراجعه کنم

 127. با سلام و تشکر از زحمات شما،من الان در مقطع کارشناسی ارشد فارغ التحصیل شدم و باید برم سربازی ، اگه حین خدمت یک رشته دیگه در مقطع کارشناسی قبول بشم معافیت تحصیلی دوباره شامل من میشه که باز هم برم و ادامه تحصیل بدم و بعد ها ادامه خدمت رو طی کنم؟

 128. plz javabamo bedin man motevalede 20.9.74 hasam va pishdaneshgahiam .aya mitonam bade konkor 93 beshinam ye sal dg ham konkor bedam plz javabamo bedin khahesh mikooonaaaam :(( …?????

 129. سلام.این پنج سال معافیت تحصیلی که برای کارشناسی پیوسته هس آیا کسی که تو هف ترم تموم میکنه یعنی حدود سه ونیم سال بازمیتونه ازفرصت باقی مانده معافیت تحصیلی یعنی یک ونیم سال استفاده بکنه یانه؟

 130. با سلام.من در بهمن ماه در رشته مهندسی برق شبانه در مقطع لیسانس فارغ التحصیل میشوم.میخواستم بدونم آیا در مهلت یک ساله فراغت از تحصیل میتوانم در رشته پزشکی کنکور بدهم و ادامه تحصیل بدهم.لطفا راهنمایی کنید با تشکر.

  • سلام،من دانشجوی مقطع کارشناسی هستم.می خواستم بدونم اگه من از دانشگاه انصراف بدم،می تونم با قرار وثیقه به یکی از دانشگاه های خارج کشور برم؟؟
   با تشکر

 131. سلام من یه هفته پیش تولدم بوده و مشمول شدم دیپلم گرفتم یه سال ترک تحصیل کردم الان میتونم ادامه تحصیل بدم؟

 132. سلام من متولد ۱.۱.۷۴ هستم ۳٠-۳-۹۲ از مقطع پیش دانشگاهی فارق التحصیل شدم و۲۵-۵-۹۲ به دانشگاه رفتم و۱٠-۸ انصراف دادم حالا میخوام دانشگاه ثبت نام کنم اما میگن غیبت داری حالا به من معافیت یک ساله تحصیلی تعلق میگیره یانه ممنون

 133. من دانشجوی انصرافی روزانه هستم ایا می توانم سال اینده دوباره در کنکور شرکت کنم از نظر سربازی مشکلی ندارد؟

 134. با سلام و خسته نباشید.
  ببخشید میخواستم بدونم کسانی که تابستان ۹۳ فارغ التحصیل مقطع کارشناسی میشن آیا یکسال دیگر هم میتونن بمونن و دوباره شرکت کنن؟؟ یا باید برن خدمت ؟؟ ممنون میشم جواب را ایمیل کنید.

  • میخواستم بدونم کسانی که تابستان ۹۳ فارغ التحصیل مقطع کارشناسی میشن آیا یکسال دیگر هم میتونن بمونن و دوباره شرکت کنن؟؟ یا باید برن خدمت ؟؟
   لطفا خواهشا جواب بدید؟؟

   • salam ali,agha man inja soal porsidam, chan rooz pish, hanooz ke hanooze khabari az javab nis, manam moshkelam mesletoe faghat man khordad 93 faregho tahsil shodam, ! to nemidooni koja mishe berim beporsim soalemoono ? masalan polis+10 javabemoono mide ?
    dar javabe toam age 8 terme tamoom kardio hamoon sale aval ke konkoor dadi rafti daneshgah, mitoonni konkoor bedi chon badaz faregho tahsili yesal vaght dari, ama man ta tir mahe 94 vaght daram age uni ghabool sham bayad mehre 94 beram!! nemidoonam in 2 mah in vasat gheybat mikhoram ya na :(

 135. من امسال کنکور دادم اگر انتخاب رشته انجام ندهم و برای کنکور سال بعد بمانم آیا باید سربازی بروم ؟ شرایط را توضیح دهید. ممنون اگر ممکن است ایمیل بدید.

 136. سلام.من متولد آذر ۷۰هستم
  وقتی برای دومین بار که خواستم کنکور بدم باید متولدین نیمه دوم ۷۰ دفترجه پست می کردن که من هم پست کردم
  بعدش که دانشگاه قبول شدم اومدم دانشگاه و در مقطع کارشناسی مشغول به تحصیلم
  سوال من اینه
  که من اگه دوباره کنکور بدم و در یک مقطع بالاتری قبول بشم ایا مجاز به تحصیل در رشته و مقطع جدیدم هستم؟!
  آیا از نظر نظام وظیفه مشکلی ایجاد نمیشه؟!

  • salam hamid, manam mikham bara karshenasi arshad sabtenam konam (bara bare 2vom) yani alan bayad daftarche post konam ???chon ta 30 tir 94 vaght daram ke age konkooro ghabool sham majbooram mehre 94 beram uni vse sabtenam! in do mah in vasato nemidoonam chika konam!!

   mesle to nime dovome 70 hastam!
   age etelaati dari mamnoon misham begi

 137. با سلام و عرض ادب
  من در اسفند ماه ۱۳۹۰ به خدمت سربازی اعزام شدم و پس از ۶ ماه به علت قبولی در مقطع کارشناسی ارشد معافیت تحصیلی گرفتم الان یعنی سال ۹۳ یا اگر سال ۹۴ به سربازی اعزام بشم باید ۱۸ ماه(مطابق قانون ۹۰ و قبل) باید سرباز باشم یا اینکه ۲۱ ماه باید سرباز باشم.
  لطفا جواب من رو بدید چون خیلی برام مهمه.
  با تشکر

 138. سلام من میلاد هستم دانشجویی رشته مهندسی نرم افزار کامپیوترمن داره دوسال از تحصیلم میگذره ولی به من درباره معافیت تحصیلی چیزی نگفتن حالا بعد از دوسال که میخوام فورغ تحصیل بشم امومدن به من گیر چرا نگرفتین من که نمیدونیتم اونا باید بهم میگلفتن. حالا هم نظام وظیفه رفتم میگه دوسال اضافه خدمت داری آیا این حقمه لطفا رسیدگی کنید با تشکر

 139. حسین هستم متولد ۱۳۷۵/۶/۲۹امسال پیش دانشگاهی را تمام کردم و برای ادامه تحصیل رشته پزشکی میخواهم به قبرس شمالی بروم ایا من میتوانم از نظر نظام وظیفه از کشور خارج شوم و ادامه تحصیل دهم و ایا به اداره نظام وظیفه مراجعه کنم یا به اداره گذرنامه با تشکر

 140. بنده متولد ۲۵ شهریور ماه سال ۱۳۷۰ هستم و در تاریخ ۲۳ اسفند ۹۲ در دانشگاه محل تحصیل فارغ از تحصیل شدم
  سوال بنده این است که با توجه به اینکه من تا تاریخ ۲۳ اسفند ۹۳ طبق قانون فرصت معرفی برای اعزام به خدمت مقدس وظیفه را دارم ،

  اولا : آیا بنده میتوانم طبق قانون در کنکور کارشناسی ارشد در بهمن ماه ۹۳ شرکت کنم؟
  دوما : اگر میتوانم شرکت کنم ، با توجه به اینکه نتایج اولیه در اردیبهشت ۹۴ و نتایج نهایی در شهریور ۹۴ به دست بنده میرسد ، آیا پس از مشخص شدن قبولی در دانشگاه میتوانم از خدمت دست کشیده و به ادامه تحصیل بپردازم؟
  سوما : آیا میتوانم از راهی استفاده کنم تا شش ماه خدمت قانونی خود را از فروردین ۹۴ تا شهریور ۹۴ ، برای انتظار برای قبولی در دانشگاه طبق بند زیر به تعویق بیاندازم؟

  ت: پذیرفته‌شدگان قطعی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی (داخل و خارج از کشور) که زمان ثبت نام و ادامه تحصیل آنان بعد از موعد اعزام باشد، اعزام آنها حسب مورد حداکثر تا شش ماه به تعویق می‌افتد.

  آقا به خدا لطف میکنید اگه جواب منو بدید ، نمیدونید چقد لطف میکنید!!!

 141. سلام
  من دانشجوی کارشناسی پیام نور ورودی سال ۸۷ هستم و نیم سال اول سال ۹۲_۹۳ درسم تموم شد.یعنی قبل از ۶سال سنوات تحصیلی ؛ درسم تموم شد اما برای فراغ التحصیلی و گرفتن مدرک اقدامی نکردم تا الان که نتایج ارشد آمدن و قبول شدم…سوال من اینه که برای ثبت نام کارشناسی ارشد مشکلی برام پیش نمیاد؟
  چون من هنوز مدرکم رو نگرفتم و الان هم از ۶سال سنوات رد شده
  خواهش میکنم راهنماییم کنید.

