فهرست ناوبری برگه ها

اخبار و قوانین نظام وظیفه و خدمت سربازی

معافیت تحصیلی

۱- از چه تاریخی مشمولان وارد سن مشمولیت می شوند؟

تمام افراد ذکور ایرانی که به سن ۱۸ سالگی تمام می رسند از اول ماه تولد شمول قانون وظیفه عمومی می گردند .

۲-حداکثر زمان معرفی مشمولانی که قبل از سن مشمولیت فارغ التحصیل ، ترک تحصیل یا اخراج می شوند چه مدت می باشد؟

حداکثر مدت معرفی ایشان ۶ ماه پس از رسیدن به ۱۸ سالگی تمام است .

مثال: دانش آموز متولد ۱۸/۲/۷۳ که قبل از ۱/۲/۹۱ فارغ التحصیل ، انصراف ، ترک تحصیل یا اخراج از تحصیل شده باشد حد اکثر
تا۱/۸/۹۱ فرصت معرفی خود را دارد.

۳- حداکثر زمان معرفی مشمولانی که پس از سن مشمولیت ، فارغ التحصیل، انصراف، ترک تحصیل یا اخراج می شوند چه مدت می باشد؟

از تاریخ فراغت ، اخراج یا ترک تحصیل یکسال فرصت دارند تا خود را معرفی نمایند.

مثال: دانش آموز متولد ۱۸/۲/۷۳ که در تیرماه ۱۳۹۱ فارغ التحصیل، انصراف ، ترک تحصیل ویااخراجی محسوب شوند تاپایان تیر ماه ۹۲
مهلت معرفی خواهد داشت.

۴ – دانش آموزانی که از مهر۹۱ در پایه اول مقطع متوسطه شروع به تحصیل می نمایند تا چه زمانی مجاز به تحصیل خواهند بود؟
اینگونه مشمولان حداکثر تاپایان ۲۰ سالگی مجازند برابر ضوابط وزارت آموزش و پرورش ادامه تحصیل دهند ، رشته های تحصیلی
تاثیری در این مدت زمان نخواهند داشت.

۵- دانش آموزی که قبل از ۲۲/۸/۹۰ (قبل از اجرای قانون جدید وظیفه عمومی) در مقطع متوسطه شروع به تحصیل کرده اند
تاچه زمانی مجاز به تحصیل خواهند بود؟

چنانچه در رشته ی کاردانش یا فنی حرفه ای به تحصیل اشتغال دارند حداکثر تا پایان ۲۲سالگی ورشته های مختلف پیش دانشگاهی
حداکثر تا ۲۴ سالگی مجاز به تحصیل خواهند بود.

۶- آیا دانش آموزانی که درورود به سن مشمولیت در مقطع راهنمایی به تحصیل اشتغال دارند حق ادامه تحصیل خواهند داشت ؟
بله درصورت پیوستگی تحصیلی حداکثر تاپایان ۲۰ سالگی میتوانند تحصیل نمایند.

۷- آیا دانش آموزان درمهلت یکساله معرفی پس از فراغت ،اخراج، انصراف یا ترک تحصیل می توانند ادامه تحصیل دهند؟
اینگونه مشمولان می توانند بدون صدور معافیت تاپایان مهلت یکساله وپس از معرفی تاموعد اعزام خود ادامه تحصیل بدهند
مثال : دانش آموزمتولد ۱۵/۸/۷۰ که در مهر ۹۱ درپایه دوم کاردانش شروع به تحصیل نماید می تواند خود را به وظیفه عمومی معرفی نماید چنانچه
مشمول مذکور تا ۱۵/۸/۹۲ فارغ التحصیل نشده می تواند بدون صدور معافیت تحصیلی حداکثر تا۱۵/۸/۹۳به تحصیل ادامه دهد وپس از این تاریخ ۱۵/۸/۹۳
درصورت عدم معرفی وارد غیبت خواهد شد.

۸- آیا به مشمولانی که به صورت داوطلب آزاد تحصیل می کنند معافیت تحصیلی تعلق می گیرد؟
خیر اینگونه مشمولان حق استفاده از معافیت تحصیلی را نخواهند داشت وشروع به تحصیل داوطلب آزاد به عنوان انصراف از تحصیل تلقی می گردد.

