فهرست ناوبری برگه ها

اخبار و قوانین نظام وظیفه و خدمت سربازی

معافیت تحصیلی

۱- از چه تاریخی مشمولان وارد سن مشمولیت می شوند؟

تمام افراد ذکور ایرانی که به سن ۱۸ سالگی تمام می رسند از اول ماه تولد شمول قانون وظیفه عمومی می گردند .

۲-حداکثر زمان معرفی مشمولانی که قبل از سن مشمولیت فارغ التحصیل ، ترک تحصیل یا اخراج می شوند چه مدت می باشد؟

حداکثر مدت معرفی ایشان ۶ ماه پس از رسیدن به ۱۸ سالگی تمام است .

مثال: دانش آموز متولد ۱۸/۲/۷۳ که قبل از ۱/۲/۹۱ فارغ التحصیل ، انصراف ، ترک تحصیل یا اخراج از تحصیل شده باشد حد اکثر
تا۱/۸/۹۱ فرصت معرفی خود را دارد.

۳- حداکثر زمان معرفی مشمولانی که پس از سن مشمولیت ، فارغ التحصیل، انصراف، ترک تحصیل یا اخراج می شوند چه مدت می باشد؟

از تاریخ فراغت ، اخراج یا ترک تحصیل یکسال فرصت دارند تا خود را معرفی نمایند.

مثال: دانش آموز متولد ۱۸/۲/۷۳ که در تیرماه ۱۳۹۱ فارغ التحصیل، انصراف ، ترک تحصیل ویااخراجی محسوب شوند تاپایان تیر ماه ۹۲
مهلت معرفی خواهد داشت.

۴ – دانش آموزانی که از مهر۹۱ در پایه اول مقطع متوسطه شروع به تحصیل می نمایند تا چه زمانی مجاز به تحصیل خواهند بود؟
اینگونه مشمولان حداکثر تاپایان ۲۰ سالگی مجازند برابر ضوابط وزارت آموزش و پرورش ادامه تحصیل دهند ، رشته های تحصیلی
تاثیری در این مدت زمان نخواهند داشت.

۵- دانش آموزی که قبل از ۲۲/۸/۹۰ (قبل از اجرای قانون جدید وظیفه عمومی) در مقطع متوسطه شروع به تحصیل کرده اند
تاچه زمانی مجاز به تحصیل خواهند بود؟

چنانچه در رشته ی کاردانش یا فنی حرفه ای به تحصیل اشتغال دارند حداکثر تا پایان ۲۲سالگی ورشته های مختلف پیش دانشگاهی
حداکثر تا ۲۴ سالگی مجاز به تحصیل خواهند بود.

۶- آیا دانش آموزانی که درورود به سن مشمولیت در مقطع راهنمایی به تحصیل اشتغال دارند حق ادامه تحصیل خواهند داشت ؟
بله درصورت پیوستگی تحصیلی حداکثر تاپایان ۲۰ سالگی میتوانند تحصیل نمایند.

۷- آیا دانش آموزان درمهلت یکساله معرفی پس از فراغت ،اخراج، انصراف یا ترک تحصیل می توانند ادامه تحصیل دهند؟
اینگونه مشمولان می توانند بدون صدور معافیت تاپایان مهلت یکساله وپس از معرفی تاموعد اعزام خود ادامه تحصیل بدهند
مثال : دانش آموزمتولد ۱۵/۸/۷۰ که در مهر ۹۱ درپایه دوم کاردانش شروع به تحصیل نماید می تواند خود را به وظیفه عمومی معرفی نماید چنانچه
مشمول مذکور تا ۱۵/۸/۹۲ فارغ التحصیل نشده می تواند بدون صدور معافیت تحصیلی حداکثر تا۱۵/۸/۹۳به تحصیل ادامه دهد وپس از این تاریخ ۱۵/۸/۹۳
درصورت عدم معرفی وارد غیبت خواهد شد.