 142. سلام توروخدا سریع جواب بدین. من متولد ۱۳۷۵/۶/۸ هستم شهریور ۹۲ دیپلم گرفتم اما سال۹۲ دانشگاه نرفتم ولی امسا ثبت نام کردم ولی هنوز نتایج اینترنتی دانشگاه علمی کاربردی نیومده و من ۴ روز دیگه مشمولم. چیکار باید بکنم ایا باید معافیت بگیرم؟ یا نه؟ یا بعد مشمولیت بهم چند روز وقت میدن؟ ایا اگه تو ثبت نام اینترنتی در اومدم دانشگاه چند روز بعد مشمولیت ثبت نامم میکنه؟ یا اگه معافیت میخواد بهم بگین چطور بگیرم؟ ممنون تورو خدا سریع جواب بدین

 143. سلام من برای لیسانس یکبار معافیت تحصیلی گرفتم می خواستم بدونم برا فوق لیسانس هم میتونم بگیرم ….مرسی

 144. سلام . میخواستم ببینم کسی که متولد ۶۸ هستش و تو سال ۹۴ بعد از ۷ سال کارشناسی رو با دو ترم سنوات اضافه فارغ میشه میتونه بره ارشد یا باید بره خدمت ؟

 145. سلام
  من الان در حال خدمت هستم و ۶ماه از خدمتم باقی مانده که باید برای ادامه تحصیل به دانشگاه بروم، سوال من این است که اگر در طول دوره تحصیل مثلا با استفاده از پروژه های تحقیقاتی ۷ماه کسری بگیرم میتوانم کارت پایان خدمت دریافت کنم یا حتما باید تا پایان دوره تحصیل و اعزام مجدد صبر کرد؟!

  ممنون

 146. سلام
  من فکر میکردم تا ۶ سال میتونم برای دوره کارشناسی پیوسته درس بخونم و مشمول نمیشم تا اینکه الان که ترم آخر هستم یعنی ترم ۱۲ ، دیگه دانشگاه به من اجازه ی انتخاب واحد نداده و فهمیدم مدت مجاز ۵ سال هست و مشمول حساب میشم.. فقط ۹ واحد از درسم مونده :( .. من باید چکار کنم؟ شنیدم تنها راهش اینه که تمام وقت رو توی مدرکم به پاره وقت تبدیل میکنن… آیا راه دیگه ای هست که نذارم این اتفاق بیفته؟؟؟ :(
  از طرفی من شرایط پیچیده ای دارم.. اگر قرار باشه سریع برای اعزام اقدام کنم و هنوز عقد نکرده باشم و تا اومدن برگه ی اعزام عقد کنم منو توی شهر خودم میندازن یا دیگه قبول نمیکنن؟ اگر در دوره ی سربازیم عقد کنم چی؟ آیا منو در شهر خودم میندازن؟
  کمکم کنید برای این دوتا مسئله
  ممنون

 147. سلام
  من تا یک سال دیگه از رشته صنایع غذایی فارغ التحصیل میشم.آیا میتونم بعد از فارغ التحصیلی ، در یک رشته ی دیگه در مقطع کارشناسی کنکور بدم

 148. سلام…
  من متولد ۷۳ هستم امسال بار دومم بود کنکور دادم روزانه قبول شدم و الان ثبتنام کردم اما به خاطر اینکه دور روز دیرتر برای پست کردن دفترچه اقدام کردم ۱۸۰ روز اضاف خوردم خواستم بدونم من الان نمیتونم برم دانشگاه؟؟؟؟؟
  من نزدیک۱۰۰۰۰۰تومن برا ثبتنام خرج کردم این انصاف نیس به خاطر دو روز نشه وارد دانشگاه شد

 149. سلام .من متولد ۱۳۷۴ هستم که دی ماه ۹۱ دیپلم گرفته و همون ترم پیش رو شروع کردم که تا دی ماه ۹۲ یعنی دو ترم از پیش خوندم ولی موفق به اخذ مدرک پیش نشده و ترم بعد یعنی یک ترم وقفه دارم .آیا مهر ۹۳ می توانم در مقطع کاردانی پیوسته ثبت نام کنم . لطفا بنده را را راهنمایی کنید ؟
  باتشکر

 150. با سلام می خواستم بدانم من می توانم برای کنکور ۹۴ شرکت کنم متولد۱۲ سال۷۵ هستم ورود دانشگاه قبول شدم ولی چون دیپلم ناضص هستم باید دی ماه امتحان بدم می خواستم بدانم می توانم کنکور شرکت کتم برم دانشگاه یا نه

 151. با سلام و خسته نباشید
  پیشاپیش از زحماتتون توی این سایت تشکر میکنم
  من دانشجوی دکتری دامپزشکی دانشگاه آزاد هستم ورودی ۸۶ ، یکسال هم پشت کنکور بودم ، میخوام دوباره کنکور سراسری بدم هنوز درسم تموم نشده ، همین ترم تموم میشه به دلیل یکسری از مشکلات نتونستم به موقع تومش کنم یعنی اگه این ترم تموم شه یکسال و نیم دیرتر دارم تمومش میکنم .
  میخواستم بدونم اگه یه ترم مرخصی بگیرم و تابستون هم بقیه واحدامو وردارم تا به کنکور برسم ، وقتی که در کنکور قبول شدم ، از دامپزشکی انصراف بدم ، مشمول نمیشم و میتونم در رشته ای که تازه قبول شدم ادامه تحصیل بدم ؟

 152. با سلام وخسته نباشید
  من دانشجوی ترم آخر دکتری دامپزشکی از دانشگاه آزاد هستم یک سال پشت کنکور بودم وبه دلیل یه سری از مشکلات یک سال و نیم دارم دیرتر درسم رو تمام میکنم ، میخوام دوباره کنکور سراسری بدم تا یکی از شاخه های پزشکی رو چه در دانشگاه ازاد چه دولتی قبول بشم

  میخواستم بدونم اگه دفترچه رو طرفای اردیبهشت پست کنم و کنکور بدم ، اگه قبول بشم بهم معافیت تحصیلی تعلق میگیره و میتونم دکتری بگیرم یا باید برم سربازی و راهی نیست دوباره کنکور سراسری بدم ، لطفا اگه این راه عملیه یا راه دیگری هست ، بزرگواری کنید و واسم جواب رو میل کنید ، پیشاپیش از زحماتتون متشکرم

 153. سلام.من درکنکور سراسری درشهر آغاجری خوزستان قبول شدم.وترم بهمن رو بدون کنکور در بهبهان قبول شدم ولی در آغاجری انصراف ندادم.ویه ترم در بهبهان گذرندم وترم بعد که مهر ۹۳باشه رفتم مدارک هارو تحویل بدم هم گفتن مشکل معافیت دارم آیا امکان رفتن به خدمت وجود داره یا میشه برم دانشگاه؟

 154. سلام دانشجوی ترم ۷ کارشناسی روزانه هستم و از معفیت تحصیلی استفاده میکنم میخوام بعد از فارغ التحصیلی دوباره تو کنکور سرلسری شرکت کنم و دکتری عمومی (پزشکی) بخونم میخواستم ببینم معافیت تحصیلی برام تعلق میگیره؟ لطفً راهنمایی کنین
  خواهشاً جوابو به ایمیلم بفرستین ممنونم!!

  • سلام اقا سعید.منم شرایطی مثل شما دارم.میخاستم بدونم شما به جواب سوالتون رسیدید؟یعنی می تونید توی کنکور سراسری شرکت کنید؟ازاد پزشکی چطور؟میشه امتحان داد؟نطام وطیفه گیر نمیده؟ممنون میشم اگه جوابو به ایمیلم بفرسی

  • تو دفترچه راهنمای ثبت نام سراسری ۹۳ صفحه ۳۸ نوشته که نمیتونیم دوباره شرکت نیم

 155. با سلام
  متولد فروردین ۷۴ هستم از مهلت یکساله ی بعد از فارغ التحصیلی استفاذه کردم(پشت کنکور)و اکنون دانشگاه قبول شدم و آماده به خدمت هم گرفتم و دانشگاهم ترم بهمن شروع میشه واعرام من هم قبل بهمن جالا معافیت دارم یا باید قبل دانشگاه یه چند وقتی برم سربازی؟

 156. سلام
  من دانشجوی سال دوم کارشناسی ارشد رشته ی محیط زیست دانشگاه تهران دوره ی شبانه هستم.شهریور فارغ التحصیل مبشوم.لیسانس روزانه بودم.امسال میخواهم کنکور سراسری شرکت کنم.هدفم رشته ی پزشکی است.آیا اصلا میتوانم شرکت کنم؟اگر شهریور فارغ التحصیل شوم در صورت قبولی در رشته ی پزشکی مهر میتوانم ثبت نام کنم برای پزشکی؟؟نظام وظیفه دوباره معافیت تحصیلی میدهد؟لطفا هر چه سریعتر جواب دهید.ممنونم.

 157. من متولد ۷۵/۷/۲۸ هستم ایا میتوانم کنکور ۹۴و۹۵ را شرکت کنم و یا باید به سربازی بروم

 158. سلام
  من دو تا داداش,بزرگتر از خودم دارم.کفالت مادر ولی تونستم از دادگاه بگیرم.به نظرتون نظام وظیفه قبول میکنه با این نوع کفالت؟

 159. سلام
  ببخشید آیا می توانم حین تحصیل دوره دکتری یک ترم مرخصی بگیرم و به خدمت سربازی برم؟ قبلا خدمت سربازی رفته ام و کسری خدمت نیز از طریق نخبگان وظیفه دارم. بسیار متشکر میشوم راهنمایی بفرمایید.