- ۹- متولدین سه ماه اول سال ۷۱ در سال های قبل که در خرداد ماه سال ۹۰ فارغ التحصیل شده اند تاچه زمان مهلت معرفی خود به وظیفه
عمومی را داشته اند ؟

دانش آموزان تا۱۸/۸/۹۰ (قبل از اجرای قانون جدید وظیفه عمومی )فرصت معرفی داشته اند درصورت عدم معرفی از تاریخ ۱۹/۸/۹۰ واردغیبت شده اند .

۱۰- متولدین سه ماهه دوم سال ۷۱ در سال قبل که درخرداد ماه سال ۹۰ فارغ التحصیل شده اند تا چه زمان فرجه معرفی خود به وظیفه
عمومی را دارند؟
اینگونه دانش آموزان با توجه به اینکه فرصت معرفی ایشان ۱۸/۹/۹۰ بود ( بعد از اجرای قانون جدید وظیفه عمومی) فلذا از یک سال مهلت تعیین

۱۴- آیا مشمولان می توانند بدون شرکت در آزمون سراسری در دانشگاه ها ادامه تحصیل دهند؟

برابر ماده ۳۵ قانون خدمت وظیفه عمومی ، مشمولان دیپلمه غیر غایب با داشتن برگ آماده به خدمت یا برگ معافیت موقت از خدمت دوره ضرورت و با شرکت در آزمون ورودی یکی از دانشگاهها یا موسسات آموزشی داخل کشور و قبولی در آن مجاز به تحصیل در دانشگاه می باشند.

۱۵- آیا مشمولان فا رغ التحصیل مقطع کاردانی به بالا در صورت داشتن غیبت مجاز به ادامه تحصیل در مقطع بالاتر میباشند؟

خیر ، این دسته از افراد مجاز به ادامه تحصیل در مقطع بالاتر نمیباشند

۱۶- آیا به متعهدین خدمت (شرکت ملی نفتکش، کشتیرانی و سازمان هواپیمائی) بعد از اخراج معافیت تحصیلی تعلق میگیرد؟

همانند سایر مشمولان با آنان رفتار می‌شود.

۱۷- آیا مشمولان استخدام شده از طریق پذیرش آزمون در دانشگاه های نظامی و انتظامی نیروهای مسلح پس از اخراج از معافیت تحصیلی برخوردار می شوند؟

خیر، این دسته از افراد در صورت اخراج از دوره آموزش مجاز به ادامه تحصیل نمی باشند.

۱۸- شرایط درخواست معافیت تحصیلی جهت مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری در خارج از کشور چیست؟

۱- مشمول فارغ التحصیل مقطع کارشناسی یا کارشناسی ارشد باشد

۲- مشمول غیبت نداشته باشد

۳- دانشجوی انصرافی و اخراجی نباشد

۴- اخذ پذیرش از دانشگاه خارج از کشور

۵- تایید وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری و در خواست صدور معافیت تحصیلی از سازمان وظیفه عمومی ناجا

۶- سپردن ودیعه

۷- اخذ مجوز از سازمان وظیفه عمومی و صدور معافیت تحصیلی

۱۹- میزان و نوع ودیعه جهت مشمولانی که قصد تحصیل در خارج از کشور را دارند چگونه می باشد ؟

مبلغ ودیعه ۰۰۰/۰۰۰/۱۵۰ ریال است که به صورت نقدی یا ضمانت نامه بانکی و یا وثیقه ملکی اخذ می شود

۲۰- آیا تحصیل همزمان با خدمت دوره ضرورت در دانشگاه پیام نور مجاز است ؟

خیر ،منع قانونی دارد.

۲۱- آیا تحصیل همزمان در دو دانشگاه مجاز است؟

خیر ، مگر دانشجویان نخبه و در چارچوب ضوابط مربوط به تحصیل نخبگان.

۲۲- شرایط ادامه تحصیل در مقطع دکتری تخصصی رشته های پزشکی و دامپزشکی و دندانپزشکی چگونه می باشد؟

ادامه تحصیل در مقطع دکترای تخصصی رشته های پزشکی و دامپزشکی و دندان پزشکی صرفاً با تایید ستاد کل و با عضویت در هیات علمی امکان پذیر می باشد.