۸- آیا به مشمولانی که به صورت داوطلب آزاد تحصیل می کنند معافیت تحصیلی تعلق می گیرد؟
خیر اینگونه مشمولان حق استفاده از معافیت تحصیلی را نخواهند داشت وشروع به تحصیل داوطلب آزاد به عنوان انصراف از تحصیل تلقی می گردد.

– ۹- متولدین سه ماه اول سال ۷۱ در سال های قبل که در خرداد ماه سال ۹۰ فارغ التحصیل شده اند تاچه زمان مهلت معرفی خود به وظیفه
عمومی را داشته اند ؟

دانش آموزان تا۱۸/۸/۹۰ (قبل از اجرای قانون جدید وظیفه عمومی )فرصت معرفی داشته اند درصورت عدم معرفی از تاریخ ۱۹/۸/۹۰ واردغیبت شده اند .

۱۰- متولدین سه ماهه دوم سال ۷۱ در سال قبل که درخرداد ماه سال ۹۰ فارغ التحصیل شده اند تا چه زمان فرجه معرفی خود به وظیفه
عمومی را دارند؟
اینگونه دانش آموزان با توجه به اینکه فرصت معرفی ایشان ۱۸/۹/۹۰ بود ( بعد از اجرای قانون جدید وظیفه عمومی) فلذا از یک سال مهلت تعیین

۱۴- آیا مشمولان می توانند بدون شرکت در آزمون سراسری در دانشگاه ها ادامه تحصیل دهند؟

برابر ماده ۳۵ قانون خدمت وظیفه عمومی ، مشمولان دیپلمه غیر غایب با داشتن برگ آماده به خدمت یا برگ معافیت موقت از خدمت دوره ضرورت و با شرکت در آزمون ورودی یکی از دانشگاهها یا موسسات آموزشی داخل کشور و قبولی در آن مجاز به تحصیل در دانشگاه می باشند.

۱۵- آیا مشمولان فا رغ التحصیل مقطع کاردانی به بالا در صورت داشتن غیبت مجاز به ادامه تحصیل در مقطع بالاتر میباشند؟

خیر ، این دسته از افراد مجاز به ادامه تحصیل در مقطع بالاتر نمیباشند

۱۶- آیا به متعهدین خدمت (شرکت ملی نفتکش، کشتیرانی و سازمان هواپیمائی) بعد از اخراج معافیت تحصیلی تعلق میگیرد؟

همانند سایر مشمولان با آنان رفتار می‌شود.

۱۷- آیا مشمولان استخدام شده از طریق پذیرش آزمون در دانشگاه های نظامی و انتظامی نیروهای مسلح پس از اخراج از معافیت تحصیلی برخوردار می شوند؟

خیر، این دسته از افراد در صورت اخراج از دوره آموزش مجاز به ادامه تحصیل نمی باشند.

۱۸- شرایط درخواست معافیت تحصیلی جهت مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری در خارج از کشور چیست؟

۱- مشمول فارغ التحصیل مقطع کارشناسی یا کارشناسی ارشد باشد

۲- مشمول غیبت نداشته باشد

۳- دانشجوی انصرافی و اخراجی نباشد

۴- اخذ پذیرش از دانشگاه خارج از کشور

۵- تایید وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری و در خواست صدور معافیت تحصیلی از سازمان وظیفه عمومی ناجا

۶- سپردن ودیعه

۷- اخذ مجوز از سازمان وظیفه عمومی و صدور معافیت تحصیلی

۱۹- میزان و نوع ودیعه جهت مشمولانی که قصد تحصیل در خارج از کشور را دارند چگونه می باشد ؟

مبلغ ودیعه ۰۰۰/۰۰۰/۱۵۰ ریال است که به صورت نقدی یا ضمانت نامه بانکی و یا وثیقه ملکی اخذ می شود

۲۰- آیا تحصیل همزمان با خدمت دوره ضرورت در دانشگاه پیام نور مجاز است ؟

خیر ،منع قانونی دارد.