 160. باسلام می خواستم بدونم آیا می توان هم زمان با معافیت تحصیلی می توان معافیت پزشکی هم گرفت؟لطفا توضیح کامل بدهید.

 161. با سلام .من دانشجو ی کارشناسی بودم که هفت واحد مونده تموم کنم ولی میرم سربازی بعد دانشگه اخراجم زد که بعد بتونم ادامه بدم و الان تو برگه ی اعزامم نوشته تحصیلات دانشگاهی ترک تحصیل .میخواستم بدونم مدرکم تو سربازی چی حساب میشه .دیپلم یا فوق

 162. سلام به همه دوستان
  من متولد دی ماه ۱۳۷۰ هستم همون سال اول کنکور قبول شدم (مهر ۸۹) و ۸ترم بعد فارغ لاتحصیل شدم (تیر ماه ۹۳) حالا من یک سال فرصت دارم یعنی تا ۳۰ ام تیر ماه ۹۴
  سوالم اینه : من الان می خوام کنکور سراسری بدم مهر ماه ۹۴ اگه قبول شم میرم دانشگاه!! اصن نمی دونم امکانش هست ؟ ۲ ماه مرداد و شهریور غیبت نمی خورم ؟ باید چی کار کنم چون واقعا می خوام اول ارشد بخونم بعد برم سربازی !! راهی هست ؟؟ ممنون که وقت گذاشتین و جواب می دین

 163. سلام. من متولد سال ۶۷ میباشم و دارای همسر و یک فرزند هستم سال ۸۸ از دانشگاه انصراف دادم. با این شرایط من سال ۹۳ برای رفتن به سربازی اقدام کنم بهتر است یا ۹۴٫(از لحاظ کسر خدمت)
  سوال دیگرم هم این است که آیا با توجه به اینکه من ۵ سال غیبت دارم میتوانم از قانون خرید سربازی استفاده کنم و بدون ارایه برگه انصراف بگویم که درس نخوانده ام و ۸ سال غیبت دارم.؟
  خیلی عجله دارم که جوابمو زودتر بدونم لطفا راهنماییم کنین. خیلی ممنون.

 164. باسلام دانشجوی کارشناسی ورودی٨٢ هستم و تا سال٨٨ موفق به گذراندن تمام واحدها نشده ام و مدرک کاردانی تعلق میگیرد و با استفاده از معافیت تحصیلی در سال ٨٨ حج عمره دانشجویی رفته ام خواستم ببینم از چه سالی غایب شناخته میشوم اگر پاسخ بدهید ممنونم

 165. ﺑﺎ ﺳﻼﻡ ﻣﻦ ﺩﺍﻧﺶ ﺁﻭﺯ ﺳﺎﻝ ﭼﻬﺎﺭﻡ ﻫﺴﺘﻢ ﻣﯿﺨﻮﺍﺳﺘﻢ
  ﺑﺪﺍﻧﻢ ﺍﮔﺮ ﺩﺭ ﮐﻨﮑﻮﺭ ۹۴ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﮐﺴﺐ ﺭﺗﺒﻪ ﯼ ﻣﻨﺎﺳﺐ
  ﻧﺸﻮﻡ ﺍﻣﮑﺎﻥ ﺷﺮﮐﺖ ﺩﺭ ﮐﻨﮑﻮﺭ ۹۵ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﻡ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ؟ﺑﺎ
  ﺗﺸﮑﺮ در ضمن من متولد بهمن ۷۵

 166. سلام
  من کارشناسی ارشد دارم . میتونم هم دکترا بخونم هم سربازی برم؟

 167. سلام
  بابای من ۲۰ درصد جانبازی داره و ۷ ماه جبهه ای . من چند ماه کسری بهم تعلق میگیره؟

  • حدودا نه ماه ولی اگه بالای ۳۰ بود کلا معاف بودی

 168. با سلام… .
  من متولد ۱۳۷۵/۱۲/۲۹ هستم.
  می خواستم بدونم اگر در کنکور ۹۴ قبول نشوم می توانم پشت کنکور بمانم و در کنکور سال ۹۵ شرکت کنم.

  باتشکر

  • بدبخت بهترین کار اینه که هرچه زودتر بری خدمت وگرنه بد ضرر میکنی
   درس هم فایده ای نداره

 169. با سلام میخواستم بپرسم آیا میتوانم از دانشگاه مرخصی بگیرم برم خدمت سربازی بعدا از تموم شدن خدمتم بیام ادامه تحصیل؟
  لطفا اگه کسی میدونه بگه

 170. با سلام
  در حال حاضر دانشجوی ارشد دانشگاه سراری هستم…. آیا میتونم تو کنکور تجربی ۹۴ شرکت کنم…از لحاظ نظام وظیفه به مشکلی بر میخورم یا میتونم از معافیت تحصیلی استفاده کنم؟؟؟
  فقط خواهشا زود جواب بدید ممنون میشم

 171. سلام خسته نباشید بنده متولد ۲۰ /۱۰ /۷۳ میباشم و معافیت تحصیلی دارم تا سال ۹۷ آیا میتوانم حال حاضر از دانشگاه انصراف داده و در کنکور ۹۴ شرکت نمایم.یعنی یک وقفه ۶ماهه تا کنکور داشته باشم

 172. سلام من متولد ۲۱/۰۷/۷۵ هستم و سه سالی است ترک تحصیل کرده ام می خواستم بدونم تا کی برای خدمت فرصت دارم

 173. اومدیم وسربازی رفتیم و خدمت مقدس مطهر گل باقالی پولو باماهی رو انجام دادیم.مثل اقازاده های ……خوب اونوقت تکلیف کار چی میشه؟یعنی برای کار.به همون اندازن خدمت مقدس باقالی پولوباماهی اهمیت میدید به ما جوونا.یادیگه کار با پارتی بایدباشه…خوب پارتی هم نداریم.مدرک داریم .خدمت مقدس مطهر رو انجام دادیم عمر و پول دانشگاه و جثه نیم مونده از سربازی رو هم حفظ کردیم اونوقت چی؟هاهاهاهاهه هه….بخدای محمد قسم اگر ایران نابود بشه با این شرایط زندگی من هم علیه ایرانم.چون سگ پدر سگ هم اینطور زندگی نکرده.مردید اینو منتشر کنید…یا میترسید نظام اسیب ببینه و لقمه حروم بزرگتر از دهنتون رو ازتون بگیرن…

  • اقایون میلیارد میلیارد اختلاس میکنن چیزی نیس اونوقت یه جوون که سربازی نره رو به عنوان متخلف محاکمه میکنن . کی قراره این قانون مسخره سربازی رو بردارن خدا میدوونه فقط عمر جوونا هدر میره و هیچ سودی هم نداره البته برای نظام مقدس کلی فایده داره از جوونا خر حمالی کشیدن مطمئن باشید اگه پول داشتم یه ثانیه هم تو این کشور داغون نمیموندم :p

 174. سلام خسته نباشید
  دانشجوی انصرافی میتونه دوباره کنکور بده قبل از اتمام سال اعزام . تاریخ اتمام سال اعزام رو چه جوری باید فهمید؟ با تشکر

 175. با سلام من دانش اموز پیش دانشگاهی هستم راستش سه ماهه که از سن ۱۸سالگیم گذشته وتا حالا معافیت تحصیلی خودمو نگرفتم خب من راستش سه تا از کتابهاپو قبول نشده بودم ولی بعد از امتحان دی ماه هر سه تارو قبول شدم وحالا فارغ التحصیل شدم با وجود این ولی من معافیت تحصیلیمو نگرفته بودم خواهش میکنم بگید با وجود فارغ اتحصیل شدنم ایا بهم معافیت تحصیلی میدن و اگه نمیدن بگین چه راه حلی داره؟ با تشکر از شما

 176. من دانشجوی ترم ۸ رشته عمران(شبانه)هستم. قصد دارم بعد از اتمام دوره کارشناسی بار دیگر در کنکور سراسری تجربی شرکت کنم ودر رشته دارو سازی ادامه تحصیل دهم/ ـ آیا امکان دارد؟؟؟؟
  لطفا راهنمایی کنید.