۲۳- معافیت تحصیلی چند بار در هر مقطع تحصیلی به مشمول تعلق میگیرد؟

معافیت تحصیلی به مشمول برای هر مقطع صرفاً یکبار تعلق می گیرد .

۲۴- به مشمولانی که به طور غیر مجاز از کشور خارج می شوند آیا معافیت تحصیلی تعلق میگیرد؟

خیر ، معافیت تحصیلی صرفاً برای مشمولانی که به طریق قانونی از کشور خارج می شوند تعلق می گیرد.

۲۵- مشمولانی که در خارج از کشور از معافیت تحصیلی برخوردارند پس از اخراج یا فراغت یا ترک تحصیل طی چه مدت بایستی خود را به سازمان وظیفه عمومی معرفی نمایند؟

این افراد حداکثر تا یکسال فرصت دارند خود را به سازمان وظیفه عمومی معرفی کنند.

۲۶- طلاب حوزه علمیه پس از اخراج یا انصراف چه مدت مهلت معرفی به وظیفه عمومی را دارند؟

چهار ماه برای معرفی خود فرصت دارند.

۲۷- مشمولان حوزه علمیه حداکثر تا چه سنی بایستی دوره مقدمات را به اتمام برسانند؟

حداکثر تا ۲۴ سالگی مجاز به تحصیل در دوره مقدمات می باشند.

۲۸- آیا دانشجویان انصرافی و اخراجی مجاز به شرکت مجدد در آزمون دانشگاه‌ها و ادامه تحصیل می‌باشند؟

چنانچه دانشجو تا قبل از اتمام سال اعزام، از ادامه تحصیل انصراف دهد و یا از دانشگاه اخراج شود، به شرط عدم ورود به غیبت، منعی برای شروع مجدد به تحصیل ندارد.

۲۱۸ دیدگاه

 1. با سلام و خسته نباشید
  پیشاپیش از زحماتتون توی این سایت تشکر میکنم
  من دانشجوی دکتری دامپزشکی دانشگاه آزاد هستم ورودی ۸۶ ، یکسال هم پشت کنکور بودم ، میخوام دوباره کنکور سراسری بدم هنوز درسم تموم نشده ، همین ترم تموم میشه به دلیل یکسری از مشکلات نتونستم به موقع تومش کنم یعنی اگه این ترم تموم شه یکسال و نیم دیرتر دارم تمومش میکنم .
  میخواستم بدونم اگه یه ترم مرخصی بگیرم و تابستون هم بقیه واحدامو وردارم تا به کنکور برسم ، وقتی که در کنکور قبول شدم ، از دامپزشکی انصراف بدم ، مشمول نمیشم و میتونم در رشته ای که تازه قبول شدم ادامه تحصیل بدم ؟

 2. با سلام وخسته نباشید
  من دانشجوی ترم آخر دکتری دامپزشکی از دانشگاه آزاد هستم یک سال پشت کنکور بودم وبه دلیل یه سری از مشکلات یک سال و نیم دارم دیرتر درسم رو تمام میکنم ، میخوام دوباره کنکور سراسری بدم تا یکی از شاخه های پزشکی رو چه در دانشگاه ازاد چه دولتی قبول بشم

  میخواستم بدونم اگه دفترچه رو طرفای اردیبهشت پست کنم و کنکور بدم ، اگه قبول بشم بهم معافیت تحصیلی تعلق میگیره و میتونم دکتری بگیرم یا باید برم سربازی و راهی نیست دوباره کنکور سراسری بدم ، لطفا اگه این راه عملیه یا راه دیگری هست ، بزرگواری کنید و واسم جواب رو میل کنید ، پیشاپیش از زحماتتون متشکرم

 3. سلام.من درکنکور سراسری درشهر آغاجری خوزستان قبول شدم.وترم بهمن رو بدون کنکور در بهبهان قبول شدم ولی در آغاجری انصراف ندادم.ویه ترم در بهبهان گذرندم وترم بعد که مهر ۹۳باشه رفتم مدارک هارو تحویل بدم هم گفتن مشکل معافیت دارم آیا امکان رفتن به خدمت وجود داره یا میشه برم دانشگاه؟

 4. سلام دانشجوی ترم ۷ کارشناسی روزانه هستم و از معفیت تحصیلی استفاده میکنم میخوام بعد از فارغ التحصیلی دوباره تو کنکور سرلسری شرکت کنم و دکتری عمومی (پزشکی) بخونم میخواستم ببینم معافیت تحصیلی برام تعلق میگیره؟ لطفً راهنمایی کنین
  خواهشاً جوابو به ایمیلم بفرستین ممنونم!!