۲۱- آیا تحصیل همزمان در دو دانشگاه مجاز است؟

خیر ، مگر دانشجویان نخبه و در چارچوب ضوابط مربوط به تحصیل نخبگان.

۲۲- شرایط ادامه تحصیل در مقطع دکتری تخصصی رشته های پزشکی و دامپزشکی و دندانپزشکی چگونه می باشد؟

ادامه تحصیل در مقطع دکترای تخصصی رشته های پزشکی و دامپزشکی و دندان پزشکی صرفاً با تایید ستاد کل و با عضویت در هیات علمی امکان پذیر می باشد.

۲۳- معافیت تحصیلی چند بار در هر مقطع تحصیلی به مشمول تعلق میگیرد؟

معافیت تحصیلی به مشمول برای هر مقطع صرفاً یکبار تعلق می گیرد .

۲۴- به مشمولانی که به طور غیر مجاز از کشور خارج می شوند آیا معافیت تحصیلی تعلق میگیرد؟

خیر ، معافیت تحصیلی صرفاً برای مشمولانی که به طریق قانونی از کشور خارج می شوند تعلق می گیرد.

۲۵- مشمولانی که در خارج از کشور از معافیت تحصیلی برخوردارند پس از اخراج یا فراغت یا ترک تحصیل طی چه مدت بایستی خود را به سازمان وظیفه عمومی معرفی نمایند؟

این افراد حداکثر تا یکسال فرصت دارند خود را به سازمان وظیفه عمومی معرفی کنند.

۲۶- طلاب حوزه علمیه پس از اخراج یا انصراف چه مدت مهلت معرفی به وظیفه عمومی را دارند؟

چهار ماه برای معرفی خود فرصت دارند.

۲۷- مشمولان حوزه علمیه حداکثر تا چه سنی بایستی دوره مقدمات را به اتمام برسانند؟

حداکثر تا ۲۴ سالگی مجاز به تحصیل در دوره مقدمات می باشند.

۲۸- آیا دانشجویان انصرافی و اخراجی مجاز به شرکت مجدد در آزمون دانشگاه‌ها و ادامه تحصیل می‌باشند؟

چنانچه دانشجو تا قبل از اتمام سال اعزام، از ادامه تحصیل انصراف دهد و یا از دانشگاه اخراج شود، به شرط عدم ورود به غیبت، منعی برای شروع مجدد به تحصیل ندارد.

۲۵۱ دیدگاه

 1. سلام
  من متولد ۷۴ هستم.الان دارم به صورت دانش اموز بزرگسال حضوری درس میخونم وخرداد دیپلم میگیرم.ایا من میتونم در کنکور ۹۴ شرکت کنم .

  • اگر دارای معافیت تحصیلی باشید بله میتونید البته کنکور که میتونید بدونه معافیت هم شرکت کنید اما دانشگاه نمیشه

 2. سلام
  من سال ۸۹ دفترچه پست کرد محل خدمت هم مشخص شد ولی قبل از تاریخ اعزام در دانشگاه قبول شدم وثبت نام کردم .حالا اگه بخوام برم خدت باید دوباره دفترچه پست گنم/؟
  دوم اینکه من باید ۲۴ ماه خدمت کنم یا ۱۸ ماه؟
  ممنونم

  • به حوزه نظام وظیفه خود بخش معافیت تحصیلی مراجعه کنید

 3. سلام من دانشجوی ترم آخر کارشناسی هستم در دوران دبیرستان از فرصت یکساله خود برای ورود به دانشگاه استفاده کردم آیا الان میتوانم بعد اتمام مقطع کارشناسی از فرصت یکساله برای آزمون مقطع ارشد استفاده کنم؟