 177. من میخوام ارتقاء معدل بگیرم آیا میتوانم اسفندماه ۹۳ اقدام به سربازی کنم وارتقاء رودر تابستانی تمام کنم چون که تواین ترم معرفی به استاد هم گرفتم باتشکر

  • ق

 178. سلام
  بعد از انصراف از تحصیل (نه فراغت از تحصیل) در هر مقطعی، چقد زمان داریم برای ارسال دفترچه خدمت؟؟

 179. سلام خسته نباشین
  من دانشجوی سال ۶ ذانشگاه سراسری هستم ورم ۲ترم مرحصی داشتم
  متولد ۱۵/۱۱/۷۱ هستم
  یک سال فراغت تحصیلی شامل من میشه میخوام ارشد بخونم یا باید فورا دفترچه بگیرم

  مرسی اگه ج بدین

 180. سلام
  من دانشجوی ترم ۸ هستم وشبانه میخونم. و از معافیت تحصیلی استفاده میکنم . من میخوام بعد از فارغ التحصیلی دوباره کنکور سراسری بدم.میخواستم بدونم اگه تو رشته مورد نظرم قبول شدم آیا میتونم از معافیت تحصیلی دوباره استفاده کنم.
  یعنی بعد از کنکور دفترچه ام رو بفرستم و برم سربازی و اگه قبول بشم از خدمت ترخیص میشم یا نه

  ازتون خواهش میکنم به سوالم جواب بدین.ممنون

  • من متولد ۷۴ هستم میخوام معافیت تحصیلی بگیرم میشه؟

 181. سلام
  من متولد ۷۴ هستم.الان دارم به صورت دانش اموز بزرگسال حضوری درس میخونم وخرداد دیپلم میگیرم.ایا من میتونم در کنکور ۹۴ شرکت کنم .

  • اگر دارای معافیت تحصیلی باشید بله میتونید البته کنکور که میتونید بدونه معافیت هم شرکت کنید اما دانشگاه نمیشه

 182. سلام
  من سال ۸۹ دفترچه پست کرد محل خدمت هم مشخص شد ولی قبل از تاریخ اعزام در دانشگاه قبول شدم وثبت نام کردم .حالا اگه بخوام برم خدت باید دوباره دفترچه پست گنم/؟
  دوم اینکه من باید ۲۴ ماه خدمت کنم یا ۱۸ ماه؟
  ممنونم

  • به حوزه نظام وظیفه خود بخش معافیت تحصیلی مراجعه کنید

 183. سلام من دانشجوی ترم آخر کارشناسی هستم در دوران دبیرستان از فرصت یکساله خود برای ورود به دانشگاه استفاده کردم آیا الان میتوانم بعد اتمام مقطع کارشناسی از فرصت یکساله برای آزمون مقطع ارشد استفاده کنم؟

  • خیر نمیتونید

 184. سلام
  من متولد ۷۴ هستم و تا بهمن ماه ۹۲ در مدرسه شبانه مشغول به تحصیل بودم و بعدش وارد دانشگاه علمی کاربردی شدم و تا کنون موفق به دریافت معافیت تحصیلی دانشگاه نشدم،اما معافیت تحصیلی دبیرستان رو دارم.
  آیا من مشمول به خدمت حساب میشم؟

  • خیر هنوز به گفته خودتون معافیت دارید و تااتمام استفاده میکنید بعد هم برید معافیت دانشگاه بگیرید دانشگاه های علمی و کاربردی هم معافیت تحصیلی دارن

 185. سلام
  دوستم اول دانشگاه درس میخوند دانشگاشو ول کرد بدون اینکه مراحل قانونیشو طی کنه الان بازم میخاد دوباره دانشگاه ثبت نام کنه میخاستم ببینم میشه یا نه؟
  خواهشا اگه کسی اطلاعاتی داره بهم کمک کنه؟
  وضععیت سربازیش چ جور میشه؟
  ممنون میشم اگه کمکم کنید

  • این سوال اولیتون ربط به دانشگاه داره ولی من جواب میدم بله میتونه باز بره دانشگاه.ولی دومیش اگر قبلا از معافیت تحصیلی استفاده کرده الان اون دانشگاه به نظام وظیفه گفته که این دانشجو انصراف داده و خوب معافیتش هم قطع میشه

 186. من متولد ۷۶/۶/۲۳هستم.و می خواهم یکسال پشت کنکور بمانم و در ۹۵هم شرکت کنم.آیا گرفتن معافیت تحصیلی برای من ضروری است؟

  • روز۲۳شهریور۹۴شما به سن مشمولیت میرسید و ۶ماه وقت دارید تا برید سربازی یا معافیت بگیرید.موفق باشید

 187. سلام.من۲۳سالمه مهرماه امسال کارشناسی میگریم.من یکسال پشت کنکور کارشناسی بودم.آیا میتونم امسال بهمن ماه کارشناسی ارشدثبت نام کنم؟ که برای ترم مهر ۹۵ وارد ارشد بشم؟

  • اگر هنوز وقت معافیت تحصیلیتون تموم نشده بله میتونید.تازمانی که معافیت تحصیلی شما تموم نشده باشه میشه در غیر اینصورت خیر

 188. سلام.من دو بارکنکور دادم یعنی یکسال پشت کنکوربودم حالادانشگافرهنگیان ترم یکم اگرانصراف بدم چقد معافی دارم؟چون ۳ماه بعدش میرم پیام نور معافیت دوباره میگیرم

  • معافیت در دانشگاه فرهنگیان اگه انصراف بدی قطع میشه دانشگاه هم نامه میزنه به نظام وظیفه که شما دیگه دانشجو نیستی

 189. سلام. من متولد ٧۵/٨/٢٣ هستم و خرداد امسال فارغ التحصیل میشم و کنکور میدم. اگه بخوام یه سال بشینم و کنکور ٩۵دوباره بدم میتونم؟؟

  • خیر.همینجور.خرداد۹۴میشه۷ماه که شما هیچ اقدامی برای سربازی نکردید و جز غیبت براتون حساب میشه

  • البته اگر هم باز از معافیت دانش اموزی استفاده میکنید باز هم نمیشه حتما این کنکور باید برید دانشگاه در غیر اینصورت سرباز و اون۱ماه حساب میشه جز غیبت و تازه میشه اول دردسر

 190. سلام من خرداد ۹۳ پیش دانشگاهیمو گرفتم بعد دانشگاه قبول نشدم موندم یه بار دیگه کنکور بدم یعنی از این یه سال استفاده کردم حالا خرداد امسال مهلتم تموم میشه میخواستم ببینم من اگه الان دفترچمو پست کنم بعد دانشگاه قبول شم میتونم از مهر برم دانشگاه؟ لطفا جواب بدید ممنون

  • بله اگه دانشجو بشید ولی فقط دانشگاه های دولتی باید قبول بشید وگرنه شما سرباز هستید.درضمن چه کاریه خوب صبرکن کنکور بدید بعد اینکار بکنید.این کار که شما میخوهید بکنید یک ریسکه

   • یعنی دانشگاه آزاد نمیتونم برم؟
    خوب اگه بعد کنکور دفترچمو پست کنم که غیبت میخورم

    باید چیکار کنم؟

    • فکر میکنم نمیشه بازم از نظام وظیفه حوزه معافیت تحصیلی یک سوالی بپرسید

     • ببخشید من این قدر سوال میپرسم فقط اگه دانشگاه آزاد نشه دانشگاه علمی کاربردی هم نمیشه؟
      ممنون میشم جواب بدید

 191. سلام… خواهش می کنم پاسخ بدبد
  من تابستان سال ۹۰ درست یک هفته بعد از اینکه کنکور دادم به آموزشی سربازی اعزام شدم. محل آموزشی پادگان محمد رسول الله نیروی انتظامی بیرجند بود. آموزشی اواخر شهریور ماه همون تابستون تمام شد و یگان خدمتی من در همون پادگان نیروی انتظامی بیرجند افتاد. اما چون کنکور قبول شده بودم از معافیت تحصیلی استفاده کردم و خلاصه تا الان که دانشجوی سال آخر لیسانس هستم ادامه دارد.
  من برای ادامه سربازی می خوام بعد از ارشد اقدام کنم چون از طرف قرارگاه خاتم الانبیا که وابسته به سپاه است می خوام امریه بگیرم.
  حالا سوال بنده اینه که آیا بعد از اینکه ارشد گرفتم الزاما باید به همون نیروی انتظامی برگردم؟ یا اینکه همه چی صفر و دوباره باید مدرک پست شود؟
  اگر الزامی وجود داشته باشه به برگشتن آیا در صورت امریه گرفتن می تونم از نیروی انتظامی برای امریه شدن در خاتم به سپاه متقل شوم؟

  • سلام موقعی که ارشد شما تمام شد چون شما سابقه داری همه چی خود نظام وظیفه برات تعیین میکنه

 192. اقا سینا هردو دانشگاه معافیت تحصیلی میدن ولی خوب مشکل شما فرق داره باید از نظام وظیفه حوزه معافیت تحصیلی بپرسید

  • ممنون

 193. سلام من از دانشگاه انصراف دادم در تاریخ ۹۳٫۸٫۲۶ تا کی فرصت دارم دوباره از معافیت تحصیلی استفاده کنم؟

  • سلام دانشگاه سریعا انصراف به نظام وظیفه شهرتون اطلاع میده.که فکرمیکنم یک نامه اش هم به خودتون میدن مثلا نوشته از دانشگاه… به نظام وظیفه شهر…

 194. سلام من متولد ۱۳۷۶/۰۳/۱۴هستم و توی تمام امتحاناتم قبول شدم بدون مردودی. حالا چطور میتونم یک سال پشت کنکور بمونم

  • شما۱۴خرداد۹۴مشمول هستی.ولی اخباری که شنیدم ظاهرا به تمام کنکوری ها نظام وظیفه اجازه داد که اگر قبول نشدن سرباز بشن.شماهم اگر رشته دلخواه قبول نشی سربازی ولی میشه یک راه حل واست داد.اینکه بری یک دانشگاه پولی ثبت نام کنی هر رشته ای و از معافیت تحصیلیش استفاده کنی تا اینکه کنکور۹۵بدی.سرکلاس هاشم نرو فقط هرماه سر بزن که برات اخراجی چیزی نزن.همین.بهت پیشنهاد میکنم برو علمی و کاربردی

 195. سلام من متولد ۱۹/۱۰/۷۴ هستم.سال گذشته کنکور دادم ولی به دانشگاه نرفتم.امسال میخوام دوباره کنکور بدم.
  من الان باید برم نظام وظیفه و خودم رو معرفی کنم یا خیر؟ و اینکه در دانشگاه رفتن من مشکلی ایجاد نمیشه؟
  سال گذشته فقط یک بار به نظام وظیفه رفتم وآنها کفتند که از زمان اخذ دیپلم یکسال وقت دارم.
  لطفا راهنماییم کنید خواهشا.