  • سلام اقا سعید.منم شرایطی مثل شما دارم.میخاستم بدونم شما به جواب سوالتون رسیدید؟یعنی می تونید توی کنکور سراسری شرکت کنید؟ازاد پزشکی چطور؟میشه امتحان داد؟نطام وطیفه گیر نمیده؟ممنون میشم اگه جوابو به ایمیلم بفرسی

  • تو دفترچه راهنمای ثبت نام سراسری ۹۳ صفحه ۳۸ نوشته که نمیتونیم دوباره شرکت نیم

 5. با سلام
  متولد فروردین ۷۴ هستم از مهلت یکساله ی بعد از فارغ التحصیلی استفاذه کردم(پشت کنکور)و اکنون دانشگاه قبول شدم و آماده به خدمت هم گرفتم و دانشگاهم ترم بهمن شروع میشه واعرام من هم قبل بهمن جالا معافیت دارم یا باید قبل دانشگاه یه چند وقتی برم سربازی؟

 6. سلام
  من دانشجوی سال دوم کارشناسی ارشد رشته ی محیط زیست دانشگاه تهران دوره ی شبانه هستم.شهریور فارغ التحصیل مبشوم.لیسانس روزانه بودم.امسال میخواهم کنکور سراسری شرکت کنم.هدفم رشته ی پزشکی است.آیا اصلا میتوانم شرکت کنم؟اگر شهریور فارغ التحصیل شوم در صورت قبولی در رشته ی پزشکی مهر میتوانم ثبت نام کنم برای پزشکی؟؟نظام وظیفه دوباره معافیت تحصیلی میدهد؟لطفا هر چه سریعتر جواب دهید.ممنونم.

 7. من متولد ۷۵/۷/۲۸ هستم ایا میتوانم کنکور ۹۴و۹۵ را شرکت کنم و یا باید به سربازی بروم

 8. سلام
  من دو تا داداش,بزرگتر از خودم دارم.کفالت مادر ولی تونستم از دادگاه بگیرم.به نظرتون نظام وظیفه قبول میکنه با این نوع کفالت؟

 9. سلام
  ببخشید آیا می توانم حین تحصیل دوره دکتری یک ترم مرخصی بگیرم و به خدمت سربازی برم؟ قبلا خدمت سربازی رفته ام و کسری خدمت نیز از طریق نخبگان وظیفه دارم. بسیار متشکر میشوم راهنمایی بفرمایید.

 10. باسلام می خواستم بدونم آیا می توان هم زمان با معافیت تحصیلی می توان معافیت پزشکی هم گرفت؟لطفا توضیح کامل بدهید.

 11. با سلام .من دانشجو ی کارشناسی بودم که هفت واحد مونده تموم کنم ولی میرم سربازی بعد دانشگه اخراجم زد که بعد بتونم ادامه بدم و الان تو برگه ی اعزامم نوشته تحصیلات دانشگاهی ترک تحصیل .میخواستم بدونم مدرکم تو سربازی چی حساب میشه .دیپلم یا فوق

 12. سلام به همه دوستان
  من متولد دی ماه ۱۳۷۰ هستم همون سال اول کنکور قبول شدم (مهر ۸۹) و ۸ترم بعد فارغ لاتحصیل شدم (تیر ماه ۹۳) حالا من یک سال فرصت دارم یعنی تا ۳۰ ام تیر ماه ۹۴
  سوالم اینه : من الان می خوام کنکور سراسری بدم مهر ماه ۹۴ اگه قبول شم میرم دانشگاه!! اصن نمی دونم امکانش هست ؟ ۲ ماه مرداد و شهریور غیبت نمی خورم ؟ باید چی کار کنم چون واقعا می خوام اول ارشد بخونم بعد برم سربازی !! راهی هست ؟؟ ممنون که وقت گذاشتین و جواب می دین