  • خیر نمیتونید

 4. سلام
  من متولد ۷۴ هستم و تا بهمن ماه ۹۲ در مدرسه شبانه مشغول به تحصیل بودم و بعدش وارد دانشگاه علمی کاربردی شدم و تا کنون موفق به دریافت معافیت تحصیلی دانشگاه نشدم،اما معافیت تحصیلی دبیرستان رو دارم.
  آیا من مشمول به خدمت حساب میشم؟

  • خیر هنوز به گفته خودتون معافیت دارید و تااتمام استفاده میکنید بعد هم برید معافیت دانشگاه بگیرید دانشگاه های علمی و کاربردی هم معافیت تحصیلی دارن

 5. سلام
  دوستم اول دانشگاه درس میخوند دانشگاشو ول کرد بدون اینکه مراحل قانونیشو طی کنه الان بازم میخاد دوباره دانشگاه ثبت نام کنه میخاستم ببینم میشه یا نه؟
  خواهشا اگه کسی اطلاعاتی داره بهم کمک کنه؟
  وضععیت سربازیش چ جور میشه؟
  ممنون میشم اگه کمکم کنید

  • این سوال اولیتون ربط به دانشگاه داره ولی من جواب میدم بله میتونه باز بره دانشگاه.ولی دومیش اگر قبلا از معافیت تحصیلی استفاده کرده الان اون دانشگاه به نظام وظیفه گفته که این دانشجو انصراف داده و خوب معافیتش هم قطع میشه

 6. من متولد ۷۶/۶/۲۳هستم.و می خواهم یکسال پشت کنکور بمانم و در ۹۵هم شرکت کنم.آیا گرفتن معافیت تحصیلی برای من ضروری است؟

  • روز۲۳شهریور۹۴شما به سن مشمولیت میرسید و ۶ماه وقت دارید تا برید سربازی یا معافیت بگیرید.موفق باشید

 7. سلام.من۲۳سالمه مهرماه امسال کارشناسی میگریم.من یکسال پشت کنکور کارشناسی بودم.آیا میتونم امسال بهمن ماه کارشناسی ارشدثبت نام کنم؟ که برای ترم مهر ۹۵ وارد ارشد بشم؟

  • اگر هنوز وقت معافیت تحصیلیتون تموم نشده بله میتونید.تازمانی که معافیت تحصیلی شما تموم نشده باشه میشه در غیر اینصورت خیر

 8. سلام.من دو بارکنکور دادم یعنی یکسال پشت کنکوربودم حالادانشگافرهنگیان ترم یکم اگرانصراف بدم چقد معافی دارم؟چون ۳ماه بعدش میرم پیام نور معافیت دوباره میگیرم

  • معافیت در دانشگاه فرهنگیان اگه انصراف بدی قطع میشه دانشگاه هم نامه میزنه به نظام وظیفه که شما دیگه دانشجو نیستی

 9. سلام. من متولد ٧۵/٨/٢٣ هستم و خرداد امسال فارغ التحصیل میشم و کنکور میدم. اگه بخوام یه سال بشینم و کنکور ٩۵دوباره بدم میتونم؟؟

  • خیر.همینجور.خرداد۹۴میشه۷ماه که شما هیچ اقدامی برای سربازی نکردید و جز غیبت براتون حساب میشه

  • البته اگر هم باز از معافیت دانش اموزی استفاده میکنید باز هم نمیشه حتما این کنکور باید برید دانشگاه در غیر اینصورت سرباز و اون۱ماه حساب میشه جز غیبت و تازه میشه اول دردسر

 10. سلام من خرداد ۹۳ پیش دانشگاهیمو گرفتم بعد دانشگاه قبول نشدم موندم یه بار دیگه کنکور بدم یعنی از این یه سال استفاده کردم حالا خرداد امسال مهلتم تموم میشه میخواستم ببینم من اگه الان دفترچمو پست کنم بعد دانشگاه قبول شم میتونم از مهر برم دانشگاه؟ لطفا جواب بدید ممنون