  • اخذ دیپلمتون هر موقع بوده یک سال وقت دارید و مشکلی نیستش.اگر زمانش تموم شده باشه شما مشمولی

   • یعنی من بعد از کنکور باید برم سربازی؟؟؟
    راهی نیست که بشه تا زمان انتخاب رشته معافیت گرفت.
    تو رو خدا اگه راهی هست بگید دارم سکته میکنم!!!!

    • خیر اگه کنکور دادی رفتی دانشگاه که دیگه مشمول نیستی و رفتی دانشگاه از معافیت تحصیلی استفاده میکنی.اما اگه تو مهر نرفتی دانشگاه مشمولی

     • آهان پس تا مهر ماه وقت دارم.
      خیلی خیلی خیلی از راهنمایی تون ممنونم.خدا خیرتون بده و ایشالا هرچی از خدا بخواین بهتون بده

     • بله وقت داری.اگر هم دیدی باز رشته دلخواه قبول نشدی بگو درشهریور ماه که بهت کمک کنم تا بتونی کنکور۹۵بدی.موفق باشی

 196. باشه ممنونم.خیلی آقایی
  بازم تشکر

 197. سلام
  من متولد ۲۹/۵/۱۳۷۵ هستم و امسال در کنکور ۹۴ شرکت میکنم ولی سال اولی است که کنکور میدهم میخواستم بدونم میتوانم در کنکور ۹۵ شرکت کنم ؟؟؟؟

  • سلام بله میتونید اگر رشته دلخواهی که میخواهید قبول نشدید درهمین جا اطلاع بدید تا راهنمایی بشید.موفق باشید

 198. ببخشید
  فقط من یک سال دیر رفتم مدرسه مشکلی ایجاد نمیشه ؟؟

  • منظورت از دیر رفتن به مدرسه چندسال هستش؟

 199. راستش امسال نتونستم خیلی خوب واسه کنکور بخونم به همین دلیل به احتمال زیاد میخواهم پشت کنکور وایستم ….

 200. ۰۹۱۲********
  این شماره منه ‘ تو رو خدا اگه ممکنه یه لحظه با من تماس بگیرین زیاد وقتتونو نمیگیرم ‘ فقط شرایطمو بهتون توضیح بدم ‘چون اینجا نمیتونم خوب توضیح بدم خواهش میکنم ‘خیلی اظطراب دارم ‘ خواهش میکنم ….

 201. سلام.من سال ۸۹ کنکور سراسری دادم قبول نشدم یکسال پشت کنکور موندم ولی دفترچه اسفند۸۹ فرستادم که تاریخ اعزامم شد آذر ۹۰ که مهر ۹۰ دانشگاه قبول شدم تاریخ فارغ التحصیلی دوره کارشناسی هم میشه ۳۱/۶/۹۴ .میتونم تا بهمن ۹۴ بمونم آزمون ارشد بدم بعد دفترچه بفرستم؟متولد ۱۹/۵/۱۳۷۱ هستم ممنون

  • چون یک بار پشت کنکور بودید دیگه نمیشه بازم از پلیس+۱۰بپرسید

   • ولی یکی از دوستام شرایط منو داشت یک سال موند و ارشد قبول شد.حتی توو کنکور سراسری هم یک سال مونده بود.همه میگن هرکس که فارغ التحصیل دانشگاه بشه واسه کارشناسی یکسال یا شش ماه وقت داره برای مقطع بالاتر امتحان بده ربطی نداره که واسه کنکورسراسری مونده باشه یا نه.میشه کمکم کنید.ممنون

 202. سلام من متولد آبان ۷۵ هستم امسال قراره کنکور بدم، معافیت تحصیلی هم دارم، میشه کنکور ساله دیگه۹۵ رو هم شرکت کنم؟

  • سلام اگر قبول نشدید رشته دلخواهتون بگید تاکمکمتون کنم.موفق باشید

 203. سلام خسته نباشی من از دانشگاه انصراف دادم ولی به علت بدهکاری معافیتم رو لغو نکردن حالا هم میخوا برم خدمت ایا خود به خود معافیت تحصیلی لغو میشه؟

  • بله وقتی شما برید سربازی معافیت لغو میشه

 204. سلام من متولد۷۴/۹/۷هستم سال ۹۳ کنکور دادم خرداد۹۳ هم فارغ التحصیل شدم میخوام تو کنکور ۹۴ هم شرکت کنم الان نمدونم کی باید دفترچه بست کنم تا غیبت نخورم لطفا راهنمایم کنید

  • سلام به نظام وظیفه مراجعه کنید هرچه سریعتر.چون ممکنه دردسر بشه براتون

   • من متولد ۷۴/۹/۷هستم فارغ التحصیل خرداد۹۳ هستم کنکور۹۳ هم دادم ولی نرفتم دانشگاه الن میخواهم کنکور۹۴ بدم .نمیدونم کی باید دفترچه بست کنم؟مگه نگفتن ک قانون جدید همه خرداد ماهی ها رو همون شهریور ماه حساب میکنه؟

    • بله درسته توشهریور حساب میکنن.بازم از نظام وظیفه شهر خودتون بپرسید

 205. سلام من ی ترم دیگه مدرک کارشناسی میگیرم البته قبلش میخوام دو ترم مرخصی بگیرم ایا میشود به خدمت رفت وبعد از پایان دوترم دوباره به دانشگاه رفت؟

  • سلام این سوال شما ربط به مشکلات سربازی نداره.ولی خیر نمیشه دانشگاه پروندتون میزاره کنار.بازم از دانشگاه واحد اموزشتون بپرسید چون ربط داره به دانشگاه ولی میدونم نمیشه

 206. سلام من متولد دی ۷۴ هستم خرداد ۹۳ فارق التحصیل شدم و کنکور ۹۳ هم شرکت کردم
  حالا امسالم میخوام کنکور بدم الان باید دفترچمو پست کنم تا غیبت نخورم؟
  بعد اگه پست کردم میتونم مهر ماه برم دانشگاه؟
  یعنی یه وقت تو این مدت که تا مهر مونده احضار نشم؟
  اگه احضار شدم چیکار کنم که نرم خدمت و از مهر برم دانشگاه؟
  ممنون میشم جواب بدید خیلی تو فکرشم اعصابم خورد شد

  • سلام کنکور بدید نظام وظیفه هم طبق اخرین خبری که من شنیدم به همه کنکوری ها وقت داده برای روند سربازی

   • من الان باید دفترچمو پست کنم چون یه جایی بهش احتیاج دارم حالا اگه الان پست کنم تا مهر ماه واسم مشکلی پیش نمیاد؟
    یعنی مهر میتونم برم دانشگاه؟

    • بله اگه تا مهر سرباز شدید بگید که دانشجو هستید اونوقت نمیرید تا موقعی که درستون تموم بشه

 207. سلام.من متولد ۱۸/۶/۷۶ پیش دانشگاهی ۱ درس افتادم ایا میتونم معافیت تحصیلی بگیرم؟

  • سلام اگر اون یکدونه درس سرکلاس میرید اموزش و پرورش میتونه بهتون معافیت تحصیلی دانش اموزی بده

 208. سلام من اگه دفرچه پست کنم بعدش باید برم سربازی؟؟
  من همونی هستم که ۴ روز پیش پیام دادم.
  و یه سوال دیگه. چقدر طوی میکشه که کار های ارسال دفترچه تمام بشه(۲ روز طول میکشه؟؟)

  • سلام من متاسفانه یادم نیست که چه کسی هستین ولی بله باید برید سربازی ولی درصورتی که دانشجو بشید خیر اطلاع میدید از طریق +۱۰که دانشجو هستید و نمیرید سربازی تا تموم بشه تحصیلات شما.درمورد طول کشیدنش خوب دکتر و واکسن پر کردن اطلاعات مدارک بستگی به خودتون داره.موفق باشید

 209. سلام
  من برای کارشناسی از معافیت تحصیلی استفاده کردم الان تاستان فارغ التحصیل می شم می تونم برای ارشد هم شرکت کنم و معافیت تحصیلی بگیرم