 13. سلام. من متولد سال ۶۷ میباشم و دارای همسر و یک فرزند هستم سال ۸۸ از دانشگاه انصراف دادم. با این شرایط من سال ۹۳ برای رفتن به سربازی اقدام کنم بهتر است یا ۹۴٫(از لحاظ کسر خدمت)
  سوال دیگرم هم این است که آیا با توجه به اینکه من ۵ سال غیبت دارم میتوانم از قانون خرید سربازی استفاده کنم و بدون ارایه برگه انصراف بگویم که درس نخوانده ام و ۸ سال غیبت دارم.؟
  خیلی عجله دارم که جوابمو زودتر بدونم لطفا راهنماییم کنین. خیلی ممنون.

 14. باسلام دانشجوی کارشناسی ورودی٨٢ هستم و تا سال٨٨ موفق به گذراندن تمام واحدها نشده ام و مدرک کاردانی تعلق میگیرد و با استفاده از معافیت تحصیلی در سال ٨٨ حج عمره دانشجویی رفته ام خواستم ببینم از چه سالی غایب شناخته میشوم اگر پاسخ بدهید ممنونم

 15. ﺑﺎ ﺳﻼﻡ ﻣﻦ ﺩﺍﻧﺶ ﺁﻭﺯ ﺳﺎﻝ ﭼﻬﺎﺭﻡ ﻫﺴﺘﻢ ﻣﯿﺨﻮﺍﺳﺘﻢ
  ﺑﺪﺍﻧﻢ ﺍﮔﺮ ﺩﺭ ﮐﻨﮑﻮﺭ ۹۴ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﮐﺴﺐ ﺭﺗﺒﻪ ﯼ ﻣﻨﺎﺳﺐ
  ﻧﺸﻮﻡ ﺍﻣﮑﺎﻥ ﺷﺮﮐﺖ ﺩﺭ ﮐﻨﮑﻮﺭ ۹۵ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﻡ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ؟ﺑﺎ
  ﺗﺸﮑﺮ در ضمن من متولد بهمن ۷۵

 16. سلام
  من کارشناسی ارشد دارم . میتونم هم دکترا بخونم هم سربازی برم؟

 17. سلام
  بابای من ۲۰ درصد جانبازی داره و ۷ ماه جبهه ای . من چند ماه کسری بهم تعلق میگیره؟

  • حدودا نه ماه ولی اگه بالای ۳۰ بود کلا معاف بودی

 18. با سلام… .
  من متولد ۱۳۷۵/۱۲/۲۹ هستم.
  می خواستم بدونم اگر در کنکور ۹۴ قبول نشوم می توانم پشت کنکور بمانم و در کنکور سال ۹۵ شرکت کنم.

  باتشکر

  • بدبخت بهترین کار اینه که هرچه زودتر بری خدمت وگرنه بد ضرر میکنی
   درس هم فایده ای نداره

 19. با سلام میخواستم بپرسم آیا میتوانم از دانشگاه مرخصی بگیرم برم خدمت سربازی بعدا از تموم شدن خدمتم بیام ادامه تحصیل؟
  لطفا اگه کسی میدونه بگه

 20. با سلام
  در حال حاضر دانشجوی ارشد دانشگاه سراری هستم…. آیا میتونم تو کنکور تجربی ۹۴ شرکت کنم…از لحاظ نظام وظیفه به مشکلی بر میخورم یا میتونم از معافیت تحصیلی استفاده کنم؟؟؟
  فقط خواهشا زود جواب بدید ممنون میشم

 21. سلام خسته نباشید بنده متولد ۲۰ /۱۰ /۷۳ میباشم و معافیت تحصیلی دارم تا سال ۹۷ آیا میتوانم حال حاضر از دانشگاه انصراف داده و در کنکور ۹۴ شرکت نمایم.یعنی یک وقفه ۶ماهه تا کنکور داشته باشم

 22. سلام من متولد ۲۱/۰۷/۷۵ هستم و سه سالی است ترک تحصیل کرده ام می خواستم بدونم تا کی برای خدمت فرصت دارم