  • بله اگه دانشجو بشید ولی فقط دانشگاه های دولتی باید قبول بشید وگرنه شما سرباز هستید.درضمن چه کاریه خوب صبرکن کنکور بدید بعد اینکار بکنید.این کار که شما میخوهید بکنید یک ریسکه

   • یعنی دانشگاه آزاد نمیتونم برم؟
    خوب اگه بعد کنکور دفترچمو پست کنم که غیبت میخورم

    باید چیکار کنم؟

    • فکر میکنم نمیشه بازم از نظام وظیفه حوزه معافیت تحصیلی یک سوالی بپرسید

     • ببخشید من این قدر سوال میپرسم فقط اگه دانشگاه آزاد نشه دانشگاه علمی کاربردی هم نمیشه؟
      ممنون میشم جواب بدید

 11. سلام… خواهش می کنم پاسخ بدبد
  من تابستان سال ۹۰ درست یک هفته بعد از اینکه کنکور دادم به آموزشی سربازی اعزام شدم. محل آموزشی پادگان محمد رسول الله نیروی انتظامی بیرجند بود. آموزشی اواخر شهریور ماه همون تابستون تمام شد و یگان خدمتی من در همون پادگان نیروی انتظامی بیرجند افتاد. اما چون کنکور قبول شده بودم از معافیت تحصیلی استفاده کردم و خلاصه تا الان که دانشجوی سال آخر لیسانس هستم ادامه دارد.
  من برای ادامه سربازی می خوام بعد از ارشد اقدام کنم چون از طرف قرارگاه خاتم الانبیا که وابسته به سپاه است می خوام امریه بگیرم.
  حالا سوال بنده اینه که آیا بعد از اینکه ارشد گرفتم الزاما باید به همون نیروی انتظامی برگردم؟ یا اینکه همه چی صفر و دوباره باید مدرک پست شود؟
  اگر الزامی وجود داشته باشه به برگشتن آیا در صورت امریه گرفتن می تونم از نیروی انتظامی برای امریه شدن در خاتم به سپاه متقل شوم؟

  • سلام موقعی که ارشد شما تمام شد چون شما سابقه داری همه چی خود نظام وظیفه برات تعیین میکنه

 12. اقا سینا هردو دانشگاه معافیت تحصیلی میدن ولی خوب مشکل شما فرق داره باید از نظام وظیفه حوزه معافیت تحصیلی بپرسید

  • ممنون

 13. سلام من از دانشگاه انصراف دادم در تاریخ ۹۳٫۸٫۲۶ تا کی فرصت دارم دوباره از معافیت تحصیلی استفاده کنم؟

  • سلام دانشگاه سریعا انصراف به نظام وظیفه شهرتون اطلاع میده.که فکرمیکنم یک نامه اش هم به خودتون میدن مثلا نوشته از دانشگاه… به نظام وظیفه شهر…

 14. سلام من متولد ۱۳۷۶/۰۳/۱۴هستم و توی تمام امتحاناتم قبول شدم بدون مردودی. حالا چطور میتونم یک سال پشت کنکور بمونم

  • شما۱۴خرداد۹۴مشمول هستی.ولی اخباری که شنیدم ظاهرا به تمام کنکوری ها نظام وظیفه اجازه داد که اگر قبول نشدن سرباز بشن.شماهم اگر رشته دلخواه قبول نشی سربازی ولی میشه یک راه حل واست داد.اینکه بری یک دانشگاه پولی ثبت نام کنی هر رشته ای و از معافیت تحصیلیش استفاده کنی تا اینکه کنکور۹۵بدی.سرکلاس هاشم نرو فقط هرماه سر بزن که برات اخراجی چیزی نزن.همین.بهت پیشنهاد میکنم برو علمی و کاربردی

دیدگاه شما چیست ؟

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>