  • بله میتونید شرکت کنید واسه ارشد

   • تشکر بابت پاسخگویی

 210. یعنی راهی نیست که تا شهریور ماه سزبازی نرم؟؟
  پس اینکه میگن کسی که خرداد ۹۲ فارغ التحصیل بشه تا شهریور ۹۳ فرصت داره چیه؟؟
  من امسال دومین سالیه که میخوام کنکور بدم ها!!!
  ببخشید که این همه سوال میکنم

  • اگر هنوز این یک سال تموم نشده وقت دارید درضمن نظام وظیفه به کنکوری ها۹۴وقت داده که تاشهریور که اعلام نتیجه بشه که دانشجو هستن تا نه وقت داده که بعد دفترچشونو بفرسن

 211. سلام من۲ ۳ روز پیش هم سوال کردم ببخشید که این قدر سوال میپرسم فقط میخواستم بدونم که اگه دفترچرو الان پست کنم بعد مهر میخوام برم دانشگاه اون وقت اگه تاریخ اعزام منو زد مثلا مرداد یا شهریور بعد اون موقع جواب دانشگاه هم نیمده که ببینم قبول شدم یا نه اون وقت باید چیکار کنم؟
  اگه برم بگم که من دانشجو هستم که نمیشه چون هنوز جواب قبول شدن دانشگام نیومده. …….
  خیلی ممنون میشم اگه منو از بلا تکلیفی در بیارید
  ممنون

  • راستش این مسله نمیدونم چی بگم ولی خوب فکرنمیکنم الان که بفرستید هم اینقدر زود بیاد.تازه نظام وظیفه به کنکوری ها۹۴وقت داده تا شهریور که اگه توکنکور قبول نشدن بعدش بفرستن

   • پس مشکلی پیش نمیاد؟

    • خیلی فکرنمیکنم بازم برای مطمن شدن به نظام وظیفه شهر خود حوزه معافیت تحصلی برید

 212. با سلام
  من دانشجوی دانسگاه ازاد هستم و میخواهم از رشته دامپزشکی انصراف داده و در دانشگاه ازاد دیگری وارد رشته حقوق شوم،باتوجه به اینکه قبلا هم یک با از دانشگاه ازاد انصراف دادم،دوباره میتوانم این کار را انجام دهم؟و مشمول خدمت نمیشوم؟خیلی ممنون

  • خیر هیچ مشکلی نیستش.هر دانشجو میتونه یک بااینکار بکنه.

 213. سلام. من چند روز پیش هم سوال پرسیدم.سوالم این بود که من یکسال پشت کنکور سراسری مونده بودم الان اگه شهریور فارغ التحصیل بشم وقت دارم تا بهمن برای آزمون ارشد که فرمودید نمیشه. ولی یکی از دوستان ترم بالایی ما پارسال همین شرایط داشت دقیقا ولی موند و امسال امتحان داد و قبول شد.لطفا کمکم کنید بدجور گیج شدم
  یه سوال دیگه هم دارم من که یکسال پشت کنکور سراسری مونده بودم و حتی دفترچه فرستاده بودم و اعزامم اومد و لی دانشگاه قبول شدم اگه مثلا امروز فارغ التحصیل بشم دقیقا چقد وقت دارم واسه ارسال دفترچه؟؟
  ممنون میشم اگه راهنماییم کنید.تشکر

  • به حوزه نظام وظیفه شهر خود مراجعه کنید.موفق باشید

 214. سلام
  من متولد ۲۳/۱۲/۱۳۷۵ هستم
  الان دارم پیش دانشگاهی میخونم
  میخوام بدونم میتونم غیر از امسال(یعنی کنکور ۹۴)سال بعد هم کنکور بدم یانه
  پلیس +۱۰ هم رفتم هر دفه یه چیزی میگه
  ممنون

  • سلام شما یک بار در دوران تحصیل خود(چه کاردانی.چه کارشناسی.چه ارشد وچه دکترا)اجازه دارید که پشت کنکور بمونید.فقط یک بار

 215. سلام من قبل از دوره لیسانس دفترچه رو دیر پست کردم و دچار غیبت شدم ولی از نظام وظیفه اجازه درس خوندن دادن آیا الان که دوباره ارشد قبول شدم اجازه میدن ادامه تحصیل بدم و یکی هم اینکه اگر اجازه ندادن میتونم به دفتر مقام معظم رهبری نامه بنویسم و از ایشون کمک بخوام.با تشکر

  • بله اجازه میدن

 216. آیا بعد از اخراج از دانشگاه غیر انتفاعی میتوان بلافاصله در دانشگاه علمی کاربردی ثبت نام کرد. سوالم فوری هستش؟

 217. سلام شما زن هستید حالا من نمیدونم چرا اینو میپرسید ولی بله میشه ثبت نام کرد برای نظام وظیفه مشکلی نیستش و هرکسی میتونه یک بار از یک دانشگاه انصراف بده برای معافیت تحصیلی

 218. با عرض سلام و احترام و وقت بخیر
  بنده ۱۸ واحد تا پایان کارشناسی دارم و الان در ماه ششم خدمت نظام وظیفه هستم.
  آیا می تونم با ارائه گواهی اشتغال به خدمت در دانشگاه پیام نور ثبت نام مجدد و در امتحانات تابستان ۹۴ حاضر شوم؟ (در گزارش دانشگاه پیام نور به سازمان وظیفه عمومی ناجا “اخراج” و ارزش مدرک دریافتی فوق دیپلم قید گردیده است.)
  ممنونم

  • اگه دانشگاه صادر کننده تاییدکنه میشه.موفق باشید

   • عرض سلام مجدد
    شبتون بخیرو سلامتی
    دست شما درد نکنه
    تشکر از پاسخگویی سریعتون و همچنین سایت جامع ۱ سرباز

 219. سلام
  ببخشید من متولد ۷۵/۱۲/۱۰ هستم و پیش دانشگاهی میخونم بخاطر مشکلاتی که داشتم نتونستم زیاد بخونم حالا سوالم اینه میتونم بدون اینکه توی دانشگاه پیام ثبت نام کنم پشت بمونم؟هرکی یه جوابی میده لطفا راهنمایی کنین

  • بله میشه مدرسه به شما معافیت تحصیلی یکساله که پشت کنکور صبرکنید میده به مدرسه مراجعه کنید

 220. سلام من امسال سال دومی هست که تو کنکور سراسری شرکت میکنم
  اگه امسال موفق نشم که تو رشته دلخواهم قبول بشم ایا میتونم با ثبت نام در دانشگاه ازاد وانصراف تا قبل کنکور ۹۵ یه سال دیگه در کنکور شرکت کنم یا نه؟

  • بله میتونید چون معافیت تحصیلی بهتون تعلق میگیره و مشکلی نیستش

  • یعنی بدون ثبت نام در دانشگاه پیام نور میشه پشت موند؟

   • بله اگه ازفرصت یکسال استفاده نکردی میشه

 221. سلام من پشت کنکوریم متولد فروردین۷۵ وپارسال شهریور پیش رو تموم کردم ولی معافیت تحصیلی نگرفتم. من تا کی وقت دارم خودمو معرفی کنم?

  • سلام ۶ماه وقت داری.

   • چطور ۶ ماه??من رفتم پلیس ۱۰ گفت که ربطی به معافیت تحصیلی نداره یه برگه میدیم میبری مدرسه واست پر میکنن اگه در سن مشمولیت درست تموم شده باشه تا یکسال وقت داری یعنی شهریور امسال

    • اگر دبیرستانی هستید اینجور هست اگر هنرستانی هستید خیر۶ماه وقت دارید

     • بله من پارسال پیش تجربی بودم. تعجب کردم گفتید ۶ ماه چون من از نظام وظیفه هم پرسیدم گفتن به معافیت تحصیلی ربطی نداره و فقط تاریخ فراغت مهمه. ممنون که جواب دادین.

 222. با عرض سلامّ.اگه دانشجویی در مدت زمان حداکثر سنوات تحصیلی نتونه درسش رو تموم کنه و تنها یک ترم باقی مونده داشته باشه.آیا میتونه در مهلت یک ساله معرفی به نظام وظیفه این یک ترم رو بخونه و فارغ التحصیل بشه?

  • بله شورای نظام وظیفه یکسال دیگه واسش ثبت میکنه

 223. با عرض سلام مجدد.عذر میخوام مجدد سوال میپرسم.چون واقعا این مساله ذهنم رو خیلی درگیر کرده.یعنی اگه دانشجویی سنوات ارفاقی هم از کمیسیون موارد خاص دانشگاه بگیره و بعد اتمام این سنوات ارفاقی که مهلت یک ساله معرفی به نظام وظیفه شروع میشه.هم هنوز یه ترم باقی مونده داشته باشه.در آین مهلت یک ساله معرفی میتونه این یک ترم باقی مونده رو بخونه و فارغ التحصیل بشه?