 23. اومدیم وسربازی رفتیم و خدمت مقدس مطهر گل باقالی پولو باماهی رو انجام دادیم.مثل اقازاده های ……خوب اونوقت تکلیف کار چی میشه؟یعنی برای کار.به همون اندازن خدمت مقدس باقالی پولوباماهی اهمیت میدید به ما جوونا.یادیگه کار با پارتی بایدباشه…خوب پارتی هم نداریم.مدرک داریم .خدمت مقدس مطهر رو انجام دادیم عمر و پول دانشگاه و جثه نیم مونده از سربازی رو هم حفظ کردیم اونوقت چی؟هاهاهاهاهه هه….بخدای محمد قسم اگر ایران نابود بشه با این شرایط زندگی من هم علیه ایرانم.چون سگ پدر سگ هم اینطور زندگی نکرده.مردید اینو منتشر کنید…یا میترسید نظام اسیب ببینه و لقمه حروم بزرگتر از دهنتون رو ازتون بگیرن…

  • اقایون میلیارد میلیارد اختلاس میکنن چیزی نیس اونوقت یه جوون که سربازی نره رو به عنوان متخلف محاکمه میکنن . کی قراره این قانون مسخره سربازی رو بردارن خدا میدوونه فقط عمر جوونا هدر میره و هیچ سودی هم نداره البته برای نظام مقدس کلی فایده داره از جوونا خر حمالی کشیدن مطمئن باشید اگه پول داشتم یه ثانیه هم تو این کشور داغون نمیموندم :p

 24. سلام خسته نباشید
  دانشجوی انصرافی میتونه دوباره کنکور بده قبل از اتمام سال اعزام . تاریخ اتمام سال اعزام رو چه جوری باید فهمید؟ با تشکر

 25. با سلام من دانش اموز پیش دانشگاهی هستم راستش سه ماهه که از سن ۱۸سالگیم گذشته وتا حالا معافیت تحصیلی خودمو نگرفتم خب من راستش سه تا از کتابهاپو قبول نشده بودم ولی بعد از امتحان دی ماه هر سه تارو قبول شدم وحالا فارغ التحصیل شدم با وجود این ولی من معافیت تحصیلیمو نگرفته بودم خواهش میکنم بگید با وجود فارغ اتحصیل شدنم ایا بهم معافیت تحصیلی میدن و اگه نمیدن بگین چه راه حلی داره؟ با تشکر از شما

 26. من دانشجوی ترم ۸ رشته عمران(شبانه)هستم. قصد دارم بعد از اتمام دوره کارشناسی بار دیگر در کنکور سراسری تجربی شرکت کنم ودر رشته دارو سازی ادامه تحصیل دهم/ ـ آیا امکان دارد؟؟؟؟
  لطفا راهنمایی کنید.

 27. من میخوام ارتقاء معدل بگیرم آیا میتوانم اسفندماه ۹۳ اقدام به سربازی کنم وارتقاء رودر تابستانی تمام کنم چون که تواین ترم معرفی به استاد هم گرفتم باتشکر

  • ق

 28. سلام
  بعد از انصراف از تحصیل (نه فراغت از تحصیل) در هر مقطعی، چقد زمان داریم برای ارسال دفترچه خدمت؟؟

 29. سلام خسته نباشین
  من دانشجوی سال ۶ ذانشگاه سراسری هستم ورم ۲ترم مرحصی داشتم
  متولد ۱۵/۱۱/۷۱ هستم
  یک سال فراغت تحصیلی شامل من میشه میخوام ارشد بخونم یا باید فورا دفترچه بگیرم

  مرسی اگه ج بدین

 30. سلام
  من دانشجوی ترم ۸ هستم وشبانه میخونم. و از معافیت تحصیلی استفاده میکنم . من میخوام بعد از فارغ التحصیلی دوباره کنکور سراسری بدم.میخواستم بدونم اگه تو رشته مورد نظرم قبول شدم آیا میتونم از معافیت تحصیلی دوباره استفاده کنم.
  یعنی بعد از کنکور دفترچه ام رو بفرستم و برم سربازی و اگه قبول بشم از خدمت ترخیص میشم یا نه

  ازتون خواهش میکنم به سوالم جواب بدین.ممنون

دیدگاه شما چیست ؟

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>