  • این یکسالی که من میگم میتونید استفاده کنید باید نامه بگرید ازدانشگاه ببرید بزارید روی پرونده معافیت تحصیلی درنظام وظیفه شهر خود و اینکه نظام وظیفه تاییدمیکنه یکسال دیگه استفاده کنید این حق به هرکس یک بار داده میشه

 224. سلام و خداقوت
  جناب من ارشدم تموم شده و دکتری قبول شدم و باید از مهر برم سر کلاس دکتری.
  میخواستم ببینم تا ثبت نام کنیم تو دانشگاه معافیت تحصیلی فرستاده میشه خیلی طول میکشه؟
  اگر طول میکشه من سه ماه تابستون و اون مدتی که تا معافیت تحصیلی دانشگاه دکتری هست رو به نظرتون برم خدمت؟
  میخواستم ینی در واقع بدونم نمیشه از دانشگاه خواست ک معافیتم دیرتر ارسال کنه؟؟
  در ضمن من ۶ ماه کسری بسیج دارم.

  • اول از به شما خداقوت میگم که دکتری قبول شدید.به خاطر اینکه دکترا قبول شدید هیچ مشکلی براتون پیش نمیاد وقتی هم دکتراتون تموم بشه نظام وظیفه ازتون توی اداراتش استفاده میکنه به عنوان کارمند موفق باشید

 225. سلام من متولد ۷۴ هستم پارسال هم کنکور دادم میخواستم بدونم تا کی وقت دارم دفتر چه روبفرستم؟ وچه مدت می تونم اعزام رو عقب بندازم؟

  • سلام روز تولد هرموقع هستش همون موقع وقت دارید بفرستید.شما نمیتونید عقب بندازید درصورتی که کنکور قبول بشید و برگه ببرید که تاییدکنه دانشجو هستید در این صورت میشه

 226. سلام- من سال ۹۳ کنکور دادم – بهمن ۹۳ هم در دبیرستان بزرگسالان فارغ التحصیل شدم – کنکور ۹۴ رو هم دادم
  آیا میتونم با ثبت نام در دانشگاه آزاد و سپس استفاده از معافیت تحصیلی دانشگاه آزاد و انصراف از آن در کنکور ۹۵ هم شرکت کنم؟
  به طور کلی هیچ راهی هست برای شرکت در کنکور ۹۵ و انتخاب رشته در آن؟؟؟؟

  • سلام.بله همین راهی که خود گفتید میشه فقط یک بار میشه از این راه استفاده کرد.موفق باشید

   • این کار رو با دانشگاه شبانه هم میشه انجام داد؟
    یعنی من امسال شبانه قبول شم و از معافیتش استفاده کنم دوباره کنکور بدم؟

 227. سلام. با عرض خسته نباشید یه سوالی داشتم از خدمتون. من متولد ۶۷ و دانشگاه پیام نور تحصیل میکردم سال پیش انصراف دادم یعنی کم تر از یک سال از انصرافم میگزره. ضمنا الان برادر کوچیکترم سربازه و سه برادرم سربازی رفتن آیا من در صورت مراجعه به خدمت شهر خودم میافتم؟ و اینکه در صورتی که در حین خدمت دانشگاه پیام نور شرکت کنم میتونم در حین خدمت ثبت نام دانشگاه انجام بدم؟

  • سلام شهرمحل خدمت نظام وظیفه تعیین میکنه متاسفانه.امادرمورد دومی هردانشگاهی شما قبول بشید موقع سربازی میتونید مرخصی بگرید و از معافیت تحصیلی بهره مند بشید

   • من انصراف دادم دانشگاه و نمیخام معافیت تحصیلی بگیرم میخام در حین خدمت و بدون معافیت تحصیلی ببینم میشه دانشگاه پیام نور ثبت نام کرد

    • خیرنمیشه

 228. سلام.ببخشید مجدد سوال میپرسم.چون الان واقعا خواب و خوراک ندارم.اگه مدت مجاز سنوات تحصیلی من تموم بشه و از کمیسیون موارد خاص دانشگاه هم سنوات ارفاقی به مدت دو نیمسال تحصیلی بگیرم و بعد تموم شدن این سنوات ارفاقی هنوز یه ترم تحصیلی برای فارغ التحصیل شدن نیاز داشته باشم.آیا میتونم این یک ترم باقی مونده رو در مهلت یک ساله معرفی به نظام وظیفه بخونم و فارغ التحصیل بشم?(چون از بعضی از افراد شنیدم که بعد اتمام سنوات ارفاقی دیگه اخراجی محسوب میشی و در مهلت یک ساله معرفی به نظام وظیفه نمی تونی اون یک ترم باقی مونده رو بخونی و فارغ التحصیل بشی)لطفا کمکم کنید.با تشکر فراوان

  • بله درست شنید.البته میتونی مرخصی تحصیلی بگیری یک ترم بگیری و بری سربازی وقتی عازم شدی بگی که دانشجویی برات معافیت از سربازی تا زمان اون یک ترم تموم شدن میزنن

   • عذر میخوام اما چند روز پیش که همین بالا ازتون پرسیدم گفتید که نظام وظیفه اجازه میده این یک ترم رو تو مهلت یک ساله بخونم و فارغ التحصیل بشم.الان بالاخره میتونم بخونم این یم ترم رو یا نه?

 229. سلامو من متولد۱۳/۰۹/۱۳۷۵ هستم پیش دانشگاهی (پیش تجربی)رو تموم کردم و کنکور ۹۴ امتحان دادم ولی نتیجه ای که میخوامو نمیگیرم ایا میشه واسه سال دیگه کنکور۹۵ شرکت کنکم؟

  • سلام هرکسی حق داره یک بار پشت کنکور بمونه و یک معافیت تحصیلی یک ساله مدرستون بهتون میده که میتونید توی ۹۵شرکت کنید.موفق باشید

 230. سلام من متولد۲۲خرداد۱۳۷۶هستم.سال۹۴کنکور دادم.میخواستم ببینم اگه بخوام۹۵کنکور بدم باید چی کار کنم.

  • سلام مدرستون یک برگه معافیت تحصیلی میده که ببرید پلیس+۱۰که یک سال ازمعافیت تحصیلی دانش اموزی استفاده میکنید

 231. سلام. ببخشید چن تا سوال داشتم. اول اینکه من تا ی ماه دیگه فارغ التحصیل رشته کارشناسی میشم. گفتین که تا یه سال بعد معافیت تحصیل دارم. میتونم تو این یه سال دوباره کنکور سراسری بدم؟؟
  سوال دوم. ایا ضمن خدمت هم میشه دوباره کنکور سراسری داد؟ ممنون

  • سلام درمورد سوال اولتون خوب بله میشه و مشکلی نیس.
   درمورد سوال دومتون اگر حین خدمت متوجه شدید که دانشگاه قبول شدید میتونید مرخصی از خدمت بگیرید و هیچ مشکلی نیس و برای شما مرخصی و بعد ازان معافیت تحصیلی صادر میشه

 232. با سلام من ۳۱/۶ /۹۳ فوق لیسانسمو تموم کردم و تا اخر شهریور ۹۴ فرصت دارم
  اگه کنکور کارشناسی و برای مقطع لیسانس یه رشته دیگه برای مهر امسال قبول بشم می توانم برم؟
  سپاس خاهشا جواب بدهید

  • خیر حق شرکت در مقطع پایین تر ندارید همچین فکرمیکنم سنجش هم اجازه نمیده که مقطع پایین تر کسی بخونه.میتونی همون ارشد یک چیز دیگه بخونی

   • میتونم مجدد ارشد بخونم؟

    • بله میتونید.ولی خوب چرا ارشد بخونید مگه دکترا ازتون گرفتن؟؟؟

    • تازه ممکنه مجدد بخونید معافیت تحصیلی براتون صادر نشه

 233. سلام خسته نباشید من متولد ۷۲ هستم دیپلم دارم میخواستم بدونم میتونم توسط برگه اعزام به خدمت ادامه تحصیل بدم با تشکر

  • باید یک نامه اشتغال به تحصیل ببرید برای اونجایی که خدمت میکنید تا برای شما مرخصی صادربشه

 234. سلام
  من متولد ۲۸/۸/۶۹ هستم و ۱سال دیر به مدرسه رفتم ، ۱سال هم پشت کنکور بودم و حالا ۱۰ ترمه یعنی ۵ ساله کارشناسی رو تموم کردم. در سایت خوندم که این ۵ سال و اون ۱ سالی که پشت کنکور بودم مشکلی نداره و قانونی هست ولی با توجه به اینکه ۱ سال دیر به مدرسه رفتم ایا می تونم از اون مهلت ۱ساله ای که بعد از فارق التحصیلی در قانون جدید وجود داره تا خودم رو معرفی کنم استفاده کنم یا خیر.؟ در واقع تا چند روز دیگه فارق التحصیل می شم می خوام بدونم تا کی فرصت دارم که برای مسافرت از کشور خارج بشم. با تشکر

  • سلام شما سن شناسنامه ای حساب میشه.

 235. با سلام و خسته نباشید، من تازه آموزشم تموم شده و قبل از اعزام آزمون ارشد دادم و قبول شدم چند روز دیگه میرم و یگان خدمتی مشخص میشه به احتمال زیاد من اوایل مهر به دانشگاه برم اگهبعد از اتمام ارشد دوباره به سربازی اعزام بشم آیا دوباره من آموزش میبینم یا نه خیلی ممنون از سایتتون.

  • خیر تو سوابقتون میخوره که اموزش دید و نمیخواد باز اموزشی ببینید

 236. سلام من سوالی داشتم من اخراجی دانشگاه کاردانی هستم می خواستم بپرسم بهد از اخراجی می تونم در دانشگاه دیگر ادامه تحصیل بدم با معافیت تحصیل اون دانشگاه یا خیر سن من ۲۰ سال

  • از نظر معافیتر تحصیلی مشکلی نیستش و هرکسی میتونه یک بار از دانشگاه انصراف بده و دوباره بخونه.ولی مهم دانشگاه هستش

 237. سلام
  من امسال یعنی تواین ترم کارشناسی رو تموم میکنم وشرایط برا گرفتن معافیت کفالت رو دارم ومعافیت تحصیلیم در۶/۹۴تموم میشه بهم گفتن که باید مدرک کارشناسیم رو بیارم تابراگرفتن کفالت اقدام کنم با توجه به اینکه تا بیام مدرکم رو بگیرم وبرا کفالت اقدام کنم معافیت تحصیلیم تموم میشه واگه غیبت بخورم کفالت نمیدن دیگه سوالم اینه که تکلیف معاف شدن یا نشدنم تقریبا به ابان یا اذر میمونه یعنی دوماه بعد از پایان معافیت تحصیلیم تواین دوماه اگه من اقدامی برا اعزام نکنم مشمول غیبت میشم یانه؟وباید چیکار کنم؟
  باتشکر از شما وسایت بسیار خوبتون

  • سلام.خیر هیچ مشکلی پیش نمیاد

 238. البته اینم بگم که من کارشناسی رو تو ۵سال تموم کردم وپشت کنکور رو اینا نبودم

  • سلام.دوست عزیز میشه در حین معافیت تحصیلی درخواست کفالت کرد و مشکلی نیس.

 239. سلام میخواستم بپرسم که من الان تو دانشگاه میخونم و معافیت تحصیلی دارم میخواستم بپرسم حین خوندن تو دانشگاه بیشتر از دو بار ینی بجز کنکور اولم نمیتونم کنکور بدم؟آخه میگن نظام وظیفه فقط پنج سال معافیت میده و اگ من سال سوم مثلا دانشگاه دولتی قبول بشم تو سه سال نمیتونم لیسانس بگیرم و وقت. معافیت من تموم میش ینی وسط درس باید برم سربازی؟قضیش چیه

  • سلام.خیرهرکسی حق دوبار کنکور بده.یکی بعد ازاتمام پیش دانشگاهی.یک هم بامعافیت دانش اموزی۱ساله که میشه کنکور دوم شما.

   • من اون معافیت ی ساله بعد پیش دانشگاهی نمیگم..الان من دانشجو هستم از نظام وظیفه پنج سال تا لیسانس معافیت گرفتم که الان چهار سالش مونده..اگ من بیام واس کنکور ۹۵ درس بخونم حین درس خوندن تو دانشگاه بفرض در بیام سه سال از معافیتم میمونه.اگ برم دانشگاه دولتی مسلما تو سه سال نمیتونم لیسانسمو بگیرم.. این احتمال هس ک وسط درس نظام وظیفه بگه بیا برو سربازی چون وقتت تموم شده یا صبر میکنه لیسانس بگیرم بعد برم؟ممنون میشم یکم واضح توضیح بدید.

    • دوست عزیز شما وقتی از دانشگاهی انصراف بدی معافیت شما هم کاملا منتفی میشه و شما فقط یک بار حق اینکار دارین.واگر دانشگاهی باز برید برای شما معافیت صاد میشه اما اگه بازم انصراف بدید اون موقع شما مشمولی.هیچوقت نظام وظیفه نمیاد شمامجبور کنه بری سربازی چون خیلی سرش شلوغه و فقط شما غیبت میخوری

 240. من دانشجوی کارشناسی برق هستم.به دلیل مشکلات خانوادگی نتونستم در مهلت مقرر درسم رو تموم کنم.از کمیسیون موارد خاص دانشگاه دو ترم سنوات اضافه گرفتم.اگه درسم رو تو این سنوات اضافه نتونم تموم کنم آیا میتونم تو فرجه یک ساله که تا رفتن به سربازی وقت دارم این باقی مونده درسم رو بخونم و فارغ التحصیل بشم?با تشکر از پاسخ گویی شما

  • سلام این فرجه فقط برای رفتن به دانشگاه وممکن نیس که به شما تعلق بگیره.بازم برای اطلاع بیشتر از نظام وظیفه شهرخود سوال کنید

 241. سلام من ۳ شهریور ۹۳ از کارشناسی در ترم ۱۰ فارغ التحصیل شدم و کنکور ارشد شرکت کردم و منتظر جواب ارشدم ۱۰۰ درصد قبول می شم میخواستم بدونم من باید دفترچه را پر کنم یا نیازی نیست؟

 242. راستی من در کنکور لیسانس یک بار پشت کنکور بودم!

 243. سلام من نظر فرستادم نیامده دو باره دارم میفرستم
  من ۳ شهریور ۹۳ فارغ التحصیل شدم در ترم ۱۰ حالا ارشد دادم ۱۰۰ درصد قبول میشم می خواستم بدونم نیازی هست که برم دفترچه را پر کنم یا نه؟
  راستی من در کنکور لیسانس یک بار پشت کنکور بودم!

  • خیر نیازی نیس اگر۱۰۰درصد قبول میشید

   • یعنی تا کی وقت دارم ؟
    تا ۳۱ شهریور؟

 244. به جواب هایی که این لینک میده می شه اعتماد کرد:

  http://vazifeh.police.ir/?siteid=25&siteid=25&fkeyid=&siteid=25&pageid=897

  یا باید حضوری پرسید

 245. ایا کسیکه کارشناسی ارشد گرفته در صورت قبولی در رشته پزشکی معافیت تحصیلی برای ادامه تحصیل خواهد داشت؟

 246. سلام
  من سال ۹۲ تو رشته انسانی فارغ التحصیل شدم و به دلایلی تو دی ماه همون سال به خدمت اعزام شدم .بعد یه ماه که برا مرخصی اومده بودم تو دانشگاه ازاد ثبت نام کردم و بدون کنکور تو رشته کارشناسی پیوسته حسابداری قبول شدم.خلاصه بعد یه ماه از خدمت برگشتم و مشغول تحصیل شدم.ترم اول رو خوندم و ترم دوم وسوم رو مرخصی گرفتم تا واسه کنکور مطالعه کنم.حالا سوالی ازتون دارم.اینکه اولا من میتونم بعد اینکه کنکور قبول شدم از دانشگاه انصراف بدم و تو دانشگاه جدید ثبت نام کنم؟
  دوم اینکه اگه امسال هم قبول نشدم میتونم سال بعد هم کنکور بدم و اگه قبول شدم برم؟
  ببخشید طولانی شد. خیلی ممنون اگه زود تر پاسخ بدین.

 247. salam man konkoore sarasarie 88 sherkat kardamo qabool nashodamo 1sal poshte konkoor moondamo sale 89 qabool shodamo 10terme karshenasimo tamoom kardamo tire 94 fareqoltahsil shodam.
  hala soalam ine k mani ke 1 saal vase karshenasi poshte konkoor moondam,hala k karshenasim tamoom shode vase arshad bazam mitoonam 1saale dige az moafiate tahsili estefade konam ya na????

 248. سلام.من امسال شهریور از مقطع مهندسی مکانیک فارغ التحصیل میشم.میخاسم دوباره کنکور بدم و پزشکی بخونم.ایا از لحاظ معافیت تحصیلی مشکلی برای من پیش می اید؟معافیت تحصیلی صادر میشه واسم.؟؟؟؟؟؟؟

 249. سلام
  دانشجویانی که کارت پایان خدمت دارند حداکثر سنوات انها چقدر است؟

  با تشکر

 250. سلام من سال ۹۲ در مقطع کاردانی نرم افزار قبول شدم بعد از جمعا سه ترم مشروطی از دانشگاه انصراف دادم .اگر بخوام همین رشته رو در دانشگاه دگ ای بخونم بدون کنکور نظام وظیفه جلوم رو نمیگیره؟؟

 251. با سلام

  بنده سال ۹۴ در مقطع کارشناسی فارغ التحصیل شدم و معافیت تحصیلی داشتم و در زمان سنوات مجاز تحصیلی فارغ التحصیل شدم یعنی به عبارتی ۱۰ ماه قبل از اتمام تاریخ مدت معافیت تحصیلی ام فارغ التحصیل شدم. الان چند ماه فرصت دارم تا برای اعزام به سربازی اقدام کنم تا غیبت نخورم؟

  ممنون

 252. با سلام من از دانشگاه ازاد انصراف دادم بخاطر رشتم بعد پیام نور ثبت نام کردم الانم یک سال دارم روانشناسی می خونم می خواستم بدونم میتونم کنکور سراسری دوباره شرکت کنم ودر صورت قبولی در داشگاه دولتی میتونم از دانشگاه پیام نور انصراف بدم و در دانشگاه دولتی مشغول به تحصیل بشم اگه میشه راهنماییم کنین مرسی

دیدگاه شما چیست ؟

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>